Prof.dr. Sietske Waslander

Prof.dr. Sietske Waslander

Full Professor
Expertisegebieden: Context (Sociology), Health & Education (Education Management, Innovation, Strategy), Management & Organisation (Leadership, Public Policy, Research and Development), Quantitative Methods (Business Research Methods, Economics, Statistics), Strategy & Innovation (Strategy and Leadership)

Biografie

https://www.youtube.com/watch?v=FGzAxc4bj50
Prof.dr. Sietske Waslander is onderwijssocioloog en sinds 2007 als hoogleraar verbonden aan TIAS, Tilburg University. Ze promoveerde (cum laude) op een bekroond proefschrift over marktwerking in het onderwijs en werkte eerder voor Victoria University of Wellington, de OECD in Parijs, een groot landelijk adviesbureau en de Rijksuniversiteit Groningen. Haar onderwijs concentreert zich op de thema’s leiderschap, governance, beleid, strategie en innovatie in het publieke domein. Ze doceert in programma’s voor bestuurders en toezichthouders, in de executive Masters for Public Management en Management in Education, en in InCompany programma’s van TIAS. 

Haar onderzoek richt zich op sturingsprocessen in het onderwijs, op zowel stelsel-, organisatie- als regionaal niveau. Ze was intensief betrokken bij de evaluatie van de Wet Passend onderwijs en onderzocht onder meer het debat over passend onderwijs in de pers en in de politiek. Ook doet ze onderzoek naar onderwijsbeleid, gelijke onderwijskansen en het publieke karakter van onderwijs. 

Gedreven om wetenschap, beleid en praktijk met elkaar te verbinden, combineert ze haar werk bij TIAS met lidmaatschappen van Raden van Toezicht, de Sociaal Economische Raad Noord Nederland,  programma- en beoordelingscommissies van de Nederlandse Organisatie van Wetenschappelijk Onderzoek, en diverse begeleidingscommissies, klankbordgroepen en adviesraden. Naast wetenschappelijke artikelen schrijft ze ook regelmatig columns, weblogs en bijdragen voor vakbladen. 

Publicaties

 • Waslander, S. (2023). Besturen in een diffuus bestel: Vertogen over schoolbesturen in media, politiek en beleid. Groningen: SW. https://sietskewaslander.nl/thema-s/bestuur-leiderschap/besturen-in-een-diffuus-bestel
 • Waslander, S., Hooge, E.H., & Theisens, H.C. (2023). Getting policy done in educational practice: What happens when multiple central government policies meet clusters of organization routines in schools. Journal of Educational Change24(3), 605-630. https://doi.org/10.1007/s10833-022-09460-8
 • Hooge, E.H., Waslander, S., & Theisens, H.C. (2022). The many shapes and sizes of meta-governance. An empirical study of strategies applied by a well-advanced meta-governor: The case of Dutch central government in education. Public Management Review, 24(10), 1591-1609. https://doi.org/10.1080/14719037.2021.1916063
 • Hooge, E.H., Theisens, H.C., van der Veen, H., & Waslander, S. (2022). De regio als bestuurlijk schaalniveau. TIAS School for Business and Society / Haagse Hogeschool. https://sietskewaslander.nl/thema-s/stelsel-sturing/de-regio-als-bestuurlijk-schaalniveau
 • Waslander, S. (2021). Het publieke karakter van onderwijs. Essay voor de Onderwijsraad. TIAS School for Business and Society. https://sietskewaslander.nl/thema-s/markt-overheid/het-publieke-karakter-van-onderwijs
 • Dijkstra, A.B., ten Dam, G., & Waslander, S. (2019). Sturing van burgerschapsvorming door de overheid? Tussen staatspedagogiek en persoonlijkheidspedagogiek. Pedagogische Studiën, 95, 315 - 328.
 • Waslander, S., Hooge, E. H., Theisens, H. C., & Pater, C. J. (2018). Steering in complex education systems. Why similar aims can have dramatically different results. Journal of Education Policy35(2), 168-187. https://doi.org/10.1080/02680939.2018.1502895

 • Waslander, S., Hooge, E., & Drewes, T. (2016). Steering dynamics in the Dutch education system. European Journal of Education, 51(4), 478-494. https://doi.org/10.1111/ejed.12188

 • Theisens, H., Hooge, E., & Waslander, S. (2016). Steering dynamics in complex education systems. An agenda for empirical research. European Journal of Education, 51(4), 463-477. https://doi.org/10.1111/ejed.12187

 • Waslander, S. (2016). Huisvestingsbeleid en nieuwe scholen. Over de noodzaak van een geografisch perspectief op onderwijs. Beleid & Maatschappij, 43(4), 28 – 48. doi: 10.5553/BenM/138900692016043004003
 • Waslander, S., Pater, C.J. & Weide, M. van der (2010). Markets in education. An analytical review of market mechanisms in education (Working Paper No. 52) [Working Paper]. OECD. https://doi.org/10.1787/5km4pskmkr27-en