Strategy, Innovation & Leadership

Succesvolle overnemers prioriteren risicobeheer

9 oktober 2013 | 1 min lezen

In een recent onderzoek beschrijven Koen Heimeriks en zijn twee coauteurs wat serieovernemers doen om overnames herhaaldelijk succesvol te laten zijn.

Zij onderzochten 85 serieovernemers met unieke enquêtegegevens en baseerden zich op diepgaande interviewgegevens. Hun bevindingen, die zijn gepubliceerd in het #1 journaal voor empirisch management, tonen aan dat succesvolle overnemers getrokken lessen uit eerdere overnames niet enkel kunnen repliceren. De verklaring voor hun herhaaldelijk succes ligt in het vermogen ervaringen aan te passen aan de unieke kenmerken van de deal in kwestie. Deze succesvolle overnemers passen hun gecodificeerde ervaring aan met behulp van risicobeheerpraktijken om de idiosyncratische risico's van overnames beter te identificeren en beheren.

Lees meer

Koenheimeriks.com