Executive Master of Management and Organization

Locatie en startdatum
Tilburg: 
12 maart 201920 november 2019
Studieduur 18 maanden
Studielast 12-15 uur per week
Kosten € 31.000,- (fiscaal aftrekbaar)
Accreditatie/titels MSc

8.8

Neem jij beslissingen op basis van je ervaring en ben je op zoek naar meer houvast om vanuit bewezen modellen jouw beslissingen kracht bij te zetten? 

Dan is de Master of Management and Organization iets voor jou!  

MMO is een brede bedrijfskundige opleiding voor professionals en managers waarbij de mens in de organisatie centraal staat. Je maakt tijdens de opleiding continu de vertaling naar je eigen organisatie en de dagelijkse praktijk. 

 


Wat levert het programma mij op? Na het volgen van het programma:

 • Kun je inspelen op constante verandering en weet je strategische dilemma’s binnen je organisatie gedegen aan te pakken
 • Geef je vorm aan veranderprocessen en verbind je strategie en uitvoering met elkaar waardoor je mensen in beweging brengt
 • Kun je jouw organisatie transformeren naar een netwerk van partnerschip, allianties en eco-systemen
 • Heb je jezelf verrijkt door constante kruisbestuiving met collega-deelnemers op basis van best practices en lessons learned 
   

Wat maakt MMO uniek?

 • Veranderkunde staat centraal: om je als manager nog te beter te equiperen voor het transformeren van je organisatie
 • Digitalisering loopt als een rode draad door het programma
 • Een leertraject afgestemd op jouw behoeften door flexibele opzet: kies voor een op-maattraject of voor de gehele master
 • Persoonlijke begeleiding en inzet van de meest efficiente leervormen

Download de brochure

TIAS brochure

Meer informatie over programma opzet en inhoud?

Download brochure of meld je online aan.
plaatjemmo4

Download de brochure

TIAS brochure

Meer informatie over programma opzet en inhoud?

Download brochure of meld je online aan.

De Executive Master of Management and Organization daagt je uit en inspireert je om boven jezelf uit te groeien.

Deze tijd heeft grote behoefte aan professionals en managers die complexe vraagstukken aan kunnen en klaar zijn voor de toekomst waarvan nu al de eerste contouren zichtbaar zijn.

Want wat zijn de gevolgen voor jouw organisatie als:

 • de levensduur van een organisatie daalt van 45 naar slechts 7 jaar?
 • jouw klanten jouw leverancier worden?
 • managen en organiseren een continu proces is van lerend veranderen?
 • jouw overtuigingen over managen en organiseren achterhaald zijn?
 • organisaties platformen worden?
 • concurrentie plaatsvindt tussen eco-systemen?
 • iedere organisatie in de toekomst een technologie-organisatie wordt?

De Executive Master of Management and Organization bestaat uit tien modules die je volgt over een periode van achttien maanden. Je sluit de opleiding af met een masterthesis, die gericht is op een vraagstuk uit een andere organisatie dan waar je zelf werkzaam bent. De opleiding bestaat onder meer uit interactieve colleges, simulaties, debatten, intervisie en experiential learning. Theorie en praktijk zijn sterk met elkaar verweven.

Programma

 Pre - Master
     Purpose
 module  Future of Business & Society 
 module  Elective Online Module Business & Society 
   Direction
 module  Strategic Management & Implementation
 module  Management of Innovation
   Ability
 module  Strategic Marketing & Management
 module  Strategic HRM, Performance & Well Being
 module  Finance & Management Accounting
 module  Operations Management
 module  Elective: Study Trip - European Business Systems 
   Movement
 module  Leadership & Transformation
 module  Dynamics of Interorganizational Relationships
   Masterthesis

 

Onderwerpen van de modules

De opbouw van het programma is gebaseerd op onderstaand model. In organisaties begint alles bij de medewerker. Het is de medewerker die strategieën uitvoert. Management en organisatie moeten dan ook de medewerker faciliteren, ondersteunen
en ontwikkelen om zowel nu als in de toekomst relevant te zijn.


mmodefplaatje

Purpose 

We plaatsen organisaties in een bredere maatschappelijke context. Organisaties zonder maatschappelijke relevantie hebben geen toekomst. Dit betekent dat organisaties bewust hun rol in de maatschappelijke context zullen moeten kiezen.

