Master of Public and Non-Profit Management (MSc)

Locatie en startdatum
Utrecht: 
6 maart 2018
Studieduur 19 maanden
Studielast 20 uur per week, inclusief colleges
Kosten € 31.000,- (fiscaal aftrekbaar)
Accreditatie/titels MSc

Haal uw master bij de beste academische masteropleider van Nederland!

De samenleving, het werkveld van publieke en non-profitorganisaties, verandert voortdurend. De overheid zoekt naar nieuwe vormen van sturing. Concurrentie en verzakelijking hebben definitief hun intrede gedaan. Burgers stellen hogere eisen. Dat vraagt van u als bestuurder of leidinggevende dat u het evenwicht moet zien te vinden tussen overheden, markten, netwerkpartners en burgers.

In de Master of Public Management & Non-Profit Management reiken we u hiervoor nieuwe kennis en nieuwe, concrete vaardigheden aan. U ontwikkelt een visie op de uitdagingen van uw organisatie vanuit meerdere invalshoeken. En u leert deze uitdagingen te beoordelen en aan te pakken vanuit de opgedane kennis.

 • Krijg inzicht in de veranderende verhouding tussen overheid, markt en burgers en ontwikkel een visie voor uw organisatie
 • Kijk vanuit verschillende perspectieven naar uw werk en organisatie en formuleer hieromheen strategieën en doelen
 • Leer van managers uit diverse gebieden binnen de publieke en non-profitsector in een open en kritische sfeer
 • Pas de nieuwe kennis en inzichten direct toe in uw organisatie om een verantwoord beleid te creëren
 • Een unieke geaccrediteerde deeltijd MSc opleiding

Download de brochure

Download brochure

Meer informatie over programma opzet en inhoud?

Download brochure of meld u online aan.
Locatie en startdatum
Utrecht: 
6 maart 2018
Studieduur 19 maanden
Studielast 20 uur per week, inclusief colleges
Kosten € 31.000,- (fiscaal aftrekbaar)
Accreditatie/titels MSc

Als manager of leidinggevende bij de overheid, in de publieke sector of de non-profitsector krijgt u steeds meer te maken met samenwerkingsverbanden met andere organisaties binnen en buiten het publieke domein. Dat vraagt veel van uw management- en leiderschapsvaardigheden. Daarom bieden wij de Master of Public Management & Non-Profit Management, een academische masteropleiding voor Leiderschap en Management in het publieke domein.

De opleiding Master of Public Management & Non-Profit Management geeft ruim inzicht in de ontwikkelingen in het publieke domein. U leert de spanningsvelden doorgronden waarmee u als publieke manager dagelijks te maken heeft. Na de opleiding bent u in staat om veranderingen te duiden. Zo reageert u niet alleen achteraf, maar kunt u juist zelf succesvol leiding geven aan de veranderingen. U ontwikkelt daarin uw eigen leiderschap.

Einddoelen van deze masteropleiding

Na afloop van de opleiding kunt u:
 • de veranderende verhoudingen tussen overheid, markt en burgers herkennen en deze vertalen naar uw eigen organisatie
 • relevante kennis en inzichten uit diverse wetenschapsgebieden toepassen op de praktijk
 • fundamentele vragen stellen en beantwoorden
 • vanuit verschillende perspectieven naar uw werk en organisatie kijken
 • open en kritisch samenwerken met managers en leidinggevenden uit verschillende gebieden binnen de non-profit en publieke sector

Resultaat: mastertitel (MSc)

Wanneer u het programma succesvol afrondt, kunt u achter uw naam de mastertitel MPM of de internationale graad MSc voeren. Het programma is geaccrediteerd als wetenschappelijke master door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie NVAO.

Deelnemersprofiel

Deelnemers aan de Master of Public Management & Non-Profit Management geven leiding in een non-profit-, publieke of overheidsorganisatie of ambiëren zo’n positie. Naast u in de collegebank vindt u zowel managers met een rijke werkervaring die interessante casuïstiek in kunnen brengen, als jonge high-potentials die vaak met een zeer verfrissende blik naar non-profit-, publieke of overheidsorganisaties kijken. Deze intersectorale benadering is uniek voor de opleiding en geeft u bovendien toegang tot een waardevol netwerk.

Modules en thema’s

Het programma van deze masteropleiding is opgebouwd rond 3 thema’s: Positioneren, Organiseren en Verantwoording & leiderschap. Binnen deze thema’s volgt u verschillende modules waarin u nieuwe kennis en inzichten opdoet:

1) Positioneren
Strategisch management
Marketing & dienstverlening

2) Organiseren
Inrichten van organisaties
Mensen in organisaties

3) Verantwoording en leiderschap
Governance, finance & control
Leiderschap

Ieder thema van deze deeltijd master bestaat uit drie stappen:

 • verkennen: u formuleert uw eigen vraagstukken en scherpt deze aan
 • verdiepen: in modules doet u nieuwe kennis en inzichten op. Aan de hand van actuele wetenschappelijke theorieën en concepten worden vervolgens een of meer onderwerpen uitgediept
 • vertalen: u vertaalt de opgedane inzichten naar uw eigen praktijk en organisatie.

