Business Research Methods
RC_Header2020

Waarom Business Research Methods?

Business Research Methods (BRM) is onderdeel van je masteropleiding. De module helpt je om betere beslissingen te kunnen nemen in die situaties waar de oplossingen voor een probleem niet gelijk voor de hand liggen omdat we nog informatie missen. 

Het volgen van deze module helpt je in je rol als manager binnen je organisatie. Maar ook in privé situaties los je problemen of vraagstukken vaak op door middel van onderzoek. Business Research Methods heb je nodig om te kunnen afstuderen bij TIAS, en is daarna zeker van toegevoegde waarde voor je verdere toekomst of carrière. 

Zo geven deelnemers aan dat BRM ze zeer veel handvatten heeft gegeven om gestructureerd met problemen om te gaan. De module verbindt op een zeer fijne manier de theorie met de praktijk zodat de praktische toepasbaarheid groot is. 

Met de Business Research Methods modules:

  • Leer je wanneer toegepast onderzoek zinvol is en hoe dat kan worden opgezet;
  • Ontwikkel je de kennis en vaardigheden om toegepast onderzoek te kunnen uitvoeren;
  • Leer je onderzoeksrapporten op waarde te schatten.

Als je een heel masterprogramma volgt bij TIAS, dan zijn beide modules BRM verplicht. De module BRM I volg je aan het begin van de opleiding. BRM II volg je later in het programma, nét voordat je afstudeert. 

Voor wie?

Business Research Methods is voor deelnemers die één van de onderstaande masterprogramma’s volledig volgen:

Inhoud BRM I

Na een algemene introductie in het doen van onderzoek doorloop je zelf het onderzoeksproces en de probleemanalyse. 

Dit proces bevat de volgende stappen:

  • Het probleem van de organisatie vaststellen
  • Het uitvoeren van vooronderzoek, in de vorm van een verkenning (en in veel gevallen een diagnose)
  • Het definiëren van het organisatieprobleem
  • Het opstellen van de randvoorwaarden waaraan de oplossing moet voldoen. 

Het organisatieprobleem vormt de basis voor de probleemstelling van het onderzoek (met daarin de doelstelling van het onderzoek en de onderzoeksvragen). Vervolgens oefen je met het ontwikkelen van een onderzoeksvoorstel en het uitvoeren van een literatuurstudie. 

Inhoud BRM II

De tweede module volg je voordat je gaat afstuderen. Je krijgt inzicht in de betekenis van het reviewen van literatuur en het ontwikkelen van een theoretisch kader. Ook sta je stil bij het verzamelen, analyseren en interpreteren van kwalitatieve en kwantitatieve data, die gericht zijn op het oplossen van het organisatieprobleem. De verzamelde data vormen de basis voor de conclusies die je op basis van het onderzoek kunt trekken en de aanbevelingen die je doet om het probleem van de organisatie op te lossen. Een belangrijk onderdeel van de module is de te ontwikkelen vaardigheid om kritisch te kunnen reflecteren op het eigen onderzoek en op het onderzoek van anderen.

Data en locaties

BRM I

Startdata voor module BRM I: Het advies is om BRM I aan het begin van je master traject te volgen. Overleg met je Program Adviser wanneer je deze het beste kunt inplannen in je persoonlijke leertraject. 
Hieronder staan de tot nu toe bekende startdata vermeld. 

 

 Startmaand 2024              Collegedagen (9.00 – 17.00 uur)       Locatie    Taal                       
 Januari  15, 16, 17 januari 2024  Tilburg  Nederlands
 Maart  4, 5, 6 maart 2024  Tilburg  Nederlands 
 Mei  13, 14, 15 mei 2024  Utrecht  Nederlands
 September  16, 17, 18 september 2024  Utrecht  Nederlands 
 Oktober  14, 15, 16 oktober 2024  Tilburg  Engels
 November  4, 5, 6 november 2024  Tilburg  Nederlands
 December  9, 10, 11 december 2024  Utrecht  Nederlands

 

Startmaand 2025              Collegedagen (9:00 - 17 uur)              Locatie     Taal                        
Januari 13, 14, 15 januari 2025 Tilburg Nederlands
Maart 3, 4, 5 maart 2025 Tilburg Nederlands
Mei 12, 13, 14 mei 2025 Utrecht Nederlands
September 15, 16, 17 september 2025 Utrecht Nederlands
November 3, 4, 5 november 2025 Tiburg Nederlands
December 8, 9, 10 december 2025 Utrecht Nederlands

 

 

BRM II

BRM II is geïntegreerd in het masterprogramma. Het moment dat je BRM II volgt stem je af met je Program Manager.

Meer informatie

Heb je nog vragen? Neem dan contact op met de Program Adviser.  

Opleidingen bij TIAS School for Business & Society

Ben jij toe aan de volgende stap in je carrière en wil je meer impact creëren in business en society? TIAS heeft hiervoor een breed en gevarieerd aanbod van opleidingen en leertrajecten ontwikkeld. Waaronder MBA opleidingen, Executive Masters, Advanced Programs, InCompany en Masterclasses. Daarmee bieden we opleidingen en leertrajecten aan die aansluiten bij jouw ambities, leerdoelen en carrièrefase. 

Onze programma's