Waardecreatie met Big Data Analytics

Studieduur 4 x 2 dagen
Kosten € 7.990,-

Of het nu gaat om productinnovatie of marketingstrategie, big data is een onmisbare asset. Organisaties zullen zich aan moeten passen en meer en beter vanuit data en informatie moeten opereren. De opleiding Waardecreatie met Big Data Analytics helpt professionals en hun organisaties om die stap te maken. Big Data stelt organisaties in staat het eigen lerende vermogen te vergroten en te versnellen. Zo voeg je waarde toe aan bedrijfsvoering door beslissingen te nemen op basis van gedegen data analyse.

Deze big data opleiding bestaat uit vier modules van twee dagen en is goed te combineren met een voltijdbaan.

Waarom Waardecreatie met Big Data Analytics opleiding:

 • Big Data van A tot Z: van gegevensanalyse tot besluitvorming, verandermanagement en implementatie
 • State-of-the-art academische kennis én inspiratie uit het bedrijfsleven
 • Prik door de opgeblazen verhalen van Big Data heen en herken waar werkelijk waarde toe te voegen is in de toepassing ervan.

Meld je aan voor de opleiding Waardecreatie met Big Data Analytics en werk al tijdens het programma aan cases uit jouw eigen praktijk aan nieuwe mogelijkheden en kansen voor jouw organisatie.

Download de brochure

 

Download brochure

Meer informatie over programma opzet en inhoud?

Download brochure

De Waardecreatie met Big Data Analytics opleiding inspireert en laat aan de hand van theorie én praktijk zien wat big data voor jou kan betekenen en welke nieuwe kansen, producten, diensten en verdienmodellen hierbij ontstaan. En wat je hier voor moet organiseren op het gebied van organisatiestructuur, besluitvorming, processen en (systeem)architectuur. Daarnaast behandelen we vanuit praktische cases vraagstukken op het gebied van privacy, veiligheid en wetgeving. Je leert de juiste vragen te stellen om door de bomen het bos te kunnen zien.

Na het volgen van dit programma:

 • heb je inzicht in de mogelijkheden van data engineering, data modelling en data mining
 • ben je in staat om de brug tussen management enerzijds en databeheer en analyse anderzijds te slaan
 • ben je vertrouwd met het werk en de taal van data scientists zodat je beter en gerichter kunt schakelen
 • ben je op de hoogte van de compliance aspecten, het risicomanagement en de security issues
 • weet je wat en wie er nodig is om bestaande processen en architecturen aan te passen in nieuwe manieren van werken
 • kan je door opgeblazen verhalen over big data heen prikken en herkennen waar er wel toegevoegde waarde zit in de toepassing ervan

 

 

Module 1: Why? - Kansen herkennen en waarde creëren met big data

We analyseren succesvolle toepassingen van big data, inventariseren de kenmerken van deze toepassingen en formuleren een stapsgewijze aanpak om nieuwe kansen in de eigen praktijk te herkennen.

Module 2: How? - Tooling om waarde te delven vanuit big data

In deze module krijg je grip op de verzamelde gegevens, de uitgevoerde analyses en de output hiervan. Dankzij een dieper inzicht in de verschillende analysemethode ben je beter in staat om met de data-analist te schakelen, zinvolle verbanden te ontdekken en de kwaliteit van de output te beoordelen. Daarnaast gaan we uitgebreid in op nieuwe ontwikkelingen in business intelligence en software voor data-analyse.

Module 3: What? - Compliance aspecten, risicomanagement, governance & security

Vraagstukken op het gebied van privacy, wetgeving en gegevensbescherming zijn inherent aan het gebruik van grote hoeveelheden gegevens. We gaan in deze module dan ook in op de belangrijkste risico’s, verantwoordelijkheden en protocollen voor het maatschappelijk verantwoord en veilig gebruik van data.

