Dr. Eelco van Hout

Dr. Eelco van Hout

Associate Professor
Expertisegebieden: Management & Organisation (Change Management, Human Resource Management, Public Administration, Strategic Management)

Biografie

Eelco van Hout is academisch ondernemer. Hij is Academic Director Leiderschap en Strategie in de publieke sector aan TIAS School for Business and Society en zelfstandig adviseur. Tevens is hij als kerndocent verbonden aan de executive Master of Public en Non-profit Management van TIAS. Van Hout doceert in tal van in company specific programma's en geeft zeer regelmatig lezingen en workshops. Vanuit zijn eigen bedrijf ontwikkelt en verzorgt hij leergangen en werkateliers. Dr. van Hout is bestuurskundige en gespecialiseerd in innovatief organisatie- en netwerkdesign en de effecten daarvan op leiderschap, hrm, management en veranderprocessen in de publieke sector. Hij is in het bijzonder geïnteresseerd in publiek-private netwerkallianties en de strategische dilemma’s die hieruit ontstaan voor managers en bestuurders. Dr. van Hout promoveerde in 2001 op een onderzoek naar fundamentele veranderprocessen in het openbaar bestuur. In zijn werkzaamheden verbindt hij wetenschap aan advieswerk. Hij is ruim 20 jaar actief als adviseur en procesmanager en heeft een zeer brede ervaring in vrijwel alle sectoren van het publieke domein. Zijn stijl wordt omschreven als prikkelend en inspirerend, maar ook gewoon enthousiast. Hij ontwikkelt bruikbare visionaire vergezichten en brengt die samen met zijn gehoor, studenten en klanten, terug tot behandelbare proporties in de dagelijkse praktijk. Enkele van zijn recente (boek)publicaties zijn: Zorg in Spagaat (2007) over het management van hybride organisaties, Verbonden Verantwoordelijkheden (2009) over de bestuurlijke relaties tussen maatschappelijk middenveld en overheid, Goed Opdrachtgeverschap (2010) over strategisch hrm en innovatieve organisatiepatronen in het openbaar bestuur, De Gebonden leraar. Goed werkgeverschap in het voortgezet onderwijs (2014), Business en Society: Over het creëren van transformatieve impact (werktitel) (2023).

Publicaties

  • Van Hout, E.J.Th., Scheepens, W., Van Olffen, W., Schumacher, M. & Minderman, M. (2023). Tijd voor transitie. Mediawerf.
  • Van Hout, E.J.Th. & De Bont, G. (2014) De Gebonden leraar. Goed werkgeverschap in het voortgezet onderwijs, ASG, Lelystad-Almere.
  • Brandsen, T., Hout, E.J.Th. van, Oude Vrielink, M., & Schillemans, T. (2010). Social Accountability in the Third Sector. A critical appraisal. In S.P. Osborne & A. Ball (Eds.). Social Accounting and Public Management: Accountability for the Public Good. London, England: Routledge.
  • Duivenboden, H.P.M. van, Hout, E.J.Th. van, Montfort, C.J. van & Vermaas, J.C. (Eds.). (2009). Verbonden Verantwoordelijkheden in het publieke domein. Den Haag, Nederland: Lemma.
  • Oude Vrielink, M., Schillemans, T., Brandsen, T., Hout, E.J.Th. van (2009). Horizontale verantwoording in de praktijk: een empirisch onderzoek in de sectoren wonen, zorg en onderwijs, in Bestuurskunde, (8).
  • Wal, Z. van der, & Hout, E.J.Th. van (2009). Is public value pluralism paramount? The intrinsic multiplicity and hybridity of public values. International Journal of Public Administration, 32(3-4).
  • Hout, E.J.Th. van (2007). Zorg in Spagaat. Management van hybride maatschappelijke organisaties. Den Haag, Nederland: Lemma.