Executive Master of Health Administration (MHA)

Executive Master Of Health Administration
Online brochure
Start- en lesdata
03 juli 2024
Utrecht Campus
27 november 2024
Utrecht Campus
Alle start- en lesdata
Duur
3 maanden per blok / 15 maanden gehele master
Kosten
€ 38500 voor de gehele master (vrij van btw) / € 7200 per blok
Taal
Nederlands
Studielast
12-15 uur per week
Accreditaties
AACSB, MSc, NVAO
Maatwerk
Flexibele master
Modulair
Losse blokken volgen mogelijk
Fulltime/parttime
Deeltijd
PE punten
ABAN, FGzPT, KNMP, ZA
Studiereis
Studiereis

Vergroot je strategische impact op de zorg: word Executive Master of Health Administration

Zorgverlening optimaal organiseren lukt alleen vanuit een overstijgende visie en kennis van de laatste ontwikkelingen in de zorg. De Executive Master of Health Administration (MHA) biedt deze kennis voor zorgprofessionals die hun verantwoordelijkheid willen vergroten voor strategische besluitvorming, innovatie en verbetering van de zorgkwaliteit. Het MHA-programma weerspiegelt die verantwoordelijkheid en het maatschappelijk belang dat eraan verbonden is.  

Voor ambitieuze zorgprofessionals

Werk jij als professional in de zorg? En wil je je graag verder ontwikkelen op het vlak van strategisch management? Wil je sturing kunnen geven aan complexe op verandering gerichte organisatieprocessen? En een effectieve bijdrage kunnen leveren aan de gezondheidszorg en samenleving van de toekomst? Dan is de Master of Health Administration (MHA) zeker iets voor jou.

Deelnemersprofiel

De deelnemers aan de deeltijd executive Master of Health Administration (MHA) zijn hoogopgeleide ambitieuze managers, leidinggevenden en professionals werkzaam in de zorgsector (bijvoorbeeld bij aanbieders van zorg en welzijn, zorgverzekeraars, farmaceutische organisatie, toeleveranciers van zorg of overheden).  Deelnemers hebben bij voorkeur vijf jaar relevante werkervaring en zijn bijvoorbeeld:

 • leidinggevenden in het hoger management
 • bestuurders
 • directeuren van zorgorganisaties
 • strategisch adviseurs
 • unithoofden
 • locatiemanagers
 • medisch specialisten en artsen met leidinggevende taken
 • anderen betrokken bij strategische zorgvraagstukken

Toelatingseisen voor de Executive Master of Health Administration

Wij streven naar deelnemersgroepen waar veel talent, ervaring en potentie aanwezig is. Daarom hanteren we toelatingseisen. Op die manier garanderen wij onderwijs op topniveau. Wat wij vragen:

 • Een (hbo of wo) bachelordiploma van een relevante opleiding
 • Minimaal vijf jaar werkervaring in een relevant vakgebied
 • Een kennismakingsgesprek met de Academic Director van het programma
 • Indien van toepassing succesvolle afronding van de benodigde onderdelen van de premaster.

Waarom TIAS School for Business & Society?

 • Een top-ranked business school in Executive en InCompany Education volgens de Financial Times
 • Uitsluitend topacademici en de beste praktijkexperts als docenten
 • Direct toepasbare wetenschappelijke en praktijkgerichte kennis
 • Flexibele leertrajecten afgestemd op jouw behoeften

Flexibel studeren: combineer studie, werk en privéleven

De opzet van de deeltijd Master of Health Administration (MHA) is flexibel: je kunt de opleiding spreiden over een langere periode dan de minimale 15 maanden. Hierdoor combineer je eenvoudig studie, werk en je privéleven.

Deelnemers aan de Executive Master of Health Administration bieden we de volgende flexibele opties aan:

 • Kies of je de hele master volgt of alleen één van de 4 blokken
 • Kies zelf wanneer je start: de opleiding kent 4 startmomenten per jaar
 • Kies ervoor om langer over de opleiding te doen als dat nodig is

In totaal zijn er per blok 3 x 2 collegedagen ingepland op woensdag en donderdag, met voorafgaand een online bijeenkomst op maandagavond.  Door deze opbouw kun je in overleg met de Program Adviser een gepersonaliseerd opleidingsschema opstellen.

Onze deelnemers vertellen over de Executive Master of Health Administration

De Executive Executive Master of Health Administration is voor zorgprofessionals die hun verantwoordelijkheid willen vergroten voor strategische besluitvorming, innovatie en verbetering van de zorgkwaliteit. 

 • MHA_dineke
  Dineke de Jager
  Programmamanager Hoge Kwaliteit via Zelforganisatie bij GGZ-instelling Reinier van Arkel

  ‘Wat heel duidelijk werd tijdens de opleiding is dat een vraagstuk altijd meerdere pijlers heeft. Het is niet óf streven naar een goede bedrijfsvoering óf streven naar goede zorg. De kunst is juist om die dingen samen te laten gaan op een manier dat het een het ander versterkt, en dat we met elkaar leren breder te kijken.'

