Waardecreatie met Big Data Analytics

In het kort
4 x 2 dagen
Nederlands
€ 8.250,-

Of het nu gaat om productinnovatie of marketingstrategie, big data is een onmisbare asset. Organisaties zullen zich aan moeten passen en meer en beter vanuit data en informatie moeten opereren. De opleiding Waardecreatie met Big Data Analytics helpt professionals en hun organisaties om die stap te maken. Big Data stelt organisaties in staat het eigen lerende vermogen te vergroten en te versnellen. Zo voeg je waarde toe aan bedrijfsvoering door beslissingen te nemen op basis van gedegen data analyse.

Deze big data opleiding bestaat uit vier modules van twee dagen en is goed te combineren met een voltijdbaan.

Waarom Waardecreatie met Big Data Analytics opleiding:

 • Big Data van A tot Z: van gegevensanalyse tot besluitvorming, verandermanagement en implementatie
 • State-of-the-art academische kennis én inspiratie uit het bedrijfsleven
 • Prik door de opgeblazen verhalen van Big Data heen en herken waar werkelijk waarde toe te voegen is in de toepassing ervan.

Meld je aan voor de opleiding Waardecreatie met Big Data Analytics en werk al tijdens het programma aan cases uit jouw eigen praktijk aan nieuwe mogelijkheden en kansen voor jouw organisatie.

Download de brochure

 

Download brochure

Meer informatie over programma opzet en inhoud?

Download brochure
In het kort
4 x 2 dagen
Nederlands
€ 8.250,-

De Waardecreatie met Big Data Analytics opleiding inspireert en laat aan de hand van theorie én praktijk zien wat big data voor jou kan betekenen en welke nieuwe kansen, producten, diensten en verdienmodellen hierbij ontstaan. En wat je hier voor moet organiseren op het gebied van organisatiestructuur, besluitvorming, processen en (systeem)architectuur. Daarnaast behandelen we vanuit praktische cases vraagstukken op het gebied van privacy, veiligheid en wetgeving. Je leert de juiste vragen te stellen om door de bomen het bos te kunnen zien.

Na het volgen van dit programma:

 • Kun je kansen voor het creëren van waarde met data zowel identificeren als organiseren.
 • Heb je inzicht in succes- en faalfactoren uit de praktijk door het delen van best practices en lessons learned.
 • Weet je wat erbij komt kijken om een idee te vertalen naar een bruikbare analyse en die vervolgens om te zetten in een werkende oplossing, inclusief het gebruik van tooling en technieken.
 • Kun je verschillende typen analytische problemen herkennen en heb je inzicht gekregen in passende algoritmen om deze op te lossen.
 • Heb je basiskennis van Big Data Architecturen en Data Governance om het effectief gebruik van data zowel technisch als organisatorisch te besturen.
 • Ken je de taal en denkwereld van de data scientist beter en kan je in jouw eigen organisatie de brugfunctie vervullen tussen data science en strategie.

 

 

Module 1: Why? - Kansen herkennen en waarde creëren met big data

We analyseren succesvolle toepassingen van big data, inventariseren de kenmerken van deze toepassingen en formuleren een stapsgewijze aanpak om nieuwe kansen in de eigen praktijk te herkennen.

Module 2: How? - Tooling om waarde te delven vanuit big data

In deze module krijg je grip op de verzamelde gegevens, de uitgevoerde analyses en de output hiervan. Dankzij een dieper inzicht in de verschillende analysemethode ben je beter in staat om met de data-analist te schakelen, zinvolle verbanden te ontdekken en de kwaliteit van de output te beoordelen. Daarnaast gaan we uitgebreid in op nieuwe ontwikkelingen in business intelligence en software voor data-analyse.

Module 3: What? - Compliance aspecten, risicomanagement, governance & security

Vraagstukken op het gebied van privacy, wetgeving en gegevensbescherming zijn inherent aan het gebruik van grote hoeveelheden gegevens. We gaan in deze module dan ook in op de belangrijkste risico’s, verantwoordelijkheden en protocollen voor het maatschappelijk verantwoord en veilig gebruik van data.

