Mw.prof.dr. Sietske Waslander

Mw.prof.dr. Sietske Waslander

Full Professor
Expert areas: Context (Sociology), Health & Education (Education Management, Innovation, Strategy), Management & Organisation (Leadership, Public Policy, Research and Development), Quantitative Methods (Business Research Methods, Economics, Statistics), Strategy & Innovation (Strategy and Leadership)

Biography

https://www.youtube.com/watch?v=b8Jlo1aOmkk
Prof.dr. Sietske Waslander completed a Masters of Science (cum laude) in sociology, majoring in statistical research methods, policy research and the sociology of education. After having coordinated a large nationwide research project in New Zealand, she worked as international coordinator for the educational indicators project (PISA) of the OECD in Paris. After finishing her PhD (cum laude) on the marketization of education, she worked as a senior policy consultant. Appointed as full professor of sociology at the Rijksuniversiteit in Groningen, she developed a bachelor and master of science in social consultancy. Fitting her passion to connect science, policy and practice, she works for TIAS since 2007. For seven years she was the Academic Director of the Executive Master of Management in Education (MSc) of TIAS. She is member of the GovernanceLAB and is responsible for a large research project on governance in complex education systems, and is also leading researcher in a nationwide longitudinal policy evaluation on systems reform. She teaches in various TIAS programmes, including Executive Masters, Master Classes and Company Specific Programs. Waslander is Crown member of the Dutch Education Council, the highest independent advisory body for cabinet and parliament.

Publications

 • Hooge, E.H., Waslander, S. & Theisens, H.C. (2021). The many shapes and sizes of meta-governance. An empirical study of strategies applied by a well-advanced meta-governor: the case of Dutch central government in education. Public Management Review (print online, open access)
 • Ledoux, G. & Waslander, S. m.m.v. Eimers, T. (2020). Evaluatie Passend onderwijs. Eindrapport Mei 2020. Amsterdam / Tilburg / Nijmegen: Kohnstamm Instituut / TIAS School for Business and Society / KBA Nijmeren.
 • Waslander, S. (2020). Passend onderwijs in pers en politiek 1-8-2014 – 1.8.2029. Tilburg: TIAS School for Business and Society, Tilburg University.
 • Waslander, S., Hooge, E.H. & Theisens, H.C. (2020). Steering in complex education systems. Why similar aims can have dramatically different results. Journal of Education Policy, 35 (2): 168-198.
 • Ten Dam, G. & S. Waslander (2019). Sturen in samenspraak. In: Slaman, P. ed. (2019). In de regel vrij. Jubileumboek ter gelegenheid van het 100jarig bestaan van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.
 • Dijkstra, A.B., Ten Dam, G. & Waslander, S. (2019). Sturing van burgerschapsvorming door de overheid. Tussen staatspedagogiek en persoonlijkheidspedagogiek. Pedagogische Studiën, 95, 315-328.
 • Vermeulen, M. & S. Waslander (2017). Excellence in emancipation: a century-long search for balance. In: The Dutch Way in Education; teach, learn & lead the Dutch Way. Helmond: Onderwijs maak je samen. pp. 133 – 151.
 • Hooge, E.H., M. van der Sluis & S. Waslander (2017). Krachtige koppels. Hoe de overheid zich kan verhouden tot autonome netwerken van scholen. Tilburg: TIAS School for Business and Society.
 • Waslander, S. E.H. Hooge & T. Drewes (2016). Steering dynamics in the Dutch Education System. European Journal of Education, 51 (4): 478 - 494.
 • Theisens, H.C., E.H. Hooge & S. Waslander (2016). Steering dynamics in complex education systems: An agenda for empirical research. European Journal of Education, 51 (4): 463 – 477.
 • Waslander, S. (2016). Huisvestingsbeleid en nieuwe scholen. Over de noodzaak van een geografisch perspectief op onderwijs. Beleid & Maatschappij, 43 (4): 28 – 48.
 • Waslander, S. & Hooge, E.H. (2015). Nieuwe toetreders in het onderwijs. Tilburg: TIAS School for Business and Society. (Bijlage bij Kamerstuk 31135 nr.55)
 • Waslander, S. (2011). Government, school autonomy and legitimacy. Why the Dutch Government is adopting an unprecedented level of interference with independent schools. Journal of School Choice,4, 1-19.
 • Waslander, S., van der Weide, M., & Pater, C. (2011). Het debat over onderwijskwaliteit. Pers, Politiek en Praktijk Deel II. Utrecht: VO Raad.
 • Waslander, S. (2011). Vijf jaar innoveren. Opbrengsten van het Innovatieproject VO. Utrecht: VO Raad.