Direction

Organisaties worden uitgedaagd om een strategische richting te kiezen in een mist van onvoorspelbaarheid. Keuzes over een toekomst die NU is. De enige wijze om de toekomst te voorspellen, is hem te creëren. Organisaties moeten daarom continu blijven verbeteren en innoveren om nu én in de toekomst relevant te blijven.

Ability 

Om de gekozen richting en innovatief vermogen waar te maken, moeten organisaties keuzes maken hoe ze duurzaam benodigde competenties aantrekken en ontwikkelen. Op individueel, team en organisatieniveau.

Movement

We kijken verder dan een organisatiediagram. Het gaat om het vraagstuk hoe we medewerkers in collectieve beweging in de gekozen richting kunnen mobiliseren. Hierbij is de wijze van organiseren, het verandervermogen en de rol van leiderschap in het vormgeven hiervan het centrale vertrekpunt.

Pre - Master

Bij de samenstelling van de groep streven we naar een gelijk kennisniveau van hoog
gemotiveerde deelnemers. Daarom kan de Pre - Master onderdeel uitmaken van de toelatingsprocedure.

Maatwerk

TIAS_alacarte_webStuderen bij TIAS betekent studeren op maat. De Executive Master of Management and Organization heeft meerdere startmomenten per jaar. Daarnaast is er de mogelijkheid om langer over de studie te doen. Je kunt het programma dus flexibel inrichten zodat jemet focus werkt aan je ontwikkeling. Lees verder in onze blog welke mogelijkheden er zijn om deze opleiding in tijd en tempo af te stemmen op jouw persoonlijke situatie. 

Download de brochure

TIAS brochure

Meer informatie over programma opzet en inhoud?

Download brochure of meld je online aan.

Docenten

"Digitalisering loopt als rode draad door de opleiding. Daarom hebben we twee dagdelen ingeruimd met aandacht voor wat er gaande is in de buitenwereld, zowel technologisch als markttechnisch. Daarnaast speelt Business & Society een grote rol: je gaat de mogelijkheden zien van waardecreatie tussen het bedrijfsleven, de samenleving en de overheid. Om de financiële kortetermijnfocus te doorbreken, leer je dat je als bedrijf een belangrijke maatschappelijke functie hebt te vervullen."
Prof. dr. Woody van Olffen, academic director

Academic Director

Woody van Olffen
Woody van Olffen
Full Professor
Prof. dr. W. van Olffen is hoogleraar Organisational Change and Development aan TIAS School for Business and Society. Hij is sinds april 2013 Academic Director van het TIAS programma Master of Management and Organisation (MMO). Van Olffen studeerde en promoveerde (in 1999) aan de Universiteit Maastricht en was van 2007 tot 2013 hoofddocent... » lees meer
Toni Sfirtsis
Toni Sfirtsis
Associate Professor
Toni Sfirtsis is een expert op het gebied van Strategic Innovation & Future Leadership (Value Innovation, Business Innovation & Management Innovation). Gedurende de afgelopen 20 jaar is hij vooral werkzaam als executive consultant voor diverse organisaties (handel, industrie, financiële en professionele diensten) en heeft hij uitdagingen op het... » lees meer

