Dr. Michiel Schoemaker

Dr. Michiel Schoemaker

Lecturer
Expertisegebieden: Business & Society (Communitarianism, Globalisation), Context (Economics, Sociology, Technology), Family Business (Social Entrepreneurship, Strategy and Innovation, Transition Management), Health & Education (Innovation, Strategy), Management & Organisation (Career and Professional Development Coaching, Change Management, Corporate Social Responsibility, Human Resource Management, Innovation Management, Leadership, Organisational Behaviour, Organisational Development, Organisational Learning, Performance Management, Project Management, Research and Development, Strategic Management, Sustainable Development), Quantitative Methods (Business Research Methods, Operations Research, Statistics), Strategy & Innovation (Corporate Development, Corporate Strategy, Entrepreneurship, Strategic Management, Strategy and Leadership)

Biografie

Michiel Schoemaker was tot 2011 als hoogleraar verbonden aan de Faculteit der Managementwetenschappen van de Radboud Universiteit Nijmegen. In 1998 is hij gepromoveerd op de relatie tussen nieuwe organisatievormen en personeelsmanagement: “Tussen slavernij en anarchie”.
Michiel Schoemaker is ruim 30 jaar actief als adviseur. Zijn huidige advies- en onderzoeksprojecten hebben betrekking op een aantal onderwerpen. Het betreft hier enerzijds het opzetten en invoeren van personeelsbeleid, met name gericht op actuele thema’s zoals organisatie-identiteit, talentmanagement en employability. Anderzijds begeleidt hij reorganisaties, fusies, overnames en verzelfstandigingen, met name op P&O-terrein.
Hij schreef meerdere boeken en (internationale) artikelen op het terrein van talentmanagement en organisatie-identiteit. Zijn nieuwste boek heet “De gedreven organisatie”. In 1998 is hij gepromoveerd op de relatie tussen nieuwe organisatievormen en personeelsmanagement, de titel van zijn proefschrift is “Tussen slavernij en anarchie”. In de periode 2003-2011 was hij twee termijnen bijzonder hoogleraar aan de Faculteit der Managementwetenschappen van de Radboud Universiteit Nijmegen met als leeropdracht “Identiteit en talent in netwerkorganisaties”. Zijn eigen professionele scholing heeft zowel plaatsgevonden in de consultancy (IOD-België), als in het human resource management (INSEAD-Fontainebleau, INSEAD EuroAsiaCentrer-Hong Kong en –Macau).

Publicaties

  • Osmundsen, T., & Schoemaker, M. (2011). Social capital in flexible organizations, making it work. (in progress)
  • Jolink, J., Jonker, J., & Schoemaker, M. (2007). Operational excellence en human resource management, een onmogelijke combinatie? Een analyse van personeelskenmerken in opex-organisaties. Tijdschrift voor HRM, 10, 5-24.
  • Schoemaker, M., Nijhof, A., & Jonker, J. (2006). Human value management,the influence of the contemporary developments of CSR and social capital on HRM. Management Revue, 4(17), 448- 465.
  • Schoemaker, M. (2006). Shaping communities of work, an organisational development approach. International Journal of Action Research, 2(2), 243-262.