Programma voor Bestuurders in Publieke en Non-profit Sector

ProgrammaVoorBestuurdersInPubliekeEnNonProfitSector
Online brochure
Start- en lesdata
16 november 2022
Tilburg Campus
Duur
10 maanden
Kosten
€ 23500 (vrij van btw)
Taal
Nederlands
Studielast
4 × 3 dagen + Harvard reis
PE punten
Aedes
Studiereis
Studiereis

Als bestuurder in de publieke of non-profit sector heb je te maken met zeer specifieke vraagstukken. Je organisatie wordt immers in de meervoudige en complexe omgeving van de publieke arena uitgedaagd om aantoonbaar bij te dragen aan onderwijs en ontwikkeling, welzijn en gezondheid, rechtvaardigheid en sociale binding. We bieden een breed aanbod van bestuur & toezicht opleidingen aan.

Het Programma voor Bestuurders in Publieke & Non-Profit Sector daagt je uit om - met de deelnemers en topdocenten - na te denken over dilemma’s op strategisch niveau. We bieden de wetenschappelijke kaders en een ‘peer-learning’-omgeving om door middel van inspirerende gedachtewisselingen je visie verder te verdiepen

  
 • Verrijk je kennis met de meest recente wetenschappelijke inzichten over strategie, innovatie, leiderschap en governance, toegepast op het publieke domein
 • Laat je uitdagen door internationale experts op het gebied van public value, inclusief de grondlegger prof. dr. Mark Moore
 • Verdiep je visie door intensieve gedachtewisselingen met collegabestuurders en topdocenten
 • Versterk je leiderschap bij 3 topinstituten: TIAS, Harvard en MIT

Organisaties in de publieke en non-profit sector hebben te maken met een krimpende overheid, schaarsere financiële middelen, mondigere burgers en media-democratie. Om de publieke en non-profit sector te vernieuwen en deze organisaties voor te bereiden op de toekomst, is er behoefte aan bestuurders met inspirerende perspectieven, gefundeerde kennis en nieuwe vaardigheden.

  

Dit programma is speciaal ontwikkeld voor bestuurders die hun leiderschap intensief willen versterken. We brengen je de meest recente wetenschappelijke inzichten op het gebied van strategie, innovatie, leiderschap en governance. Deze ga je onderzoeken in een groep met gelijkgezinden in een intieme en vertrouwelijke omgeving. Geïnspireerd door deze intensieve gedachtewisselingen en onze topdocenten kijk je vanuit een breder perspectief naar jezelf, naar de organisatie en naar de hedendaagse problematieken. Daardoor kom je op een meer verantwoorde wijze tot strategische conclusies.


Masterclasses

Het programma, aangeboden en uitgevoerd in samenwerking met de Kennedy School van Harvard, bestaat uit 5 meerdaagse masterclasses. Eén van deze masterclasses vindt plaats op de John F. Kennedyschool of Government/Harvard University in Cambridge (VS).

 • Masterclass 1: Masterclass Publieke waarde en maatschappelijk ondernemerschap
 • Masterclass 2: Masterclass Trends en dilemma’s rondom strategie en innovatie
 • Masterclass 3: Masterclass Governance, ontwikkeling en perspectief
 • Masterclass 4: Masterclass Strategisch leiderschap in complexe organisaties
 • Masterclass 5: Masterclass Innovaties in Governance (studiereis naar VS)

Het programma is zo opgesteld dat het goed met een bestuursfunctie gecombineerd kan worden. Sterker nog, de combinatie van werken en studeren is een meerwaarde waar we intensief gebruik van maken voor een permanente wisselwerking tussen werk en opleiding.

Desgewenst is het programma op te splitsen. Je kunt alleen masterclass 2 tot en met 5 volgen, of alleen deelnemen aan de buitenlandse studiereis (masterclass 1 bij Harvard). De programma adviseur vertelt je hier graag meer over.


Resultaat:2 certificaten

Het Programma voor bestuurders in publieke en non-profit sector leidt tot 2 certificaten. Eén certificaat van de Harvard Kennedy School en één van TIAS School for Business and Society.

 

Om de kwaliteit van de opleiding te garanderen, stellen de academic directors de deelnemersgroep zeer zorgvuldig samen. Deelnemers zijn startende en meer ervaren bestuurders van non-profit of overheidsorganisaties, zoals:

 • Leden van het topmanagement van grotere instellingen uit de sectoren gezondheidszorg, onderwijs, kunst & cultuur, rechterlijke macht, volkshuisvesting en sociale zekerheid
 • Politieke of ambtelijke bestuurders van grotere gemeenten, provincies en waterschappen of van departementen en ZBO’s
 • Bestuurders van nutsbedrijven, utilities of van de zakelijke dienstverlening, die intensieve werkrelaties in of met het publieke of non-profit domein onderhouden.
 
De masterclasses van het Programma voor bestuurders in publieke en non-profit sector worden verzorgd door vooraanstaande docenten met een rijke ervaring.

Theo Camps en Marc Vermeulen stellen het programma en het docententeam samen.

Academic Director

Theo Camps
Full Professor
Marc Vermeulen
Full Professor

Docenten en gastsprekers uit vorige leergangen zijn onder andere:

 • Frans Timmermans, vicevoorzitter Europese Commissie 
 • Mark Moore, professor for Nonprofit Organizations
 • Wim van de Donk, commissaris van de koning Noord-Brabant
 • Marjanne Sint, voorzitter van de Vereniging STZ
 • Elies Lemkes-Straver, algemeen directeur ZLTO Nederland
 • Karl Dittrich, voorzitter VSNU
 • Paul Frissen, decaan en bestuursvoorzitter van de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur 
 • Eduard Kimman, hoogleraar Onderneming en Ethiek aan de Radboud Universiteit
 • Hein van Oorschot, voorzitter College van Bestuur NHTV Breda
 • Caroline Hummels, hoogleraar Design Theory of Intelligent Systems TU/e

De programmaprijs inclusief de studiereis naar Harvard bedraagt€ 23500 (vrij van btw).

Tevens is het mogelijk het programma af te nemen zonder de studiereis naar Harvard. De prijs zonder studiereis bedraagt €13.000,-.

De tuition fee is opgebouwd uit: collegegeld, de verplichte literatuur, toegang tot de online leeromgeving Canvas en dagarrangement, zijnde lunch, koffie/thee en frisdrank gedurende de collegedagen.

Additionele kosten indien je kiest voor de studiereis: vluchten, evt. additioneel programma (€150,-), diverse maaltijden.
Overige additionele kosten: eventuele overnachtingen tijdens de collegedagen in Tilburg.

 

Hoe financier je de opleiding?

Je hebt de opleiding gevonden die het beste past bij jouw leerdoelen en ambities. Maar hoe financier je deze? Daarvoor zijn verschillende manieren. Je werkgever kan een rol spelen, maar er zijn ook interessante wettelijke regelingen waar je zelf gebruik van kunt maken. We zetten de mogelijkheden voor je op een rij.

Lees hier over de mogelijkheden »

Esther van Zijp
Esther van Zijp
Program Adviser
+31 13 466 8641

Dit programma InCompany volgen?

Meer over InCompany