Mw.prof.dr. Sietske Waslander

Mw.prof.dr. Sietske Waslander

Full Professor
Expertisegebieden: Context (Sociology), Health & Education (Education Management, Innovation, Strategy), Management & Organisation (Leadership, Public Policy, Research and Development), Quantitative Methods (Business Research Methods, Economics, Statistics), Strategy & Innovation (Strategy and Leadership)

Biografie

https://www.youtube.com/watch?v=FGzAxc4bj50
Prof.dr. Sietske Waslander is onderwijssocioloog en sinds 2007 als hoogleraar verbonden aan TIAS, Tilburg University. Ze promoveerde (cum laude) op een bekroond proefschrift over marktwerking in het onderwijs en werkte eerder voor Victoria University of Wellington, de OECD in Parijs, een groot landelijk adviesbureau en de Rijksuniversiteit Groningen. Haar onderwijs concentreert zich op de thema’s leiderschap, governance, beleid, strategie en innovatie in het publieke domein. Ze doceert in programma’s voor bestuurders en toezichthouders, in de executive Masters for Public Management en Management in Education, en in InCompany programma’s van TIAS. 

Haar onderzoek richt zich op sturingsprocessen in het onderwijs, op zowel stelsel-, organisatie- als regionaal niveau. Ze was intensief betrokken bij de evaluatie van de Wet Passend onderwijs en onderzocht onder meer het debat over passend onderwijs in de pers en in de politiek. Ook doet ze onderzoek naar onderwijsbeleid, gelijke onderwijskansen en het publieke karakter van onderwijs. 

Gedreven om wetenschap, beleid en praktijk met elkaar te verbinden, combineert ze haar werk bij TIAS met lidmaatschappen van Raden van Toezicht, de Sociaal Economische Raad Noord Nederland,  programma- en beoordelingscommissies van de Nederlandse Organisatie van Wetenschappelijk Onderzoek, en diverse begeleidingscommissies, klankbordgroepen en adviesraden. Naast wetenschappelijke artikelen schrijft ze ook regelmatig columns, weblogs en bijdragen voor vakbladen. 

Publicaties

 • Hooge, E.H., Waslander, S. & Theisens, H.C. (2021). The many shapes and sizes of meta-governance. An empirical study of strategies applied by a well-advanced meta-governor: the case of Dutch central government in education. Public Management Review (print online, open access)
 • Ledoux, G. & Waslander, S. m.m.v. Eimers, T. (2020). Evaluatie Passend onderwijs. Eindrapport Mei 2020. Amsterdam / Tilburg / Nijmegen: Kohnstamm Instituut / TIAS School for Business and Society / KBA Nijmeren.
 • Waslander, S. (2020). Passend onderwijs in pers en politiek 1-8-2014 – 1.8.2029. Tilburg: TIAS School for Business and Society, Tilburg University.
 • Waslander, S., Hooge, E.H. & Theisens, H.C. (2020). Steering in complex education systems. Why similar aims can have dramatically different results. Journal of Education Policy, 35 (2): 168-198.
 • Ten Dam, G. & S. Waslander (2019). Sturen in samenspraak. In: Slaman, P. ed. (2019). In de regel vrij. Jubileumboek ter gelegenheid van het 100jarig bestaan van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.
 • Dijkstra, A.B., Ten Dam, G. & Waslander, S. (2019). Sturing van burgerschapsvorming door de overheid. Tussen staatspedagogiek en persoonlijkheidspedagogiek. Pedagogische Studiën, 95, 315-328.
 • Vermeulen, M. & S. Waslander (2017). Excellence in emancipation: a century-long search for balance. In: The Dutch Way in Education; teach, learn & lead the Dutch Way. Helmond: Onderwijs maak je samen. pp. 133 – 151.
 • Hooge, E.H., M. van der Sluis & S. Waslander (2017). Krachtige koppels. Hoe de overheid zich kan verhouden tot autonome netwerken van scholen. Tilburg: TIAS School for Business and Society.
 • Waslander, S. E.H. Hooge & T. Drewes (2016). Steering dynamics in the Dutch Education System. European Journal of Education, 51 (4): 478 - 494.
 • Theisens, H.C., E.H. Hooge & S. Waslander (2016). Steering dynamics in complex education systems: An agenda for empirical research. European Journal of Education, 51 (4): 463 – 477.
 • Waslander, S. (2016). Huisvestingsbeleid en nieuwe scholen. Over de noodzaak van een geografisch perspectief op onderwijs. Beleid & Maatschappij, 43 (4): 28 – 48.
 • Waslander, S. & Hooge, E.H. (2015). Nieuwe toetreders in het onderwijs. Tilburg: TIAS School for Business and Society. (Bijlage bij Kamerstuk 31135 nr.55)
 • Waslander, S. (2011). Government, school autonomy and legitimacy. Why the Dutch Government is adopting an unprecedented level of interference with independent schools. Journal of School Choice,4, 1-19.
 • Waslander, S., van der Weide, M., & Pater, C. (2011). Het debat over onderwijskwaliteit. Pers, Politiek en Praktijk Deel II. Utrecht: VO Raad.
 • Waslander, S. (2011). Vijf jaar innoveren. Opbrengsten van het Innovatieproject VO. Utrecht: VO Raad.