   

 • Joris Arts
  Bestuurder Gezondheidscentrum Kersenboogerd

  'In de Master of Health Administration nemen zorgprofessionals deel uit alle facetten van de zorg waardoor je van verschillende kanten de problematiek bespreekt die speelt in de zorg. Door het discussiëren met jaargenoten en docenten heb ik veel kennis opgedaan en heb ik een veel breder beeld gekregen van de zorgsector. Dat heeft mij een volwaardig gesprekspartner gemaakt voor mijn mede-bestuurders.'

  http://youtu.be/d3Xpjuyeu3g

Wat levert de deeltijd Executive Master of Health Administration je op?

De deeltijd masteropleiding MHA geeft je een brede blik op de zorgsector. Vanuit een overkoepelende visie, gecombineerd met kennis van huidige ontwikkelingen in de zorg, bestuurskunde, bedrijfskunde, zorgeconomie, organisatiepsychologie en andere relevante vakgebieden, bieden we een compleet spectrum aan specifieke zorginhoudelijke kennis voor een breed strategisch kader. Daarnaast leer je hoe je complexe vraagstukken effectief kunt oplossen door theoretische basismodellen te combineren met een analytische benadering en dit te verbinden aan je eigen praktijk. Hiermee versterk en verbreed je niet alleen je kerncompetenties, maar realiseer je ook nieuwe, interessante carrièremogelijkheden.

Zet je volgende stap met de deeltijd masteropleiding MHA

 • Breder perspectief op de zorgsector van morgen: Je ontdekt wat ontwikkelingen in andere sectoren betekenen voor de zorg en je bent beter in staat vanuit een breder perspectief en met meer visie strategisch efficiënte en toekomstbestendige besluiten te nemen rondom de zorgorganisatie en structuur.
 • Beter in staat op strategisch niveau te acteren: Je weet de vertaalslag te maken vanuit de nieuwe academische inzichten en nieuw verworven persoonlijke competenties naar strategieën die waarde opleveren voor patiënten, medewerkers en je organisatie.
 • Vergrote effectiviteit als leider: Je ontwikkelt je tot een besluitvaardige leider met oog voor een verantwoorde balans tussen een cliëntgerichte en een bedrijfsmatige benadering in de zorg
 • Verbinder: Je weet de verbinding te leggen tussen de strategie en de operatie waarbij je zorg draagt voor een fijn werkklimaat en een goede kwaliteit van de zorg.
 • Effectief managen van afhankelijkheden in de keten: Je bent in staat effectief stakeholder management uit te voeren, te netwerken en samenwerkingen met ander relevante partijen in de markt uit te bouwen.
 • Stevigere gesprekspartner: Door je nieuwe kennis en vaardigheden word je een onmisbare business en gesprekspartner voor je senior management
 • Nieuwe inspiratie en uitbreiding netwerk: Je breidt je netwerk uit met professionals die net zo gedreven en ervaren zijn als jij.

Ben je geïnteresseerd in leiderschap & management? Bekijk dan hier al onze leiderschap & algemeen management opleidingen.

Combineer werk, studie en privéleven

Studeren bij TIAS betekent flexibel leren. Je kunt altijd terecht bij de Program Adviser en Academic Director om te overleggen welke studieonderdelen voor jou van belang zijn en hoe je je studie zo optimaal mogelijk kunt combineren met je baan. Ook krijg je advies over de ontwikkeling van je carrière, zodat je de juiste keuzes kunt maken voor een succesvolle loopbaan. Deelnemers aan de Executive Master of Health Administration bieden we de volgende flexibele opties aan:

 • Kies of je de hele master volgt of alleen één van de blokken
 • Kies zelf wanneer je start: de opleiding kent 4 startmomenten per jaar
 • Kies ervoor om langer over de opleiding te doen als dat nodig is

Strategische besluitvorming en leiderschap

Het MHA-programma legt een duidelijk accent op inhoudelijke en strategische verrijking. Er is veel aandacht voor vernieuwend strategisch denken op basis van academische analyse, voor implementatie en voor ondernemerschap in de zorg.

Persoonlijk leiderschap

Persoonlijk leiderschap krijgt expliciete aandacht, zowel in klassikale colleges als in individuele coaching. Hierdoor ontwikkel je je eigen leiderschapsstijl en krijg je inzicht in het gebruik en de effecten hiervan.

Deeltijd masteropleiding MHA in het kort

De deeltijd Executive Master of Health Administration (MHA) bestaat uit 4 blokken en 4 aanvullende modules. Deze zijn verdeeld over een periode van 15 maanden. Voorafgaand aan elk blok krijg je 4 weken de tijd voor online learning. Daarna volg je gedurende 2 dagen interactieve bijeenkomsten en colleges.

