Prof.dr. Marc Vermeulen

Prof.dr. Marc Vermeulen

Full Professor
Expertisegebieden: Health & Education (Education Management, Innovation, Strategy), Strategy & Innovation

Biografie

https://www.youtube.com/watch?v=qmM3FfOnBr0
Marc Vermeulen (1958) is academic director van de leergang Strategy, Innovation and Governance voor topbestuurders in het publieke domein. Daarnaast is hij verantwoordelijk voor enkele masterclasses. Aan TIAS doceert hij zowel over strategische ontwikkelingen in het publieke domein als over de methoden en technieken om deze ontwikkelingen te analyseren en te voorspellen. Hij is bij TIAS hoogleraar onderwijssociologie met daarbinnen een specialisme in het toegepast onderzoek op het gebied van het onderwijsstelsel en de relatie met omliggende sociale en economische systemen. Een belangrijk toepassingsgebied is de arbeidsmarkt van de onderwijssector zelf (o.a. lerarentekort, opleiding leraren, HRM).
Zijn werkgebied verbreedt zich inmiddels naar andere publieke domeinen (o.a. zorg, volkshuisvesting, openbaar bestuur). Hij is gespecialiseerd in strategische analyses en toekomstverkenningen en hij werkt geregeld als adviseur voor grote (onderwijs)instellingen en de Nederlandse overheid. Op dit gebied werkte hij ook geregeld in het buitenland. Zo was hij o.a. als wetenschappelijk adviseur betrokken bij de grootschalige internationale toekomstverkenning van het onderwijs die de OECD uitvoerde (Schooling for Tomorrow) en adviseerde hij het Zuid-Aafrikaanse ministerie van Rekenschap & Evaluatie.

Naast zijn hoofdfunctie bij TIAS werkt hij als vrij gevestigd adviseur en toezichthouder in het publieke domein. Hij is of was betrokken bij complexe adviestrajecten op het gebied van onder meer: macrodoelmatigheid van het onderwijsstelsel; kwaliteit van hoger onderwijs; professionaliteit van leraren; onderwijstijd.

Hij is voorzitter van het bestuur van de Zuidelijke Rekenkamer (provincies Limburg en Brabant). Hij is voorzitter van de raad van toezicht van NEOS (daklozenopvang) en lid van het algemeen bestuur van de NVAO. Hij is lid van de raad van toezicht van de Hogeschool Utrecht en van HUB Noord-Brabant (speciaal onderwijs).
Hij vervult een adviesrol bij lerarenopleidingen, bij de onderwijsinspectie en bij de Stichting Leerplan Ontwikkeling.

Sinds 2017 is hij buitengewoon hoogleraar bestuurskunde aan Stellenbosch University (Zuid-Afrika).

Recentelijk was hij onder meer lid van de commissie macrodoelmatigheid middelbaar beroepsonderwijs (CMMBO), voorzitter van de stuurgroep van het nationaal regieorgaan onderwijsonderzoek (NRO/NWO) en voorzitter van de raad van toezicht van AOC Wellant. Ook was hij toezichthouder bij woningbouwcorporatie Zayaz (Den Bosch), bij ROC Deltion (Zwolle) en bij het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA, Utrecht).

Tot eind 2012 was hij directeur van IVA Beleidsonderzoek en Advies, een aan Tilburg University gelieerd onderzoeksinstituut dat zich specialiseert in toegepast onderzoek naar complexe beleidsproblemen en daarmee samenhangende adviesvraagstukken onder meer op het gebied van arbeid, onderwijs, veiligheid, zorg en welzijn, cultuur en sociale zekerheid.

Publicaties