Module 4: What? - Transformatie naar big data: besluitvorming, architectuur & implementatie 

Een succesvolle big data strategie vraagt niet alleen om organisatie-brede acceptatie van het concept maar ook om een compatible inrichting van de organisatie zelf. In deze module behandelen we aan de hand van theorie en best practices alle voorwaarden op het gebied van besluitvorming, architectuur (systemen en processen) en de implementatie. Uiteraard kijken we ook naar mogelijke maatregelen om aan die voorwaarden te voldoen en de strategie daadwerkelijk te implementeren.

Deelnemersprofiel

Jij en jouw mededeelnemers werken op het raakvlak van (strategisch) management en (uitvoerende) data-analyse. Je bent geen analist maar wilt zowel op theorie- als praktijkgebied meer verdieping zodat je de juiste vragen stelt, de juiste doelstellingen formuleert en Big Data inzet om waarde voor jouw afdeling of organisatie te creëren. Je vervult een sleutelpositie bij het vertalen van wat er technisch mogelijk is naar wat er praktisch nodig is. Om de kwaliteit van de deelnemersgroep te garanderen is een intakegesprek onderdeel van het toelatingsproces.

Download de brochure

 

Download brochure

Meer informatie over programma opzet en inhoud?

Download brochure
In het kort
4 x 2 dagen
Nederlands
€ 8.250,-

Overweeg je de Big Data Analytics opleiding van TIAS? Om de kwaliteit te garanderen zijn vooropleiding en werkervaring van belang.

Om deel te nemen, voldoe je aan het volgende profiel:

 • Minimaal 5 jaar werkervaring in een relevante functie
 • Universitair of HBO-diploma
 • Abstract denkvermogen
 • Ambitie
 • Bereidheid om van perspectief te wisselen

Een intakegesprek maakt onderdeel uit van het toelatingsproces.

Download de brochure

 

Download brochure

Meer informatie over programma opzet en inhoud?

Download brochure
In het kort
4 x 2 dagen
Nederlands
€ 8.250,-

Met een inspirerende mix van docenten uit de academie en praktijk helpt het programma Waardecreatie met Big Data Analytics (WBDA) jou echt verder. De WBDA opleiding inspireert en laat aan de hand van theorie én praktijk zien wat Big Data voor jou kan betekenen en welke nieuwe kansen, producten, diensten en verdienmodellen hierbij ontstaan. En wat je hiervoor dient te organiseren op het gebied van organisatiestructuur, besluitvorming, processen en (systeem)architectuur. Daarnaast behandelen we vanuit praktische cases vraagstukken op het gebied van privacy, veiligheid en wetgeving. Deelnemers leren de juiste vragen te stellen om door de bomen het bos te kunnen zien.

Academic Director

Egge van der Poel
Egge van der Poel
Freelance Data Scientist
Egge van der Poel is een beta met een alfarandje. Gepromoveerd in de experimentele deeltjesfysica (lees: hele kleine deeltjes) met daarnaast een Bachelor als filosoof. Hij heeft een nieuwsgierige aard en een passie voor communicatie. Hij past niet makkelijk in hokjes en gebruikt die eigenschap om bruggen te... » lees meer
Martijn Imrich
Martijn Imrich
Partner
Martijn Imrich was al vroeg gefascineerd door de mogelijkheden van Data en Analytics. Waar in de jaren negentig data een bijzaak was, zag Martijn hierin het gedrag van mensen in hun rollen als klant, werknemer en burger. De voorspelbaarheid van dit gedrag bleek toepasbaar om o.a. een betere klantbeleving en productaanbod te... » lees meer

