Master of IT-Auditing (EMITA)

Locatie en startdatum
Tilburg: 
27 september 2018
Studieduur 30 maanden
Studielast 12-15 uur per week
Kosten € 25.000,- (fiscaal aftrekbaar)
Accreditatie/titels MSc

Bent u een professional in IT-Auditing die zich technisch wil bekwamen op zijn vakgebied én vakkundig advies wil geven? Ontwikkel uw kennis en vaardigheden met de Executive Master of IT Auditing (EMITA).

Als IT auditor heeft u verreikende verantwoordelijkheden: van het uitvoeren van concrete IT audit werkzaamheden tot het evalueren van gekozen methodes en het rapporteren en het rekenschap geven over de resultaten.

In deze IT Auditor opleiding ontwikkelt u een combinatie van communicatieve en adviesvaardigheden met een solide technische en theoretische basis. Daarmee heeft u toegang tot een schat aan nieuwe kennis en vaardigheden die u direct helpt om de auditdiensten te laten aansluiten op de behoeften van de opdrachtgever.

 • Leer de beveiliging, efficiëntie en effectiviteit van IT te beoordelen
 • Krijg inzicht in de ontwikkelingen in het internationale IT-audit-werkveld
 • Doe de theoretische bagage op om bijdragen te leveren aan IT-auditonderzoek
 • Pas nieuwe kennis en vaardigheden direct in uw eigen dagelijkse praktijk toe
 • Ontwikkel uw communicatieve vaardigheden en presentatietechnieken
 • Ga dieper in op de ethische aspecten van IT auditing en management
 • Bent u Registeraccountant? Dan kunt u de opleiding verkort doen. Tevens betaalt u een lagere programmaprijs.

Download de brochure

Download brochure

Meer informatie over programma opzet en inhoud?

Download brochure of meld u online aan.
Locatie en startdatum
Tilburg: 
27 september 2018
Studieduur 30 maanden
Studielast 12-15 uur per week
Kosten € 25.000,- (fiscaal aftrekbaar)
Accreditatie/titels MSc

Met de Executive Master of IT Auditing versterkt u niet alleen uw IT kennis en technische IT auditingvaardigheden. U versterkt ook uw vermogen om als gezaghebbend adviseur effectief en succesvol te communiceren met interne en externe opdrachtgevers. U kunt raden van bestuur, commissarissen en externe klanten vakkundig van advies en repliek dienen. Of het nu gaat om veiligheid en betrouwbaarheid of om efficiëntie en effectiviteit van IT systemen.

Einddoelen van de opleiding

Na afloop van deze IT Auditor opleiding bent u in staat om:

 • een real-life-audittraject uit te voeren in uw organisatie, van acquisitie tot advies
 • helder, professioneel en effectief met uw opdrachtgevers te communiceren
 • een belangrijke rol te spelen in (internationaal) IT auditonderzoek
 • de beveiliging, efficiëntie en effectiviteit van IT te beoordelen

Resultaat: mastertitel en RE titel

Wanneer u het programma succesvol heeft doorlopen, krijgt u de titel MSc en mag u de titel EMITA (Executive Master of IT Auditing) voeren. Ook kunt u zich, als is voldaan aan de vereiste praktijkervaring, inschrijven in het register van de Nederlandse Orde van Register IT-auditors (NOREA) waarna u de titel RE (Register EDP-Auditor) mag voeren.

Deelnemersprofiel

Deelnemers aan de Executive Master of IT Auditing komen uit een veelheid aan achtergronden: IT-auditors, maar ook informatiekundigen, accountants, IT-managers, kwaliteitsmanagers en risk managers. Door de variatie in beroepspraktijken profiteert u van de interessante kruisbestuiving tussen u en uw collega’s in het programma. Zo krijgt u de kans om met het spectrum aan ervaring van uw groepsgenoten u verder te ontwikkelen in IT auditing.