Module 4: What? - Transformatie naar big data: besluitvorming, architectuur & implementatie 

Een succesvolle big data strategie vraagt niet alleen om organisatie-brede acceptatie van het concept maar ook om een compatible inrichting van de organisatie zelf. In deze module behandelen we aan de hand van theorie en best practices alle voorwaarden op het gebied van besluitvorming, architectuur (systemen en processen) en de implementatie. Uiteraard kijken we ook naar mogelijke maatregelen om aan die voorwaarden te voldoen en de strategie daadwerkelijk te implementeren.

Deelnemersprofiel

Jij en jouw mededeelnemers werken op het raakvlak van (strategisch) management en (uitvoerende) data-analyse. Je bent geen analist maar wilt zowel op theorie- als praktijkgebied meer verdieping zodat je de juiste vragen stelt, de juiste doelstellingen formuleert en Big Data inzet om waarde voor jouw afdeling of organisatie te creëren. Je vervult een sleutelpositie bij het vertalen van wat er technisch mogelijk is naar wat er praktisch nodig is. Om de kwaliteit van de deelnemersgroep te garanderen is een intakegesprek onderdeel van het toelatingsproces.

Download de brochure

 

Download brochure

Meer informatie over programma opzet en inhoud?

Download brochure

Overweeg je de Big Data Analytics opleiding van TIAS? Om de kwaliteit te garanderen zijn vooropleiding en werkervaring van belang.

Om deel te nemen, voldoe je aan het volgende profiel:

 • Minimaal 5 jaar werkervaring in een relevante functie
 • Universitair of HBO-diploma
 • Abstract denkvermogen
 • Ambitie
 • Bereidheid om van perspectief te wisselen

Een intakegesprek maakt onderdeel uit van het toelatingsproces.

Download de brochure

 

Download brochure

Meer informatie over programma opzet en inhoud?

Download brochure

Met een inspirerende mix van docenten uit de academie en praktijk helpt het programma Waardecreatie met Big Data Analytics (WBDA) jou echt verder. De WBDA opleiding inspireert en laat aan de hand van theorie én praktijk zien wat Big Data voor jou kan betekenen en welke nieuwe kansen, producten, diensten en verdienmodellen hierbij ontstaan. En wat je hiervoor dient te organiseren op het gebied van organisatiestructuur, besluitvorming, processen en (systeem)architectuur. Daarnaast behandelen we vanuit praktische cases vraagstukken op het gebied van privacy, veiligheid en wetgeving. Deelnemers leren de juiste vragen te stellen om door de bomen het bos te kunnen zien.

Academic Director

Egge van der Poel
Egge van der Poel
Freelance Data Scientist
Egge van der Poel heeft promotieonderzoek verricht bij CERN. Daarna heeft hij zich gespecialiseerd in (big) data-analyse in de gezondheidszorg. Hij werkt nu als part-time Clinical Data Scientist in het Erasmus MC en is daarnaast part-time... » lees meer

Docenten

Colette Cuijpers
Colette Cuijpers
Assistant Professor
Dr. Colette Cuijpers is Assistant Professor at Tilburg University. Haar expertise richt zich voornamelijk op de manier waarop technologie en maatschappij de privacy en het reguleren van databescherming reguleren en vice versa. Cuijpers publiceerde op het gebied van privacy en databescherming (vooral in relatie met slimme meetsystemen en locatie... » lees meer
Kees Stuurman
Kees Stuurman
Professor
Kees Stuurman is partner bij Van Doorne en leidt de sectie Informatietechnologie. Tevens is hij als hoogleraar 'Normering van Informatietechnologie' verbonden aan het Centrum voor Recht, Technologie en Samenleving (TILT) van Tilburg... » lees meer

Externe sprekers

Tijdens deze masteropleiding leveren onderstaande sprekers een bijdrage:

 • Cyriel Houben - CapGemini
 • Nicky Hekster - IBM
 • Jurriaan Kamer - AgileCIO
 • Joey Gonesh - Friday out of the Box

Download de brochure

 

Download brochure

Meer informatie over programma opzet en inhoud?