Zorg en leiderschap

In het eerste blok bekijken we de zorgsector vanuit een breed en maatschappelijk perspectief. Tijdens de latere modules richten we ons op strategie, innovatie, operationeel management, governance en het leiden van een organisatie. Op deze manier ontwikkel je een diepgaand inzicht in wat jij nodig hebt om een waardevolle leider in de zorg te zijn met een goede basis voor duurzame strategische besluitvorming.

Programmaoverzicht

Opbouw van deeltijd masteropleiding MHA

De deeltijd Executive Master of Health Administration bestaat uit 4 blokken die de inhoudelijke kern van de opleiding vormen:

Blok A: Optimaal organiseren van Zorg

Zorgverlening optimaal organiseren lukt alleen vanuit een overstijgende visie en kennis van ontwikkelingen in de zorg. Een zorgorganisatie functioneert binnen een zorgsysteem met zijn specifieke kenmerken, financiering en randvoorwaarden. Kennis van nationale en internationale zorgsystemen is dan ook belangrijk. In dit blok ga je dieper in op basale begrippen als gezondheid en welzijn. Je maakt kennis met verschillende perspectieven op de zorg en leert omgaan met complexe problematiek binnen de zorgsector. Daarna pas je de opgedane kennis van basisbegrippen en zorgsystemen toe binnen specifieke thema’s, zoals ouderenzorg, integrale zorg en waarde gedreven zorg. Deze kennis geeft een overkoepelend inzicht dat de andere blokken in perspectief zet.

Blok B: Strategie en zorg Innovatie

In dit blok staan de ontwikkeling en implementatie van strategie en innovatie centraal. Verschillende theorieën op dit gebied passeren de revue. Ondertussen oefen je daarmee in individuele en groepsopdrachten. Vervolgens leer je meer over samenwerking, al dan niet in netwerken – met fusie als meest verregaande vorm. Tegenwoordig is het ontwikkelen van samenwerkingsvormen immers een belangrijk onderdeel van het strategisch beleid. Samenwerken binnen en tussen organisaties gaat niet vanzelf op een effectieve en efficiënte manier, hier moet actief beleid op worden gevoerd. Daarnaast leer je in dit blok dankzij aanvullende kennis en inzichten vanuit marketing en klantbenadering om je eigen organisatie in dit opzicht te positioneren. Tot slot ga je in op innovatie als essentieel onderdeel van een strategisch beleid. Je maakt niet alleen kennis met verschillende vormen van innovatie, maar je leert ook hoe je innovatie succesvol kunt organiseren.

Blok C: Operationeel management in de zorg

Bij het organiseren van zorg in je zorgorganisatie krijg je te maken met aspecten van logistiek management, financieel management, vastgoedmanagement, human resource management en ICT-management. Deze onderwerpen komen dan ook allemaal aan bod in het blok operationeel management. Vervolgens leer je de opgedane inzichten toe te passen in verschillende businessmodellen. Zo ben je optimaal voorbereid om je eigen organisatie operationeel te managen vanuit een overkoepelend strategisch-analytisch perspectief.

Blok D: Besturing en Leiderschap in de zorg

Een zorgorganisatie heeft besturing en leiderschap nodig. Je bestudeert deze onderwerpen met name in relatie tot andere thema’s, zoals organisatiecultuur, verandermanagement, risicomanagement, vertrouwen en ethische principes. In dit blok ga je in op de maatschappelijke relevantie van de zorgorganisatie. Daarbij kijk je naar het handelen van zorgmedewerkers, zorgprofessionals, leidinggevenden en bestuurders. In dit blok werk je ook aan jouw persoonlijk leiderschap, zowel in colleges als met individuele coaching.

Bovenstaande blokken kennen geen chronologische volgorde waarin ze gevolgd moeten worden. Ze zijn in willekeurige volgorde te volgen.

Daarnaast is het doorlopen van de volgende modules vereist voor het behalen van de MSc-titel:

 • Module 1: Business Research Methods
 • Module 2: Internationale studiereis
 • Module 3: Capita selecta
 • Module 4: Masterthesis

Business Research Methods

Business Research Methods (BRM) is onderdeel van je masteropleiding. De module helpt je om betere beslissingen te kunnen maken in die situaties waar de oplossingen voor een probleem niet gelijk voor de hand liggen omdat we nog informatie missen. 

Als je een heel masterprogramma volgt bij TIAS, dan zijn beide modules BRM verplicht. Het advies is om BRM I te volgen aan het begin van je master traject. BRM II volg je later in het programma, nét voordat je afstudeert. Overleg met je Program Adviser wanneer je deze het beste kunt inplannen in je persoonlijke leertraject. 

