Premaster
Executive-MBA

De premaster is een programma ter voorbereiding op de vakspecifieke modules van de Executive Master. Het is ontwikkeld om de kennis en vaardigheden van deelnemers op een gelijk niveau te krijgen, zodat er meer uit de inhoudelijke modules van de master kan worden gehaald. Meer specifiek, is de premaster verplicht voor deelnemers met een hbo achtergrond die willen starten met een Executive Master. Voor mensen met een academische vooropleiding wordt de premaster aangeboden op vrijwillige basis. Tevens is het een mogelijkheid om de premaster los te volgen, d.w.z. zonder inschrijving bij een Executive Master.

Uit welke onderdelen bestaat de premaster?

De premaster bestaat uit drie verschillende modules:

1. Accounting and Finance

De online en in-class modules zijn opgebouwd uit twee eenheden: Accounting en Finance. Deze module heeft tot doel het uitbreiden en opfrissen van academische en analytische basiskennis accounting (financiële externe verslaggeving) & finance (ondernemingsfinanciering). Toetsing: na elke collegedag maak je een online toets. Wanneer je 2 van de 3 toetsen haalt, word je vrijgesteld van de eindtoets.

2. Quantitative Methods

Binnen deze module worden de basisvaardigheden van statistiek behandeld. Enerzijds interpreteren en opstellen van verschillende soorten grafieken, anderzijds het leren toepassen van de basis functies binnen de statistiek. Na de laatste collegedag maak je een online toets.

3. Academic Reading and Writing

Deze module heeft tot doel om je te voorzien van de academische vaardigheden die nodig zijn om met succes te kunnen starten met een Master. De nadruk in deze module ligt op het zoeken, lezen, beoordelen en schriftelijk verwerken van wetenschappelijke literatuur. Na de laatste collegedag schrijf je een academisch paper (literatuur review) om aan te tonen dat je deze vaardigheid beheerst.

Wanneer wordt de premaster aangeboden?

De premaster wordt zes keer per jaar aangeboden.

   Startmaand  Collegedagen (9.30u-17.00u)  Locatie   Taal
 1   Juni 2020  9, 16, 23 juni 2020 Utrecht  Nederlands
 2  September 2020  1, 8, 15, september 2020
Tilburg  Nederlands/Engels
 3   Oktober/November 2020  27 oktober, 3, 10 november 2020  Utrecht  Nederlands

Wat zijn de kosten van de premaster?

De kosten voor de premaster bedragen € 300,- per module. Ben je niet verplicht om deel te nemen, maar wil je jouw basiskennis weer ophalen? Dan is inzage in de online materialen zonder kosten mogelijk. Als je toch mee wil doen met alle onderdelen zonder dat dit verplicht is (colleges, beschikking over literatuur, toetsing en feedback) dan kan dat tegen het gebruikelijke tarief van €300,- per module.

Vrijstelling

Indien je verplicht de premaster dient te volgen voor de start van de master doe je alle drie de modules. Tenzij je gaat starten met een van de onderstaande Executive Masters: 

  • Master in Finance (vrijgesteld van Accounting and Finance)
  • Master in Business Valuation (vrijgesteld van Accounting and Finance)
  • Master of IT Auditing (vrijgesteld van Accounting and Finance)
  • Master of Marketing (vrijgesteld van Accounting and Finance)

Verder kan de Academic Director bepalen dat één of meer onderdelen van de premaster voor jou wel van toepassing zijn ondanks dat je een wo-diploma hebt. Bijvoorbeeld als je een wo-diploma hebt op een ander gebied dan de Executive Master.

Meer informatie

Heb je nog vragen? Neem dan contact op met de Program Adviser.  

De premaster is voor deelnemers aan:

Contact
Sandy Keulemans
Sandy Keulemans
Program Adviser
013 466 89 88