Download de brochure

Download brochure

Meer informatie over programma opzet en inhoud?

Download brochure of meld u online aan.

Door het hanteren van toelatingseisen voor de Executive Master in Public and Non-Profit Management (MPM) zorgen we voor een deelnemersgroep met zeer veel talent én potentie. Dat zorgt voor een extra toegevoegde waarde aan wat u leert tijdens het programma.

Onze toelatingseisen
 • een afgeronde universitaire of hbo opleiding
 • minimaal 3 jaar relevante werkervaring, d.w.z. de praktische ervaring met strategische vraagstukken
 • steun van de eigen organisatie
 • goede beheersing van de Engelse taal. In het programma wordt gewerkt met Engelstalige literatuur
 • succesvolle afronding van benodigde onderdelen van de voorbereidingsmodule

Aanmeldingseisen

Na ontvangst van uw aanmeldingsformulier neemt de programma adviseur contact met u op om een afspraak te maken voor een intakegesprek. U heeft het intakegesprek met de academic director van het programma.

Download de brochure

Download brochure

Meer informatie over programma opzet en inhoud?

Download brochure of meld u online aan.
"Uw docenten zijn geselecteerd op basis van drie uitgangspunten: academische kwaliteit (rigour), praktijkervaring (relevance) en didactische vaardigheden (responding). Alledrie zijn belangrijk in een wetenschappelijke opleiding. Onze docenten zijn in staat om de kwaliteit van wetenschappelijk onderzoek te beoordelen vanuit hun academische achtergrond (als hoogleraar en/of doctor) en kunnen deze oordeelsvorming overbrengen aan de deelnemers. Praktijkervaring stelt dezelfde docenten in staat om bij de selectie van het studiemateriaal tevens de praktische relevantie van goed academisch onderzoek in te schatten zodat de deelnemers de binding blijven voelen met hun beroepspraktijk. Didactische vaardigheden zijn noodzakelijk om de onderlinge interactie en reflectie optimaal te laten plaatsvinden en deelnemers ook individueel uit te dagen en tot hun recht te laten komen."

Academic Director

Marc Vermeulen
Marc Vermeulen
Full Professor
Prof. dr. Marc Vermeulen (1958) is academic director van de leergang Strategy, Innovation and Governance voor topbestuurders in het publieke domein. Daarnaast is hij verantwoordelijk voor enkele programma’s voor onderwijsmanagers. Aan TIAS doceert hij zowel over strategische ontwikkelingen in het publieke domein als over de methoden en technieken... » lees meer
Roger Bougie
Roger Bougie
Associate Professor
Roger Bougie is Associate Professor aan TIAS. Hij heeft ruime ervaring op het gebied van onderwijsmanagement; in het verleden was hij Academic Director van de BSc-opleidingen International Business en Bedrijfseconomie van de Universiteit van Tilburg en van het International full-time MBA programma van TIAS. Dr. Bougie heeft bijna twintig jaar... » lees meer

Docenten

Jos Blommaert
Jos Blommaert
Full Professor
Prof. dr. Jos Blommaert studeerde Handelswetenschappen in Tilburg. Hij is in1995 gepromoveerd aan de Universiteit Maastricht op een onderzoek naar de informatieve waarde van geconsolideerde jaarrekeningen. Sinds 1997 is hij hoogleraar Financial Accounting aan de Universiteit van Tilburg en momenteel werkzaam bij TIAS School for Business and... » lees meer
Theo Camps
Theo Camps
Full Professor
Theo Camps is als hoogleraar Organisatiekunde & Bestuurskunde aan Tias verbonden. Van 2003 tot aan 2017 was hij bestuursvoorzitter van de Berenschot Groep, een management consultancy bureau opgericht in 1938. Hij heeft een zeer ruime ervaring als management consultant voor zowel overheid- als (non-)profitorganisaties. Gedurende de laatste jaren... » lees meer
Jo Caris
Jo Caris
Distinguished Professor
Jo Caris is als bestuurder, toezichthouder en adviseur actief in de zorgsector. Hij was  van 2004 tot 2013 verbonden aan TIAS als docent en vanaf augustus 2006 als Academic Director van de executive master en masterclasses in Health... » lees meer
Edith Hooge
Edith Hooge
Full Professor
Prof.dr. E. (Edith) H. Hooge is hoogleraar bij TIAS School for Business and Society. Met haar leerstoel “Boards and Governance in Education” is zij verbonden aan het TIAS GovernanceLAB en aan de onderwijsprogramma’s Toekomstbestendig Onderwijsbestuur, de Master Management in Education en het Commissarissen en Toezichthouderprogramma. Haar... » lees meer
Eelco van Hout
Eelco van Hout
Lecturer
Eelco van Hout is academisch ondernemer. Hij is Academic Director Leiderschap en Strategie in de publieke sector aan TIAS School for Business and Society en zelfstandig adviseur. Tevens is hij als kerndocent verbonden aan de executive Master of Public en Non-profit Management van TIAS. Van Hout doceert in tal van in company specific programma's... » lees meer
Patrick Kenis
Patrick Kenis
Full Professor
Professor Patrick Kenis is hoogleraar op het gebied van Policy and Organisation Studies aan Tilburg University en Visting Professor aan WU Vienna University of Economics and Business. Eerder was hij Academic Dean bij Antwerp Management School, TIAS School for Business and Society, en was hij Voorzitter van het Departement Organisation Studies van... » lees meer
Theo Poiesz
Theo Poiesz
Theo Poiesz (1952) is hoogleraar Economische Psychologie bij TIAS, faculteit en b.v. van de universiteiten van Tilburg en Eindhoven. Eerder was hij hoogleraar Psychologie van de Reclame, hoogleraar Marketing en hoogleraar Healthcare Management, alle drie part-time. Hij is onderzoeker en (gast)docent geweest aan de Nederlandse universiteiten, de... » lees meer
Sandra Schruijer
Sandra Schruijer
Full Professor
Sandra Schruijer is hoogleraar Organisatiepsychologie aan TIAS. Zij verzorgt onderwijs op gebied van samenwerking tussen organisaties, organisatieverandering en –ontwikkeling en leiderschap. Haar onderzoek richt zich op het begrijpen van de sociale dynamiek van multipartijensamenwerking, zoals de rol van diversiteit, vertrouwen, en, conflict. Het... » lees meer

