Strategy, Innovation & Leadership

Successfull acquirers prioritize risk management

October 9, 2013 | 1 min read

In een recent onderzoek beschrijven Koen Heimeriks en zijn twee coauteurs wat serieovernemers doen om overnames herhaaldelijk succesvol te laten zijn.

Zij onderzochten 85 serieovernemers met unieke enquêtegegevens en baseerden zich op diepgaande interviewgegevens. Hun bevindingen, die zijn gepubliceerd in het #1 journaal voor empirisch management, tonen aan dat succesvolle overnemers getrokken lessen uit eerdere overnames niet enkel kunnen repliceren. De verklaring voor hun herhaaldelijk succes ligt in het vermogen ervaringen aan te passen aan de unieke kenmerken van de deal in kwestie. Deze succesvolle overnemers passen hun gecodificeerde ervaring aan met behulp van risicobeheerpraktijken om de idiosyncratische risico's van overnames beter te identificeren en beheren.

Lees meer

Koenheimeriks.com 

Grow at TIAS

At TIAS we believe in Life Long Development, continuous personal, professional and network development during and after your studies. With more knowledge, better skills and a broader network, you will be able to create more impact and be successful.

More about learning at TIAS » 

Brochure TIAS School for Business & Society

Get to know TIAS: The business school for tomorrow's leaders.