Download brochure

De programmaprijs bedraagt € 7.990,-.

Het programma is inclusief:

 • Literatuur
 • Lunches, koffie, thee en fris

De opleiding is vrijgesteld van btw.

Overtuig jouw werkgever met de voordelen voor de organisatie

 • Je weet als professional binnen de organisatie in te spelen op de nieuwste ontwikkelingen binnen jouw vakgebied.
 • De organisatie haalt de laatste inzichten en kennis op gebied van big data analytics in huis.
 • TIAS is een university-based opleidingsinstituut. Onze hoogleraren zijn toppers in hun eigen vakgebied. Ze publiceren en doen onderzoek.
 • Top academici worden aangevuld door de beste praktijkexperts in hun vakgebied.
 • Erkende business school: volgens de Financial Times is TIAS het beste opleidingsinstituut van Nederland voor Open Executive programma’s.

Fiscale aftrek voor jouw studiekosten

Wist je dat je als zelfstandig ondernemer of als werknemer altijd gebruik kunt maken van de persoonsgebonden aftrek of de fiscale aftrek voor studiekosten? Dit houdt in dat de kosten van scholing, met inachtneming van een drempel op jouw inkomen, in mindering gebracht kunnen worden. Op deze manier betaalt de fiscus een gedeelte van jouw opleiding.

Hoe financier je de Waardecreatie met Big Data Analytics opleiding?

 • Jouw werkgever investeert in jou en betaalt (een deel van) de kosten van de opleiding.
 • Je betaalt de opleiding zelf (en sluit hiervoor eventueel een lening af).

Meer informatie of advies?

Heb je nog vragen over het financieren van de opleiding? Neem dan contact op met een programma-adviseur. Bekijk ook onze flyer met handige voorbeelden van de financieringsopties.

Download de brochure

 

Download brochure

Meer informatie over programma opzet en inhoud?

Download brochure

Programma

Module 1: Kansen herkennen en waarde creëren met Big data

Dag 1: Big Data Value Creation
Op de eerste dag van het programma staat het creëren van new business opportunities centraal. Een duidelijk geformuleerde doelstelling is de sleutel bij het vinden van commerciële kansen met behulp van big data analyse. We bespreken hoe je met alle betrokken disciplines de juiste big data doelstelling en bijbehorende planning definieert, en hoe je de technische eisen en beperkingen in kaart brengt. Dit leidt tot een business value assesment model. Om dit te verduidelijken wordt gebruik gemaakt van cases.

Dag 2: Big Data Case Development & Selection
We vertalen de kennis van dag 1 naar concrete projecten. In teams wordt gewerkt aan de projecten die vooraf door u en uw mededeelnemers zijn ingebracht. Door elk project systematisch te analyseren komen we tot nieuwe inzichten, scherpen we bestaande concepten aan en ontdekken we nieuwe innovatiemogelijkheden en verdienmodellen. Elk team selecteert het meest belovende project en pitcht dit aan de andere deelnemers en een team deskundigen.

Module 2: Compliance aspecten, risicomanagement en governance & security

Dag 1: Big Data Legal Aspects
Het doel van deze dag is om wettelijke voorschriften op gebied van big data te verkennen. Het is van essentieel belang om voorafgaand aan het project na te denken over de regelgeving en compliance aspecten met als doel een kader voor risicobeheer binnen het project te ontwikkelen. Onderwerpen die aan bod komen:

 • Welke wet- en regelgeving is relevant om te overwegen voor big data-projecten?
 • Kan waarde die ontstaat uit big data wettelijk beschermd worden? Wat zijn de mogelijkheden voor waardebescherming? Wat zijn de mogelijke gevolgen van het gebruik van illegaal verkregen gegevens?
 • Wie is verantwoordelijk voor het gebruik van gegevens? Wie is er aansprakelijk als schade is veroorzaakt door (bijvoorbeeld) een verkeerde analyse?
 • Contracten spelen een rol bij het verwerven van gegevens en analyses uit te voeren. Wat hebben we nodig om na te kijken in deze documenten? Hoe kan een contract risico's beperken?
 • Welke principes van privacy en gegevensbescherming van belang zijn bij het werken met big data?

