Prof.dr. Theo Camps

Prof.dr. Theo Camps

Full Professor
Expertisegebieden: Accounting & Control (Management ), Business & Society (Civil Society, Corporate Governance, Strategic Corporate Governance), Context (Politics), Family Business (Change Management, Consulting, Transition Management), Health & Education (Health Care Management, Strategy), Management & Organisation (Change Management, Corporate Governance, Decision Making, Executive and Leadership Coaching, Leadership, Public Administration, Public Policy), Strategy & Innovation (Corporate Strategy, Entrepreneurship, Strategic Corporate Governance, Strategy and Leadership)

Biografie

https://www.youtube.com/watch?v=1ujmFAX0xNE&index=7

Mijn bachelor en en masteropleiding in politicologie/bestuurskunde en openbare financien volgde ik aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Vervolgens werkte ik enige jaren als manager binnen dezelfde universiteit op het gebied van planning en informatievoorziening. Vanaf 1985 ben ik werkzaam als management consultant en bestuurder/mede-eigenaar van consultancybedrijven (Rijnconsult Groep en Berenschot Group). Na mijn promotie in 1995 aan de Universiteit Twente ben ik steeds nauwer betrokken geraakt bij TIAS. In 2000 ben ik benoemd tot hoogleraar en vanaf die tijd verdeel ik mijn tijd tussen academische en professionele werkzaamheden als bestuurder/adviseur. In 2012 verbleef ik enige maanden als visiting professor in Boston aan de Harvard Kennedy School (op uitnodiging van Prof Archon Fung). In mijn onderzoek en onderwijs richt ik mij op organisatie/verandering-, besturings- en leiderschapsthema’s.

Publicaties

  • Camps, Th. (2011). Dansende leiders op de punt van een naald. Utrecht: Vanderkruijs.
  • Theo Camps, Janka Stoker and Bert Jurgens, ‘Managers zijn struisvogels’ (‘Managers and Ostrich Policies’), Reed Business, May 2008.
  • Camps, Th. W. A., P. Dekkers, B. Jurgens and M. van Vilsteren (2011) Passend Leiderschap, elke school de beste baas [Appropriate Leadership, the best head for every school]. Utrecht, Berenschot.
  • Theo Camps, Rosanne Stotijn, Bram Brouwer, Ruud Berndsen, Derck Buitendijk, Jan Jaap Blüm and Jos van Oostrum, ‘Grond voor samenwerking’ (‘Ground for Cooperation’), Adr. Heinen Uitgevers, May 2008.
  • Camps, Th.W.A., de Wolf, W., & van den Berg, G. (2011). Geslaagd. 10 lessen in innovatie. Utrecht: Berenschot.