Download de brochure

Download brochure

Meer informatie over programma opzet en inhoud?

Download brochure of meld u online aan.
Door de Executive Master in Public and Non-Profit Management verrijkt u niet alleen uw kennis en vaardigheden, u bouwt ook aan een uitgebreid professioneel netwerk. Daardoor vinden onze deelnemers en alumni het programma waardevol.
 • Annemiek Jetten
  Burgemeester gemeente Vlaardingen

  "In een leven lang leren en ontwikkelen is TIAS een uitstekende keuze. Mijn hernieuwde kennismaking met de academische wereld was bij TIAS verfrissend en verjongend. Je leert weer jezelf te verwonderen en vragen te stellen. Vragen waarvan je eerder dacht alle antwoorden wel te weten.

  TIAS heeft mij een nieuwe blik op de wereld gegeven en een fris elan voor de toekomst. Eigenlijk is het een grote onderhoudsbeurt voor de hedendaagse ervaren professional die zich graag wil blijven ontwikkelen. De opdrachten zijn uitdagend, de collega-studenten inspirerend en de colleges diepgaand en ‘to-the-point’. Het heeft mij als professional én als mens veel gebracht."

 • Hildelies Balk – Pennington de Jongh
  Head of Marketing & Services, Board Member Koninklijke Bibliotheek
  http://youtu.be/22LHbybfRj0
 • Bert Velsink
  Manager Fraude en Externe Overheidssamenwerking bij de Belastingdienst in Rotterdam

   ‘In het begin moest ik aan mijn nieuwe leeromgeving wennen. Maar de energie die bij TIAS hing, gaf me een extra drive. En de begeleiding voor de papers was erg prettig.’

  Wat Velsink tijdens de opleiding geleerd heeft, kan hij toepassen in zijn werk. ‘We hadden bijvoorbeeld bij de Belastingdienst een discussie over leiderschap. Samen met een collega, die tijdens de opleiding in dezelfde groep zat, hebben we onszelf naar voren geschoven om daarover te praten. We hebben immers recent de opleiding gedaan. Vanuit een stuk theorie, dat we kunnen combineren met de praktijk, konden we onze mening over leiderschap goed onderbouwen. Daarnaast was big data een van de thema’s tijdens de opleiding. Big data is een groot item bij de Belastingdienst. Hetzelfde geldt voor veranderingsprocessen, ook daar zitten we middenin.’ 

   

Download de brochure

Download brochure

Meer informatie over programma opzet en inhoud?

Download brochure of meld u online aan.

De programmaprijs bedraagt € 31.000,- (fiscaal aftrekbaar).
Deze prijs is inclusief studieboeken, leesmateriaal en twee studiereizen.
Bijkomende kosten: voorbereidingsmodule (indien van toepassing), kosten voor reis en verblijf tijdens de studiereizen (± €1.500,-, exclusief vliegticket).

De programmaprijs is vrijgesteld van btw.

Fiscale aftrek en financieringsmogelijkheden

Voor het financieren van deze opleiding kunt u gebruik maken van de persoonsgebonden aftrek of de fiscale aftrek voor studiekosten. Op deze manier betaalt de fiscus een gedeelte van uw opleiding.

U kunt tevens gebruik maken van het Verantwoord Studie Plan van Geldshop of van het Levenlanglerenkrediet via DUO. Bekijk ook de flyer met voorbeelden. Voor advies op maat kunt u ook terecht bij uw programma-adviseur.

Download de brochure

Download brochure

Meer informatie over programma opzet en inhoud?

Download brochure of meld u online aan.
Esther van Zijp
Esther van Zijp
Programma-adviseur
+31 13 466 86 41

Bezoek TIAS

Maak kennis met TIAS tijdens de informatieavond.
30 jan. 18:00 - 21:00, Utrecht