Corporatiebestuurder, Nieuwe Stijl

corp
Locatie en startdatum
Utrecht: 
4 - 5 oktober 2018
Studieduur 3 x 2 dagen + 1 dag slotsessie
Kosten € 5.950,- (fiscaal aftrekbaar)
Permanente educatie uren 50 Aedes PE punten

Bereid uw woningcorporatie voor op de toekomst

Het programma Corporatiebestuurder Nieuwe Stijl speelt in op competenties als leiderschap, strategisch verbinden, governance en portfolio management, die van steeds groter belang worden binnen de sector. Het is een complete leergang waarin u als bestuurder vertrouwd raakt met de drie rollen van ‘strateeg’, ‘manager’ en ‘leider’, die bepalend zijn voor uw functie. 

De leergang is op maat samengesteld in co-creatie met het MKW Platform binnen Aedes en omvat een rijk scala aan actuele en relevante inzichten. Vooraanstaande hoogleraren en gastsprekers uit de praktijk geven u inzicht in vastgoedsturing binnen een maatschappelijke context, in leiderschapsmodellen en strategie executie. Hiermee bent u in staat uw woningcorporatie in het huidige tijdsgewricht goed aan te sturen. 

De leergang paart deskundigheidsbevordering aan ontwikkeling van persoonlijk leiderschap. Daarmee vormt deze leergang een uitstekende voorbereiding om als ambitieus directie- en MT-lid te (gaan) fungeren en wordt u een volwaardig gesprekspartner voor uw stakeholders. 

Waarom u kiest voor dit programma

 • Een programma is op maat samengesteld in co-creatie met het MKW Platform binnen Aedes. De leergang is ontwikkeld met financiële steun van FLOW.
 • Uitsluitend top academici en de beste praktijkexperts als docent.
 • PE-punten bij afronding van het programma en certificaat van TIAS School for Business & Society.

Download de brochure

TIAS brochure

Meer informatie over programma opzet en inhoud?

Download brochure of meld je online aan.
Locatie en startdatum
Utrecht: 
4 - 5 oktober 2018
Studieduur 3 x 2 dagen + 1 dag slotsessie
Kosten € 5.950,- (fiscaal aftrekbaar)
Permanente educatie uren 50 Aedes PE punten

In de leergang ontwikkelt u zichzelf op de gebieden strategie, management en leiderschap. Welke rol heeft u als strateeg? Waarmee krijgt u als manager te maken? En hoe bepaalt u de koers van de organisatie? Dit staat centraal in Corporatiebestuurder nieuwe stijl. Het doel is u verder te ontwikkelen tot een bestuurder die sterk is in strategisch verbinden, organisatorisch stevig in zijn schoenen staat en een creatief leider is.

TIAS School for Business and Society biedt de Leergang Corporatiebestuurder, nieuwe stijl aan, een programma op maat samengesteld in co-creatie met het MKW Platform binnen Aedes. 

Doelen

Als u deze leergang succesvol heeft afgesloten:

 • heeft u de laatste actuele kennis en inzichten om uw rol succesvol uit te voeren;
 • weet u het juiste evenwicht te vinden tussen besturen via regels en besturen aan de hand van gedeelde organisatiewaarden;
 • heeft u inzicht in vastgoedsturing binnen een maatschappelijke context;
 • kent u verschillende leiderschapsmodellen;
 • weet u hoe u verandermanagement effectief inzet.

Resultaat: certificaat en PE-punten

Met deze leergang ontwikkelt u relevante kennis en inzichten voor een succesvolle uitoefening van uw rol als bestuurder van een corporatie. Nadat u alle modules heeft doorlopen, de online assessments heeft ingevuld en de eindopdracht succesvol heeft afgerond, ontvangt u een certificaat en PE-punten.

Deelnemersprofiel

Naast u in de collegebanken zitten ambitieuze corporatiebestuurders, die graag mee ontwikkelen met de nieuwe dilemma’s van deze tijd. Ook directie- en MT-leden die de ambitie hebben om binnen afzienbare tijd een bestuursfunctie te gaan bekleden behoren tot de doelgroep van het programma.

Programma-opzet

Data van het programma
Module 1: 4 en 5 oktober 2018
Module 2: 24 en 25 januari 2019
Module 3: 25 en 26 april 2019
Slotdag: 20 september 2019

Het hele programma vindt plaats bij TIAS Utrecht (Kroonstraat 50, Utrecht)

Voorbereiding
Om deelnemers meer inzicht te geven in hun persoonlijk leiderschap wordt gevraagd online assessments in te vullen.

Module 1: De bestuurder als strateeg

Module 2: De bestuurder als manager

Module 3: De bestuurder als leider

Intervisiebijeenkomsten
Tussen de modules nemen de deelnemers in kleine groepen deel aan bijeenkomsten waar relevante bestuursissues worden besproken.

Slotsessie
In een eindopdracht koppelen deelnemers de uitdaging waar de woningcorporatie voor staat aan het het persoonlijk leiderschap dat daarvoor vereist is. Die wordt tijdens de slotsessie gepresenteerd.