Docenten

Colette Cuijpers
Colette Cuijpers
Assistant Professor
Dr. Colette Cuijpers is Assistant Professor at Tilburg University. Haar expertise richt zich voornamelijk op de manier waarop technologie en maatschappij de privacy en het reguleren van databescherming reguleren en vice versa. Cuijpers publiceerde op het gebied van privacy en databescherming (vooral in relatie met slimme meetsystemen en locatie... » lees meer
Kees Stuurman
Kees Stuurman
Professor
Kees Stuurman is partner bij Van Doorne en leidt de sectie Informatietechnologie. Tevens is hij als hoogleraar 'Normering van Informatietechnologie' verbonden aan het Centrum voor Recht, Technologie en Samenleving (TILT) van Tilburg... » lees meer
Cyriel Houben
Cyriel Houben
Principal Consultant
Cyriel Houben werkt als principal consultant bij Capgemini Insights & Data (I&D). Zijn vakgebied is het gehele speelveld van Data & Analytics met een nadruk op strategie, organisatie, governance en realisatie. Deze onderwerpen raken soms ondergesneeuwd in de duizelingwekkende technologische ontwikkelingen. Maar ze zijn van levensbelang voor het... » lees meer
Joey Gonesh
Joey Gonesh
Founder Friday out of The Box- Big data Strategist
I am an energetic Data Strategist and Innovator who connects the world of Big Data and Innovation with measurable business results. My goal is to be the best. 'Good enough’ is just not my cup of tea. My dream is to help build more innovative companies enabled by data as a core... » lees meer
Martin Vliem
Martin Vliem
National Security Officer
Martin Vliem (CISSP, CCSP, CISA) werkt als National Security Officer voor Microsoft. In die rol vertegenwoordigt hij Microsoft Nederland naar diverse publieke en private organisaties op de thema's security, privacy en compliance. Daarbij richt hij zich op het uitbouwen van vertrouwen in de toepassing en inzet van Microsofts online diensten en... » lees meer
Geoffrey van Meer
Geoffrey van Meer
Head of Data Intelligence
Van Meer has a background in Economic Psychology at the Universities in Leiden and Tilburg - PhD degree in 2006. He is interested in people’s behaviour and... » lees meer

Download de brochure

 

Download brochure

Meer informatie over programma opzet en inhoud?

Download brochure
In het kort
4 x 2 dagen
Nederlands
€ 8.250,-

De programmaprijs bedraagt € 8.250,-.

Het programma is inclusief:

 • Literatuur
 • Lunches, koffie, thee en fris

De opleiding is vrijgesteld van btw.

Overtuig jouw werkgever met de voordelen voor de organisatie

 • Je weet als professional binnen de organisatie in te spelen op de nieuwste ontwikkelingen binnen jouw vakgebied.
 • De organisatie haalt de laatste inzichten en kennis op gebied van big data analytics in huis.
 • TIAS is een university-based opleidingsinstituut. Onze hoogleraren zijn toppers in hun eigen vakgebied. Ze publiceren en doen onderzoek.
 • Top academici worden aangevuld door de beste praktijkexperts in hun vakgebied.
 • Erkende business school: volgens de Financial Times is TIAS het beste opleidingsinstituut van Nederland voor Open Executive programma’s.

Fiscale aftrek voor jouw studiekosten

Wist je dat je als zelfstandig ondernemer of als werknemer altijd gebruik kunt maken van de persoonsgebonden aftrek of de fiscale aftrek voor studiekosten? Dit houdt in dat de kosten van scholing, met inachtneming van een drempel op jouw inkomen, in mindering gebracht kunnen worden. Op deze manier betaalt de fiscus een gedeelte van jouw opleiding.

Hoe financier je de Waardecreatie met Big Data Analytics opleiding?

 • Jouw werkgever investeert in jou en betaalt (een deel van) de kosten van de opleiding.
 • Je betaalt de opleiding zelf (en sluit hiervoor eventueel een lening af).

Meer informatie of advies?

Heb je nog vragen over het financieren van de opleiding? Neem dan contact op met een programma-adviseur. Bekijk ook onze flyer met handige voorbeelden van de financieringsopties.

Download de brochure

 

Download brochure

Meer informatie over programma opzet en inhoud?

Download brochure
In het kort
4 x 2 dagen
Nederlands
€ 8.250,-
Marjolein Marijnen
Marjolein Marijnen
Program Adviser
+31 13 466 3939

Groeien bij TIAS

Bij TIAS geloven we in Life Long Development, continue persoonlijke, professionele en netwerk ontwikkeling tijdens en na afloop van jouw studie. Met meer kennis, betere vaardigheden en een breder netwerk, stel je jezelf in staat meer impact te creëren en succesvol te zijn.

Lees meer » 

InCompany-programma voor organisaties

Op basis van de nieuwste wetenschappelijke inzichten stelt TIAS een praktisch toepasbaar programma op dat volledig toegesneden is op de ambities en ontwikkelvraagstukken van de organisatie. 

Lees meer »