Docenten

Marcel van Assen
Marcel van Assen
Distinguished Professor
Prof. dr. ir. Marcel van Assen is hoogleraar Operational Excellence. Daarnaast is hij partner / adviseur bij OpX-Consultants waar hij zich richt op vraagstukken op het gebied van operations- en innovatiemanagement, van Lean Six Sigma en Operational Excellence tot waarde-innovatie en strategie-implementatie gebaseerd op strategische conversatie,... » lees meer
Jos Blommaert
Jos Blommaert
Full Professor
Prof. dr. Jos Blommaert studeerde Handelswetenschappen in Tilburg. Hij is in1995 gepromoveerd aan de Universiteit Maastricht op een onderzoek naar de informatieve waarde van geconsolideerde jaarrekeningen. Sinds 1997 is hij hoogleraar Financial Accounting aan de Universiteit van Tilburg en momenteel werkzaam bij TIAS School for Business and... » lees meer
Robert Bood
Robert Bood
Senior Lecturer
Na zijn studie Economie aan de Rijksuniversiteit van Groningen promoveerde Robert Bood aan dezelfde universiteit op een onderzoek naar de leerprocessen die ondernemingen en managers doorlopen bij het opzetten van nieuwe activiteiten. Het karakter en de diepgang van deze leerprocessen hangen met name af van de bereidheid van managers om hun... » lees meer
Roger Bougie
Roger Bougie
Associate Professor
Roger Bougie is Associate Professor aan TIAS. Hij heeft ruime ervaring op het gebied van onderwijsmanagement; in het verleden was hij Academic Director van de BSc-opleidingen International Business en Bedrijfseconomie van de Universiteit van Tilburg en van het International full-time MBA programma van TIAS. Dr. Bougie heeft bijna twintig jaar... » lees meer
Eelco van Hout
Eelco van Hout
Lecturer
Eelco van Hout is academisch ondernemer. Hij is Academic Director Leiderschap en Strategie in de publieke sector aan TIAS School for Business and Society en zelfstandig adviseur. Tevens is hij als kerndocent verbonden aan de executive Master of Public en Non-profit Management van TIAS. Van Hout doceert in tal van in company specific programma's... » lees meer
Carla Koen
Carla Koen
Full Professor
Carla I. Koen is Hoogleraar Technologie Strategie en Entrepreneurship aan TIAS School for Business and Society en de Technische Universiteit Eindhoven. Carla is lid van STW Valorisatie Commissies, de Innovation Board van Taminco (een gespecialiseerd chemisch bedrijf), de Raad van Advies van Wings for Aid, en de Algemene Raad van Antwerp... » lees meer
Jaap Paauwe
Jaap Paauwe
Full Professor
Professor Paauwe behaalde zijn PhD aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij is hoogleraar Human Resource Studies Tilburg University. Voordat hij in 2005 aan Tilburg University ging werken, was hij werkzaam als voltijd hoogleraar Organisation aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, waar hij ook hoofd was van de afdeling Business and Organisation... » lees meer
Theo Poiesz
Theo Poiesz
Theo Poiesz (1952) is hoogleraar Economische Psychologie bij TIAS, faculteit en b.v. van de universiteiten van Tilburg en Eindhoven. Eerder was hij hoogleraar Psychologie van de Reclame, hoogleraar Marketing en hoogleraar Healthcare Management, alle drie part-time. Hij is onderzoeker en (gast)docent geweest aan de Nederlandse universiteiten, de... » lees meer
Henk Roest
Henk Roest
Full Professor
Prof. dr. Henk Roest is als hoogleraar Marketing Management verbonden aan TIAS. Tevens is hij als hoofd van het departement Marketing verbonden aan de Faculteit TiSEM van Tilburg University. Zijn wetenschappelijke interesse richt zich op klantenverwachtingen bij dienstverlenende organisaties waarover hij met regelmaat publiceert in nationale en... » lees meer
Sandra Schruijer
Sandra Schruijer
Full Professor
Sandra Schruijer is hoogleraar Organisatiepsychologie aan TIAS. Zij verzorgt onderwijs op gebied van samenwerking tussen organisaties, organisatieverandering en –ontwikkeling en leiderschap. Haar onderzoek richt zich op het begrijpen van de sociale dynamiek van multipartijensamenwerking, zoals de rol van diversiteit, vertrouwen, en, conflict. Het... » lees meer
Charissa Freese
Charissa Freese
Senior Researcher
Charissa Freese is senior onderzoeker Nieuwe Arbeidsrelaties bij het departement Human Resource Studies van Tilburg University en tevens verbonden aan arbeidsmarktonderzoeksinstituut Reflect. Zij doet contractonderzoek op het gebied van Ondernemend Werknemerschap, Strategische Personeelsplanning, de Participatiewet en Robotisering. Ze geeft veel... » lees meer
Menno Maas
Menno Maas
Adjunct Professor & Associate Dean Business Development
Menno Maas is sinds 2013 verbonden aan TIAS. Zijn ervaring als executive bij een aantal internationale (vastgoed) bedrijven zet hij in voor verschillende Executive Master Programma’s. Zijn focusgebied is daarbij de ontwikkeling van nieuwe duurzame ondernemingsstrategieën en business modellen. Hij is ook verbonden aan het VastgoedLab van TIAS. ... » lees meer
Jan Vis
Jan Vis
Founding partner
Jean Gieskens
Jean Gieskens
Drs. Jean Gieskens AC CCM QT (1965) studeerde accountancy en vervolgens bedrijfseconomie aan Tilburg University. Sinds 1998 is hij werkzaam als financial analyst & planner waarbij hij zich met name toelegt op de verbinding tussen financiële en bestuurlijke processen. Binnen het financieel management is hij gespecialiseerd in het credit-, cash- en... » lees meer