Download de brochure

TIAS brochure

Meer informatie over programma opzet en inhoud?

Download brochure of meld je online aan.

Overweegt u Corporatiebestuurder, nieuwe stijl van TIAS School for Business and Society? Om de kwaliteit van de opleiding te garanderen zijn vooropleiding en werkervaring van belang.

Om deel te nemen, voldoet u aan het volgende profiel:

 • U bent een ambitieuze corporatiebestuurder of een directie- of MT-lid van een woningcorporatie;
 • Abstract denkvermogen;
 • Bereidheid om van perspectief te wisselen.

Download de brochure

TIAS brochure

Meer informatie over programma opzet en inhoud?

Download brochure of meld je online aan.

Vooraanstaande sprekers, zowel uit de wetenschap als praktijk maken deel uit van het docententeam van de leergang Corporatiebestuurder, nieuwe stijl. De rode draad van het programma wordt bewaakt door de academic director prof. dr. Dirk Brounen.

Academic Director

Dirk Brounen
Dirk Brounen
Full Professor & Associate Dean Research and Development
Prof.dr. Brounen heeft een deeltijd aanstelling als hoogleraar Real Estate Economics aan Tilburg University. De ene helft van de week werkt hij aan zijn fundamentele onderzoeksagenda voor de Tilburg School of Economics and Management (TiSEM). Hierbij richt hij zich op onderwerpen zoals het risico en rendement van vastgoedinvesteringen,... » lees meer

Docenten

Marjan Deelen
Marjan Deelen
Director
Drs. Marjan Deelen heeft Sociale Wetenschappen gestudeerd. Na haar studie heeft zij zich gespecialiseerd in training en advies op het gebied van communicatie: commerciële en managementvaardigheden, invloedstijlen, besluitvorming en samenwerking in (project)teams zijn daarbij belangrijke thema's. Ook is zij sterk gericht op organisatieontwikkeling... » lees meer
Ingrid Janssen
Ingrid Janssen
Associate Professor of Real Estate Management
Ingrid Janssen is als associate professor Real Estate Management verbonden aan TIAS School for Business and Society. Met haar onderzoek wil zij bijdragen aan de professionalisering van het vastgoedmanagement in alle sectoren waar vastgoed als gebruiksmiddel of beleggingsmiddel wordt ingezet. Haar specialisatie is winkelvastgoed, een boeiend... » lees meer
Mijntje Lückerath
Mijntje Lückerath
Full Professor
Prof. dr. Mijntje Lückerath is hoogleraar Corporate Governance aan de Universiteit van Tilburg/TIAS. Haar onderzoek richt zich op de rol van de Raad van Bestuur en corporate governance, met name waar het gaat om bestuurskamerdynamiek (inclusief onafhankelijkheid, evaluatie, transparantie en diversiteit). Ze is de auteur van de jaarlijkse... » lees meer
Jan de Vuijst
Jan de Vuijst
Full Professor
Prof. Dr. Jan de Vuijst (1954) is bestuursadviseur, gecertificeerd executive coach, en hoogleraar Informatiewetenschap aan de universiteit van Tilburg. Hij is cum laude afgestudeerd en gepromoveerd aan de Rijksuniversiteit Groningen, en heeft zich aan de universiteit van Edinburgh gespecialiseerd in Kunstmatige Intelligentie, Psychologie en... » lees meer
Jeroen de Flander
Jeroen de Flander
Associate professor
Jeroen De Flander is een internationaal strategie-implementatie expert. Zijn boodschap bereikte al meer dan 30.000 mensen in 40+ landen. Hij deelde het podium met guru’s zoals Michael Porter, Kaplan & Norton, Rita Mc Grath, Costas Markides en Roger Martin. Zijn eerste boek, Strategy Execution Heroes, bereikte de Amazon bestsellerlijst in vijf... » lees meer
Geert Desmet
Geert Desmet
Adjunct Professor
Lic. Geert Desmet heeft ruim 20 jaar gewerkt als manager in marketing en dienstenmarketing organisaties van bedrijven zoals Procter &Gamble, Heineken International, Synovate en de Brenninkmeijer groep van ondernemingen. In deze periode heeft hij gewerkt binnen diverse gebieden, zoals , business strategy consulting, strategische marketing,... » lees meer

Download de brochure

TIAS brochure

Meer informatie over programma opzet en inhoud?

Download brochure of meld je online aan.

Corporatiebestuurder, Nieuwe Stijl wordt door onze deelnemers waardevol gevonden. Daarnaast bouwt u ook aan een uitgebreid professioneel netwerk.