Modules

Deze IT Auditor opleiding is opgebouwd uit een aantal blokken:

 • Voorbereidingsmodule
 • Business Process Control Analysis
 • Business Process Control Design
 • IT-Auditing Fundamentals
 • Business Research Methods
 • Management of IT
 • Keuze uit één van de specialisaties:
  o Cyber Security
  o Data & Systems
 • Comprehensive IT-Auditing
 • Master thesis
Het programma dat in het najaar 2017 start geeft de keuze uit twee specialisaties in het tweede leerjaar. Cyber Security speelt in op de actuele ontwikkelingen op het gebied van Cyber Security met verdieping door praktijkcases. Data & Systems geeft verdieping op vraagstukken als data analytics en proces mining, data trust en data governance. We werken hierbij samen met docenten en onderzoekers van Jheronimus Academy of Data Science.

Download de brochure

Download brochure

Meer informatie over programma opzet en inhoud?

Download brochure of meld u online aan.

Door het hanteren van toelatingseisen voor de Executive Master of IT Auditing (EMITA) zorgen we voor een deelnemersgroep met zeer veel talent én potentie. Dat zorgt voor een extra toegevoegde waarde aan wat u leert tijdens het programma.

Onze toelatingseisen

 • minimaal 3 jaar ervaring en voldoende kennis van ICT en  kwaliteitsbeoordeling/auditing
 • een universitaire opleiding of een relevante hbo-opleiding.
 • goede beheersing van de Engelse taal. In het programma wordt gewerkt met Engelstalige literatuur
 • succesvolle afronding van de benodigde onderdelen van de voorbereidingsmodule

 Vrijstellingen voor Registeraccountants

Afgestudeerde registeraccountants (RA) hebben vrijstelling voor de eerste twee modules 'Business Process Control Analysis' en ‘Business Process Control Design’. Dat betekent dat de opleidingsduur niet 2,5 jaar, maar 2 jaar bedraagt.

Neem voor meer informatie hierover contact op met de programma-adviseur. 
Als registeraccountant krijgt u 20% korting op de programmaprijs.

Intakegesprek

Na ontvangst van uw aanmeldingsformulier neemt de programma adviseur contact met u op om een afspraak te maken voor een intakegesprek. U heeft het intakegesprek met de academic director van het programma.

Download de brochure

Download brochure

Meer informatie over programma opzet en inhoud?

Download brochure of meld u online aan.

IT auditing is een discipline die zich oorspronkelijk in de praktijk heeft ontwikkeld, maar inmiddels is ingebed in internationaal wetenschappelijk onderzoek. Bij TIAS besteden we aandacht aan wetenschappelijk onderzoek toegepast op concreet voorkomende IT-auditing dilemma’s en aan internationale IT auditing onderzoeksresultaten. Deelnemers zijn hierdoor beter onderlegd om niet alleen concrete IT audit werkzaamheden uit te voeren, maar ook om de juistheid van gekozen methodes te analyseren en hierover verantwoording af te leggen. Dit maakt de IT auditor tot een nog betere gesprekspartner, niet alleen voor de opdrachtgever, maar ook richting de maatschappij. Deze versterking past uitstekend in de behoefte aan meer transparantie.

Academic Director

Rob Fijneman
Rob Fijneman
Full Professor
Rob Fijneman is sinds 1997 verbonden aan de Economische Faculteit, departement Accounting & Auditing van Tilburg University. Hij heeft zijn opleidingen aan Tilburg University doorlopen. Na afronding van de studie Bestuurlijke Informatiekunde in 1986 heeft hij vervolgens de postdoctorale opleiding Accountancy en IT-Auditing gevolgd. In 1999 is hij... » lees meer

Docenten

Piet Poos
Piet Poos
Hoofddocent
In 2016 heeft Piet zich bij InAudit gevoegd. Dit is een relatief jonge organisatie, gespecialiseerd is het verlenen van interne accountants- en risico management diensten aan kleine en middelgrote verzekeraars. In de periode 2016 tot 2011 was hij zelfstandig gevestigd adviseur en heeft sterk verschillende opdrachten uitgevoerd, zoals CFO bij een... » lees meer
Erik Beulen
Erik Beulen
Professor
Prof. dr. Erik Beulen is hoogleraar aan de Universiteit van Tilburg en Academic Director van de Deeltijd Master Informatie Management MSc. Verder is hij verbonden aan de Manchester Business School, waar hij het vak Disruptive Technologies verzorgd. Daarnaast is hij als director werkzaam voor Alvarez & Marsal. Ook is hij bestuurslid van het... » lees meer
Peter Kornelisse
Peter Kornelisse
Director Risk & Compliance
Peter Kornelisse is sinds 2014 werkzaam bij Booking.com te Amsterdam, alwaar hij focust op Risk & Compliance, gerelateerd aan maatregelen betreffende mens en cultuur, governance, processen en technologie. Voorname aandachtsgebieden betreffen SOx, PCI-DSS en... » lees meer

Download de brochure

Download brochure

Meer informatie over programma opzet en inhoud?

