Mw.prof.dr. Nicolette van Gestel

Mw.prof.dr. Nicolette van Gestel

Full Professor
Expertisegebieden: Business & Society (Civil Society), Context (Politics, Sociology), Family Business (Social Entrepreneurship), Health & Education (Health Care Management, Innovation, Strategy), Management & Organisation (Change Management, Decision Making, Human Resource Management, Implementation of Change and Transition Processes, Leadership, Public Administration, Public Policy, Service Management), Strategy & Innovation (Process Innovation, Strategic Decision Making)

Biografie

https://www.youtube.com/watch?v=wRm_ab-umM4
Prof.dr. Nicolette van Gestel is cum laude afgestudeerd in de Sociale Geografie (1985) en gepromoveerd in Beleidsanalyse en Bestuurskunde aan de Radboud Universiteit (1994). Tussen 1986-2012 werkte ze als onderzoeker en (hoofd)docent bij Bestuurskunde (tot 1999) en Bedrijfskunde (tot 2012) aan de Faculteit der Managementwetenschappen van de Radboud Universiteit Nijmegen. Van 2009-2012 was zij tevens bijzonder hoogleraar aan TIAS. Sinds april 2012 is Nicolette van Gestel verbonden aan TIAS als gewoon hoogleraar Nieuwe Sturingsvormen in Sociale Zekerheid en Arbeidsvoorziening.

Het onderzoek van Nicolette van Gestel richt zich op innovatie in de (semi-)publieke sector, in het bijzonder op de besluitvorming over-  en implementatie van hervormingen in de sociale zekerheid, arbeidsvoorziening en gezondheidszorg. Zij treedt op als docent binnen diverse onderwijsprogramma’s voor de (semi-)publieke sector, zoals de Executive Master of Public and Non-Profit Management (MPM), en verzorgt workshops binnen de MBA opleidingen en het programma voor Executive PhDs. Zij heeft ruime ervaring met het leiden van (inter)nationale onderzoeksprojecten en begeleidt onderzoekers en PhD-studenten.

Nicolette van Gestel is kroonlid van de Sociaal-Economische Raad (SER) en lid van diverse advies- en toezichtcolleges. Zij is sinds 2008 (co-)voorzitter van de EGOS Standing Working Group “Organizing the Public Sector: Governance & Public Management Reform” en was voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Arbeidsverhoudingen, lid van de Adviesraad UWV en van het bestuur en de Wetenschappelijke Raad van het Thijmgenootschap.

Van Gestel maakt deel uit van diverse internationale research groepen, zoals de European Group for Organizational Studies en de ESPAnet groep voor de Benelux. Internationaal werkt ze onder meer samen met onderzoekers van de Ecole Nationale d’Administration Publique in Montréal (Canada) Copenhagen Business School (DK); Cardiff Business School, King’s College London and Saïd Business School (UK).

Publicaties

  • Van Gestel, N., Denis, J.-L. & Ferlie, E. (Eds.) (2015) Understanding Public Hybrids, Public Administration, Special Edition, 93(2): 273–556.
  • Van Gestel, N. , Vossen, E., Oomens, P. & Hollanders, D. (2013) Toekomst van de Sociale Zekerheid: over provisie, preventie en participatie. Den Haag: BoomLemma, 238 pp.
  • Van Gestel, N. (2012) After privatization. The public management of private employment services. In: C. Teelken, E. Ferlie and M. Dent (Eds.) Leadership in the Public Sector – Promises and pitfalls. London/New York: Routledge, p. 91-104.
  • Van Gestel, N. & Hillebrand, B. (2011) Explaining stability and change: the rise and fall of logics in pluralistic fields. Organization studies, 32(2): 231-252.
  • Van Gestel, N., De Beer, P.T. & Van der Meer, M. (2009) Het hervormingsmoeras van de verzorgingsstaat. Veranderingen in de organisatie van de sociale zekerheid. Amsterdam: Amsterdam University Press, 210 pp.