Prof.dr. Marc Vermeulen

Prof.dr. Marc Vermeulen

Full Professor
Expert areas: Health & Education (Education Management, Innovation, Strategy), Strategy & Innovation

Biography

https://www.youtube.com/watch?v=7igLeyirRNQ
Prof. Marc Vermeulen (born 1958) is the academic director of the Strategy, Innovation and Governance course for top managers in the public domain. He is also responsible for a number of programmes for managers in education. At TIAS he teaches about both strategic developments in the public domain and the methods and techniques for analysing and predicting these developments.
He is professor of educational sociology at TIAS|Tilburg University. He thereby specialises in applied research relating to the education system and its relationship with adjacent social and economic systems. One important area of application is the labour market within the education sector itself (incl. shortage of teachers, teacher training, HRM). 
His field of work is now extending to other public domains (incl. healthcare, public housing, public administration). He specialises in strategic analyses and forecasts and regularly works as an adviser for major (educational) institutions and for the government in the Netherlands. He also regularly works abroad in this field. Hence his work has included involvement as a scientific adviser in the large scale international forecasting exercise for education (Schooling for Tomorrow) carried out by OECD, and he recently advised the South African Department of Performance Monitoring & Evaluation.
In addition to his primary role at TIAS he also works as a freelance consultant and supervisor in the public domain. He is or has been involved in complex advice processes in areas including
• Macro effectiveness of the education system;
• Quality of higher education;
• Professionalism of teachers
• Education time

Until the end of 2012 he was director of IVA Beleidsonderzoek en Advies, a research institution associated with Tilburg University which specialises in applied research into complex policy problems and related issues in areas including employment, education, safety, care and welfare, culture and social security.
He is chairman of the  southern Court of Audit (provinces Brabant and Limburg) and also participates in supervisory boards of a social housing company, a large vocational training center and a expertcenter for arts education.

Publications

 • Vermeulen, M. (2021). ‘Het geheugen van het onderwijs‘ in De Nieuwe Meso juni 2021 no. 2, p. 71-74

 • Vermeulen, M. & A. Vroomen (2021).’Nieuwe aanpak maakt sociale winst en waarde zichtbaar’ in: Economisch Statistische Berichten nr. 4796, 15 april 2021, jrg. 06, p. 202-205

 • Vermeulen, M. (2021). Turbulente governance. Over de ontnormalisering van bestuurlijk handelen. Tilburg: TIAS

 • Kamphuis, A., J.Hermanussen,M.Vermeulen & T.Camps (2020). Beoordelen en examineren in het mbo in tijden van Corona. Whitepaper, ECBO/TIAS
 • Aa R.van der, D.van den Berg, J.Scheeren,S.Stevenson, M.Vermeulen,S.Vrielink & S.van Zijtveld (2020).Onderwijstijd: meer of minder? Internationaal vergelijkend onderzoek naar de urennorm en onderwijstijd in het primair onderwijs. Den Haag: CAOP
 • Vermeulen, M. (2020). ‘Optimisme helpt niet alle jongeren’ in Didactief. Juni 2020 p. 11-13
 • Vermeulen, M., J.Hermanussen & M.Oosterling (2020). ‘Governance in het mbo tijdens en na corona’. In Schoolmanagement Totaal. Juni 2020 p. 14-19
 • Vermeulen, M. (2020). ‘Tango educatief. Kennisintensivering van de mbo-sector’ in Schoolmanagement Totaal april 2020 p. 14-18
 • Verheijen, R., A.Ros & M.Vermeulen (2020). 'Werelden van verschil: aard en intensiteit van interprofessionele samenwerking tussen basisonderwijs en kinderopvang'. In Pedagogische Studiën 97/1 p. 59-75
 • Vermeulen, M. (2020). ‘Leraren en gezag: De bevoegdheid voorbij’ in: Snoek, M., Van Tartwijk, J. & Pauw, I. (Reds.) (2020). Leraar: een professie met perspectief. Deel 1: Een veelzijdig beroepsbeeld. Meppel: Ten Brink Uitgevers
 • Vermeulen, M. & S. Waslander (2019). 'Slow leadership for a fast-changing world. 'in H.Sissing (eds.). 4000 Years of Thinkers on Education. Amsterdam:Boom
 • Vermeulen ,M. & A. Vroomen (2019). Social Profit Canvas. Vertrekpunt voor sociale winst en waarde. 's-Hertogenbosch: WHISE
 • Vermeulen, M., N. Kok, N. Soomer, C. Verhoeff, Y. Vonhoff & R. Willems (2019). De moed tot zelfspot: Burgerschap in het onderwijs. Antwerpen: Gompel&Scavina
 • Vermeulen, M. (2019). 'Het Kodakmoment voor het MBO en de bestuurlijke consequenties daarvan' in: De Nieuwe Meso 2019-3, p. 78-85
 • Vos, F. H. Sylva, O. Ponfort, A. Ouhiar & M. Vermeulen (2018). Onderzoek Smart Working: medewerkers aan het woord. Utrecht: Berenschot/TIAS/FME