Masterclass Social Profit Canvas

masterclass-social-profit
In het kort
2 dagen
Nederlands
€ 2150 (vrij van BTW)
Hoe financier ik mijn opleiding?

Sociale winst en waarde in beeld

Weten wat je waard bent. Voor instellingen en professionals in de publieke sector en non-profit organisaties nog niet altijd even gemakkelijk. Welke waarde voeg je nu écht toe aan de samenleving? En hoe kun je dat ook voor het voetlicht brengen? Van jeugdzorg tot ouderenzorg, onderwijs of cultuur: sectoren zitten in een glazen huis en de samenleving oordeelt over je, gefundeerd of niet: tijd om terug te praten en te laten zien welke impact er gerealiseerd wordt!

Organisaties in het publieke domein worden steeds indringender aangesproken op de effecten van hun handelen. Welke waarde leveren ze aan de samenleving? Hoeveel betere jeugdzorg, hoeveel extra woningen voor spoedzoekers of hoeveel meer aandacht in onderwijs? Om zichtbaar te maken hoe die waarde ontstaat, hebben we een nieuw werk- en denkmodel ontwikkeld; het Social Profit Canvas. In deze masterclass leert u de achtergronden ervan kennen (het waarom), bespreken we de aanpak en gaat u er mee werken in een concrete casus. Is deze opleiding niet helemaal wat je zoekt? Bekijk dan onze andere opleidingen op het gebied van innovatie, transformatie & verandering.


TIAS | Tilburg University en WHISE hebben de handen ineengeslagen en een uniek instrument ontwikkeld waarmee zichtbaar gemaakt kan worden wat de sociale winst en waarde is die met interventies in het sociale domein geboekt kunnen worden: Het social profit canvas.

Daarbij is voortgebouwd op het werk van de Amerikaanse politicoloog Mark Moore. Hij ontwikkelde aan Harvard University een Public Value Scorecard. In het Social Profit Canvas wordt dit toepasbaar gemaakt op de Nederlandse context: concreet en compleet. Zowel de praktische toepassing als de wetenschappelijke onderbouwing zijn in de samenwerking tussen TIAS en WHISE bijeengebracht en hebben geleid tot een concreet instrument en denkwijze.

Download de brochure

 

Download brochure

Meer informatie over programma opzet en inhoud?

Download brochure
In het kort
2 dagen
Nederlands
€ 2150 (vrij van BTW)
Hoe financier ik mijn opleiding?

Het programma is vormgegeven met de volgende bouwstenen: 

Dag 1: ochtend

Zichtbaar maken wat de waarde is die we in de samenleving aanbrengen vanuit het publieke domein: eenvoudiger gezegd dan gedaan. We verkennen waar de vraag naar (toegevoegde) sociale waarde vandaan komt en wat de, soms verborgen problemen en uitdagingen zijn. 

Dag 1: middag

Introductie van het Social Profit Canvas: werking en onderbouwing: welke oplossing hebben we ontwikkeld, waar is deze op gebaseerd en hoe kun je er mee werken

Dag 1: avond

Gebruikerservaring in de praktijk: Gastspreker uit één van de pilots:

Dag 2: ochtend

Oefenen met een case: in de pilotfase van het ontwikkeltraject hebben we een aantal cases bekeken. Eén daarvan zal uitgebreid behandeld worden om te ervaren wat er kan met het Social Profit Canvas .

Dag 2: middag

Reflectie op bruikbaarheid in eigen context: vanuit de casus die we voorleggen, de stap zetten naar de eigen context: hoe (en onder welke voorwaarden) is het Social Profit Canvas bruikbaar.
 

Download de brochure

 

Download brochure

Meer informatie over programma opzet en inhoud?

Download brochure
In het kort
2 dagen
Nederlands
€ 2150 (vrij van BTW)
Hoe financier ik mijn opleiding?

Deze masterclass is bestemd voor senior professionals, strategen, beleidsadviseurs en leidinggevenden in publieke en non-profit organisaties en zich willen verdiepen in het verbeteren van de dienstverlening van hun organisatie. Zij moeten vaak een inschatting maken of projecten wel of niet de beoogde doelen gaan bereiken. En daarbij verantwoording afleggen over de geleverde prestaties van het project in een complexe maatschappelijke context. Dat geldt zowel voor de bedenkers, de beoordelaars en de uitvoerders van initiatieven. 

 

Voordelen voor de deelnemers

  • Inzicht in het moderne denken over het tot stand brengen van sociale winst en waarde
  • Versterking van de kwaliteit en innovatiekracht door betere onderbouwing van de toegevoegde waarde die geleverd wordt
  • Versterking van positionering in het politiek krachtenveld
  • Voeding van ‘professional governance’: één gespreksmodel om te praten over verantwoording
  • Een overzicht van methoden om zichtbaar te maken hoe sociale winst en waarde in beeld gebracht kan worden
  • Eerste kennismaking met het Social Profit Canvas en concrete oefening met gebruik en toepassing.

Download de brochure

 

Download brochure

Meer informatie over programma opzet en inhoud?

Download brochure
In het kort
2 dagen
Nederlands
€ 2150 (vrij van BTW)
Hoe financier ik mijn opleiding?

Investering voor de twee dagen, inclusief materialen en catering bedraagt € 2.150 (geen BTW), incl. 15 PE-punten 

 

Hoe financier je de opleiding?

Je hebt de opleiding gevonden die het beste past bij jouw leerdoelen en ambities. Maar hoe financier je deze? Daarvoor zijn verschillende manieren. Je werkgever kan een rol spelen, maar er zijn ook interessante wettelijke regelingen waar je zelf gebruik van kunt maken. We zetten de mogelijkheden voor je op een rij.

Lees hier over de mogelijkheden »

Download de brochure

 

Download brochure

Meer informatie over programma opzet en inhoud?

Download brochure
In het kort
2 dagen
Nederlands
€ 2150 (vrij van BTW)
Hoe financier ik mijn opleiding?

Docenten

Marc Vermeulen
Marc Vermeulen
Full Professor
Prof. dr. Marc Vermeulen (1958) is academic director van de leergang Strategy, Innovation and Governance voor topbestuurders in het publieke domein. Daarnaast is hij verantwoordelijk voor enkele programma’s voor onderwijsmanagers. Aan TIAS doceert hij zowel over strategische ontwikkelingen in het publieke domein als over de methoden en technieken... » lees meer
Mark Wolbert
Mark Wolbert
Oprichter
Mark Wolbert is oprichter van WHISE. Gaat voor vernieuwende richtingen en komt met tastbare en aansprekende oplossingen die er toe doen. Hij zoekt, ziet en realiseert de mogelijkheden. Hij richt zich daarbij op de strategische vraagstukken in het sociale domein en wervingsvraagstukken voor... » lees meer

Download de brochure

 

Download brochure

Meer informatie over programma opzet en inhoud?

Download brochure
Esther van Zijp
Esther van Zijp
Program Adviser
+31 13 466 8641

InCompany-programma voor organisaties

Op basis van de nieuwste wetenschappelijke inzichten stelt TIAS een praktisch toepasbaar programma op dat volledig toegesneden is op de ambities en ontwikkelvraagstukken van de organisatie. 

Meer over InCompany-programma's »

Corona

De continuïteit en het kwalitatief hoogwaardige design van al onze programma's blijft gegarandeerd: interactief, flexibel, persoonlijk en uitdagend. 

Lees meer »