Meer informatie over Business Research Methods

Jouw flexibiliteit

De opzet van de deeltijd Executive Master of Health Administration is flexibel: je kunt deze opleiding spreiden over een langere periode dan de aangegeven 15 maanden. Daarnaast kun je ervoor kiezen alleen een blok te volgen dat voor jou relevant is. Het programma heeft 4 startmomenten per jaar.

Adviesgesprek met de program adviser

Carrière maken betekent dat je interessantere projecten en opdrachten kan doen. Door meer autonomie en zeggenschap kun je meer van jezelf in je werk kwijt. Ben jij klaar om constructief aan je carrière te werken? De Program Adviser geeft je graag meer informatie over de deeltijd Executive Master of Health Administration.

Resultaat: Mastertitel (MSc of MHA)

Als je deze master met goed gevolg afrondt, heb je de keuze uit de prestigieuze titel Master of Health Administration (MHA) of de internationaal erkende academische titel Master of Science (MSc). De opleiding is geaccrediteerd door de NVAO (Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie).

Data en locaties Executive Master of Health Administration (MHA)

 

Snel starten met de premaster als hbo-deelnemer?

Het is vaak mogelijk om eerder te starten met de premaster vanwege de verschillende start- en instroommomenten van dit programma. Indien nodig zijn er op maat gemaakte trajecten mogelijk. Neem contact op met de Program Adviser om jouw startmoment af te stemmen.

Flexibele opzet

De Executive Master of Health Administration heeft verschillende modules. Elke module kan tevens het instapmoment zijn van de volledige Master:

NaamLocatieStartdatumHBO aanmelden WO aanmelden
Operationeel Management in de Zorg- Blok van MHAUtrecht Campus3 juli 202411 maart 202410 juni 2024
Besturing en Leiderschap in de zorg- Blok van MHAUtrecht Campus27 november 20245 augustus 202421 oktober 2024

Kosten Executive Master of Health Administration (MHA)

De deeltijd Executive Master of Health Administration (MHA) bestaat uit 4 blokken en 4 aanvullende modules.

De kosten voor dit programma bedragen € 38500 voor de gehele master (vrij van btw) / € 7200 per blok.

Bovenstaande prijzen zijn inclusief:

 • Dagarrangementen (lunch, koffie/thee en frisdrank) tijdens collegedagen
 • Inschrijf-, registratie- en administratiekosten
 • Toegang tot de online leeromgeving
 • Verplichte literatuur, studieboeken en lesmateriaal

Eventueel aanvullende kosten:

 • Diners en overnachtingen
 • Premaster(modules), indien noodzakelijk (€ 450 - € 1350)**
 • Reis- en verblijfskosten tijdens een studiereis (indicatie €1500 - €2000)
 • Softwarelicenties (indien specifieke software is vereist)

** Tijdens je aanvraag, zal de Toelatings- en Beoordelingscommissie bepalen welke voorbereidende premaster modules nodig zijn.

 

Hoe financier je de opleiding?

Je hebt de opleiding gevonden die het beste past bij jouw leerdoelen en ambities. Maar hoe financier je deze? Daarvoor zijn verschillende manieren. Je werkgever kan een rol spelen, maar er zijn ook interessante wettelijke regelingen waar je zelf gebruik van kunt maken. We zetten de mogelijkheden voor je op een rij.

Lees hier over de mogelijkheden »

Docenten Executive Master of Health Administration (MHA)

Academic Director

Docenten

Jacqueline Neve-Dolfing
Associate Professor
Filip Caeldries
Full Professor
Mirella Minkman
Endowed Professor
Nardo van der Meer
Full Professor
Mijntje Lückerath
Full Professor
Michael Corbey
Full Professor
Toni Sfirtsis
Associate Professor
Theo Camps
Professor Emeritus

Start je inschrijving

Naar aanleiding van je inschrijving neemt de Program Adviser van de Executive Master of Health Administration (MHA) contact met je op voor een eerste kennismaking en om een intakegesprek met de Academic Director in te plannen. Doel van deze intake is om in gesprek te gaan over jouw ontwikkelambities én de match met de leerdoelen van de opleiding. Wanneer de Academic Director naar aanleiding van de intake een positief advies geeft, ontvang je de officiële studieovereenkomst en kun je je inschrijving definitief maken.
 
Sophie Baars
Sophie Baars
Program Adviser
+31 13 466 86 01

Dit programma InCompany volgen?

Meer over InCompany

Waardering deelnemers
Deelnemers beoordelen de Executive Master of Health Administration met een
8,4
Waardering deelnemers
Deelnemers beoordelen de Executive Master of Health Administration met een
8,4
Learn at TIAS

Groeien met uitdagend onderwijs bij TIAS: een top-ranked business school

Onze visie op leren

Vergelijkbare opleidingen