 • Peter van den Heuvel
  Directeur-bestuurder Woonlinie

  "Het programma ‘Corporatiebestuurder Nieuwe Stijl’ van TIAS heeft mij in een overzichtelijke periode van een jaar vernieuwde en frisse inzichten gegeven in verwachtingspatronen van de samenleving in zijn huidige tijdsgewricht   ten aanzien van maatschappelijke organisaties als woningcorporaties. De organisatie zo inrichten dat tegemoet gekomen kan worden aan deze verwachtingspatronen van vandaag en morgen is de uitdaging. Dat vereist van de bestuurder de ‘ability and skills’ strategisch inzicht om te zetten naar de dagelijkse operaties via een soort van natuurlijk leiderschap waarbij dominantie is vervangen door vertrouwen, transparantie en acceptatie. Deze leergang en de interactie met en tussen collega’s en docenten heeft het kritisch nadenken over mijn eigen rol als bestuurder sterk bevorderd."

 • Jan Wim Franken
  Manager Woondiensten/plaatsvervangend directeur Woningbedijf Velsen
  “Deze leergang is bij uitstek geschikt onderdeel te zijn van een loopbaanontwikkeltraject. Wanneer je gemotiveerd en ambitieus bent en gericht op een functie als directeur-bestuurder van een woningcorporatie is dit een perfect handvat je verder te brengen.
  Breed georiēnteerd raakt het alle essentiële en actuele onderdelen van het directeur-bestuurderschap.
  Er vindt voldoende inhoudelijke overdacht plaats om in een relatief kleine setting interactief opdrachten uit te voeren. Dat niet alleen: er is ook veel ruimte om met elkaar te discussiëren over de toekomst van de volkshuisvesting in Nederland en hoe dat lokaal uitpakt. Inspirerend, motiverend, leerzaam en hartstikke actueel … wat wil een directeur-bestuurder van een woningcorporatie in deze tijden nog meer?”
 • Monique Boeijen
  Directeur Woonstichting Putten

  "Als bestuurder van een kleine of middelgrote corporatie moet je van veel markten thuis zijn. Enerzijds heb je een directe rol bij de strategievorming, anderzijds bij de concrete organisatie van werkzaamheden en bij het motiveren van medewerkers. Al deze aspecten kwamen in de opleiding aan bod, passend bij de rol van bestuurder van een MKW-corporatie.
  Ik vond het plezierig  om met een bepaalde afstand (en soms theoretisch perspectief) naar ontwikkelingen te kijken en deze vervolgens te vertalen naar de eigen praktijk.  Ook de testen die de eigen waarden en normen en stijl van leidinggeven in beeld brachten maakten, waren heel waardevol en brachten veel nieuwe inzichten. De onderlinge uitwisseling in de groep maakte dat de aangeboden stof een concrete vertaling kreeg naar de dagelijkse praktijk."

 • Paul Sebregts
  Directeur-bestuurder Woningstichting Sint Joseph
  De opleiding heeft de belofte waar gemaakt. TIAS/MKW zijn er in geslaagd een mooie balans te creëren tussen theorie, praktijk, persoonlijke ontwikkeling en leiderschap. Gedegen, inhoudelijk, inspirerend en van hoog niveau. Ik heb uit de opleiding veel inspiratie gehaald om mezelf verder te ontwikkelen als manager en bestuurder. Een absolute aanrader voor iedereen die zich verder wil ontwikkelen en niet bang is om uit zijn comfortzones gerukt te worden. Een waarschuwing vooraf: deze opleiding smaakt naar meer. Ik ben benieuwd naar het vervolg!

Download de brochure

TIAS brochure

Meer informatie over programma opzet en inhoud?

Download brochure of meld je online aan.

Voor deze leergang betaalt u € 5.950,- (fiscaal aftrekbaar).
De masterclass is inclusief:

 • Literatuur
 • Lunches, koffie, thee en fris

Overtuig uw werkgever met de voordelen voor de organisatie

 • Een professional binnen de organisatie die weet in te spelen op de nieuwste ontwikkelingen binnen de woningsector.
 • Ontdek actuele en relevante kennis en inzichten voor een succesvolle uitoefening van uw rol als bestuurder van een kleine of middelgrote corporatie.
 • Versterk uzelf als volwaardig gesprekspartner voor uw stakeholders door uw vakbekwaamheid op peil te houden en te ontwikkelen.
 • TIAS is een university-based opleidingsinstituut. Onze hoogleraren zijn toppers in hun eigen vakgebied. Ze publiceren en doen onderzoek.
 • Erkende business school: volgens de Financial Times is TIAS het beste opleidingsinstituut van Nederland voor Open Executive programma’s.

Fiscale aftrek voor uw studiekosten

Wist u dat u als zelfstandig ondernemer of als werknemer altijd gebruik kunt maken van de persoonsgebonden aftrek of de fiscale aftrek voor studiekosten? Dit houdt in dat de kosten van scholing, met inachtneming van een drempel op uw inkomen, in mindering gebracht kunnen worden. Op deze manier betaalt de fiscus een gedeelte van uw opleiding. 

Meer informatie of advies?

Heeft u nog vragen over het financieren van de opleiding? Neem dan contact op met een programma-adviseur. Bekijk ook onze flyer met handige voorbeelden van de financieringsopties.

Download de brochure

TIAS brochure

Meer informatie over programma opzet en inhoud?

Download brochure of meld je online aan.
Carmen Smalheer
Carmen Smalheer
Assistent Program Advice