Download de brochure

TIAS brochure

Meer informatie over programma opzet en inhoud?

Download brochure of meld je online aan.

Voor wie?

De Executive Master of Management and Organization is vooral bedoeld voor professionals en managers die hun organisatie naar een hoger niveau willen brengen door in te kunnen spelen op de constante verandering die binnen hun organisatie aanwezig is.

Deelnemers hebben een HBO/WO achtergrond en minimaal 5 jaar relevante werkervaring. De gemiddelde leeftijd van de deelnemers is 43 jaar.

Met de Executive Master of Management and Organization verrijk je niet alleen jouw kennis en vaardigheden, je bouwt ook aan een uitgebreid professioneel netwerk. Daardoor vinden onze deelnemers en alumni het programma waardevol: zij geven het programma een 8,8.

Alumni netwerk

Volg je een opleiding bij TIAS, dan heb je er in één keer ruim 16.000 contacten in binnen- en buitenland bij. Zo groot is ons netwerk van oud-deelnemers. Het vergroot letterlijk je wereld én je kijk op de wereld. Bij TIAS geloven we in Life Long Development, continue persoonlijke, professionele en netwerk ontwikkeling tijdens en na afloop van jouw studie. Met meer kennis, betere vaardigheden en een breder netwerk, stel jezelf in staat meer impact te creëren en succesvol te zijn. We bieden je onze speciale Life Long Development diensten aan in drie alumni-lidmaatschapspakketten: Alumni Life Long Development Packages 2019

Wil je meer weten hoe deelnemers MMO ervaren?

Bekijk dan de video van MMO alumnus Gerwin Nijeboer, of schrijf je hier in voor een sit-in class.


Testimonial

 

 • Gerwin Nijeboer
  Manager EY
  ‘Het MMO programma heb ik als intensief, maar realistisch ervaren. Het is niet iets wat je er even naast doet; je moet echt goed plannen en thuis goede afspraken maken voor de volledige achttien maanden. De opzet van drie dagen college achter elkaar en daarna een paper schrijven past goed bij me. Belangrijk was ook dat we een gemotiveerde en gezellige groep hadden. Je werkt veel samen, hebt veel met elkaar te maken, hebt het zelf soms wat zwaarder en dan is het prettig dat je elkaar kunt helpen. Tijdens de MMO heb ik veel geleerd, niet alleen over de theorie, maar ook over mezelf. De kracht van de colleges is dat de professoren ook (nog) in de praktijk werkzaam zijn en niet alleen vanuit de theorie college geven. Actuele onderwerpen komen voorbij, waarbij je tijdens de modules in staat bent dit direct te koppelen aan de dagelijkse praktijk. Na de MMO is het te merken dat de mindset waarmee je thema’s benadert anders is geworden. Kritischer, meer vragend en gebruikmakend van wat je hebt geleerd tijdens de opleiding. MMO is echt een verrijking van mijn leven geweest. Niet alleen zakelijk, maar ook persoonlijk. De MMO biedt een grote diversiteit aan thema's en maakt het direct toepasbaar in je dagelijks leven. Het verandert de manier waarop je denkt en vragen stelt.’

Download de brochure

TIAS brochure

Meer informatie over programma opzet en inhoud?

Download brochure of meld je online aan.
Nicole van der Staak
Nicole van der Staak
Programma-adviseur