Download brochure of meld u online aan.

Door de Executive Master of IT Auditing verrijkt u niet alleen uw kennis en vaardigheden, u bouwt ook aan een uitgebreid professioneel netwerk. Daardoor vinden onze deelnemers en alumni het programma waardevol.

 • Jeroen Meulendijks
  Manager en senior IT-auditor VanderBeecken
  "Met de Executive Master of IT-Auditing op zak ben ik breder inzetbaar geworden. Vanuit zowel de managementkant als de auditkant kan ik nu naar een organisatorisch probleem kijken. Al vanaf de eerste module kun je zaken toepassen in de praktijk. Het heeft ervoor gezorgd dat ik uitdagender werk aankan. Zowel op het gebied van advisering als audits."
 • Mike van Bussel
  Consultant KPMG IT Advisory

  Tweedejaars deelnemer van de Executive Master of IT-Auditing: "Door mijn achtergrond in technische bedrijfskunde en business information systems had ik bij aanvang van de opleiding IT-Auditing aan TIAS een heel scala van invalshoeken om uitdagingen in organisaties aan te vliegen. Deze verschillende invalshoeken stelden mij in staat om meer mee te nemen in mijn analyses dan enkel het voor de hand liggende.
  Mijn opleiding aan TIAS heeft daar nog een bijzonder belangrijke invalshoek aan toegevoegd. Waar ik voorheen veel focus plaatste op procesverbeteringen en optimalisatie ben ik nu in staat om een risicoblik op de organisatie los te laten en maatregelen te ontwerpen waarmee deze risico’s effectief worden weggenomen. In de klas met gelijkgestemden met ieder hun eigen achtergrond, komt de diversiteit onder leiding van ervaren docenten goed tot zijn recht. De veelal praktische kennis kan ik direct in de praktijk toepassen en dat maakte het leerproces alleen maar mooier. Al met al zou ik de wijsheden die ik mee heb gekregen voor geen goud meer willen missen."

 • Wim Pauw
  Manager Risk Management & Compliance Achmea divisie Schade & Inkomen

  "Het programma heeft er aan bijgedragen dat ik breder inzetbaar ben geworden. Het inzicht brontriangulatie gebruik ik nog elke dag, ik heb veel geleerd over 'de waarde van het bewijs' en de mate van zekerheid die ontleend kan worden aan de diverse soorten van bewijs.
  Het werken in groepjes inspireert, motiveert en is bovenal gewoon leuk. Met name tijdens de slotopdracht is het goed om elkaar te stimuleren om binnen de gestelde tijd tot het beste resultaat resultaat te komen."

  http://youtu.be/1vaOHy-ldrw

Download de brochure

Download brochure

Meer informatie over programma opzet en inhoud?

Download brochure of meld u online aan.
De programmaprijs bedraagt € 25.000,- (fiscaal aftrekbaar).*

Bijkomende kosten:

*Afgestudeerde Registeraccountants krijgen vrijstelling voor de eerste twee modules en betalen derhalve € 20.000,-.

De programmaprijs is vrijgesteld van btw.

Fiscale aftrek en financieringsmogelijkheden

Voor het financieren van deze opleiding kunt u gebruik maken van de persoonsgebonden aftrek of de fiscale aftrek voor studiekosten. Op deze manier betaalt de fiscus een gedeelte van uw opleiding.

U kunt tevens gebruik maken van het Verantwoord Studie Plan van Geldshop of van het Levenlanglerenkrediet via DUO. Bekijk ook de flyer met voorbeelden. Voor advies op maat kunt u ook terecht bij uw programma-adviseur.

Download de brochure

Download brochure

Meer informatie over programma opzet en inhoud?

Download brochure of meld u online aan.
Anne de Ridder-Jochems
Anne de Ridder-Jochems
Program Adviser
+31 13 466 3939