Dag 2: Compliance, Governance & Security
Bedrijven zijn verantwoordelijk voor de veilige en juiste gebruik van gegevens en zijn verplicht om de privacy te respecteren. Tijdens deze dag bespreken we hoe je een duidelijk, transparant beleid opstelt voor het veilige beheer en gebruik van big data. Hierbij komen de onderwerpen governance, security en risicomanagement uitvoerig aan bod aan de hand van geselecteerde cases.

Module 3: Big Data visualiseren, analyseren en modelleren

Dag 1: Data Management and Data Visualization
We gaan in op data management: hoe beheer je verschillende soorten data (eigen data, andere business data, open source data) in een systeem? En hoe controleer je de nauwkeurigheid, juistheid en interpretatie van gegevens? De vervolgstap is hoe we de beschikbare data op de juiste wijze visualiseren. We laten je kennis maken met de verschillende mogelijkheden voor visualisatie en bekijken welk type visualisatie past bij de eigen projecten. We sluiten af met geselecteerde cases die inzicht geven in problemen op gebied van data management en visualisatie.

Dag 2: Predictive and Prescriptive Analytics
We bekijken de functionaliteiten van voorspellende tools, zoals SPSS developer en Watson, die ingezet kunnen worden bij gegevensreductie. Hoe krijg je resultaten uit data? Wat zijn de correlaties? Welke tools passen bij jouw project?

Module 4: Transformatie naar Big Data: besluitvorming, architectuur & implementatie

Dag 1: Big Data Architecture & Big Data Project Life Cycle
Vaak beginnen mensen aan een project zonder dat ze een goed beeld hebben van de beginsituatie of zonder dat ze de juiste vaardigheden bezitten. Gevolg is dat ze tijdens het project op veel problemen stuiten. We identificeren de componenten en know-how die nodig is om een project tot een goed einde te brengen, los van de keuze voor soft- en hardware. Pas daarna geven we aan wat er technisch nodig is en hoe de nieuwe architectuur het beste geïmplementeerd kan worden.

Aan de hand van cases bespreken we deze dag de verschillende fases in big data-projecten. We focussen op het architectonisch ontwerp van een big data-project: uit welke onderdelen bestaat dat? En welke vaardigheden zijn er nodig voor betrouwbare, schaalbare en volledig geautomatiseerde data-pijpleidingen? Facetten die aan bod komen:

 • organisatie-architectuur: mensen en processen
 • data-architectuur: data management en governance
 • big data-architectuur

Dag 2: Big Data Change Management
Vandaag bespreken we waar de grootste uitdaging ligt bij big data management: de organisatie en de mensen. Een succesvolle big data-strategie vraagt namelijk niet alleen om organisatie-brede acceptatie van het concept, maar ook om een aangepaste organisatie-inrichting. Aan de hand van theorie en best practices bespreken we hoe je verandermanagement toepast bij big data projecten. De onderwerpen die daarbij aan bod komen:

 • Besluitvormingsprocessen rond big data: doel, informatie-behoefte en verantwoordelijkheden
 • De presentatie van de uitvoering en handhaving van big data veranderingsmanagementprocessen
 • De matrix van verandering; de oude praktijk versus de nieuwe, versterkende praktijken versus tegengestelde praktijken
 • Succesvolle implementatie van de analytics 
 • Vertaling in de praktijk: veranderingen in de organisatie

Het programma is onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Anne de Ridder-Jochems
Anne de Ridder-Jochems
Program Adviser