Pre-master
Executive-MBA

De Pre-master is een programma ter voorbereiding op de vakspecifieke modules van de Executive Master. Het is ontwikkeld om de kennis en vaardigheden van deelnemers op een gelijk niveau te krijgen, zodat er meer uit de inhoudelijke modules van de master kan worden gehaald. Meer specifiek, is de Pre-Master verplicht voor deelnemers met een HBO achtergrond die willen starten met een Executive Master. Voor mensen met een academische vooropleiding wordt de Pre-master aangeboden op vrijwillige basis. Tevens is het een mogelijkheid om de Pre-master los te volgen, d.w.z. zonder inschrijving bij een Executive Master.

Onderdelen

De Pre-master bestaat uit drie verschillende modules:

Accounting and Finance

De online en in-class modules zijn opgebouwd uit twee eenheden: Accounting en Finance. Deze module heeft tot doel het uitbreiden en opfrissen van academische en analytische basiskennis accounting (financiële externe verslaggeving) & finance (ondernemingsfinanciering). 

Quantitative Methods

Binnen deze module worden de basisvaardigheden van statistiek behandeld. Enerzijds interpreteren en opstellen van verschillende soorten grafieken, anderzijds het leren toepassen van de basis functies binnen de statistiek.

Academic Reading and Writing

Deze module heeft tot doel om je te voorzien van de academische vaardigheden die nodig zijn om met succes te kunnen starten met een Master. De nadruk in deze module ligt op het zoeken, lezen, beoordelen en schriftelijk verwerken van wetenschappelijke literatuur.

Vrijstelling

Indien je verplicht de Pre-master dient te volgen voor de start van de master doe je alle drie de modules. Tenzij je gaat starten met een van de onderstaande Executive Masters: 

  • Master of Management and Organization (vrijgesteld van Quantitative Methods)
  • Master in Finance (vrijgesteld van Accounting and Finance)
  • Master in Business Valuation (vrijgesteld van Accounting and Finance)
  • Master of IT Auditing (vrijgesteld van Accounting and Finance)
  • Master of Marketing (vrijgesteld van Accounting and Finance)

Verder kan de Academic Director bepalen dat één of meer onderdelen van de voorbereidingsmodule voor jou wel van toepassing zijn ondanks dat je een WO diploma hebt. Bijvoorbeeld als je een WO-diploma hebt op een ander gebied dan de Executive Master.

Planning

De Pre-master wordt op dit moment twee keer per jaar aangeboden. Vóór de start van de Executive Masters van het voorjaar in de periode maart, en vóór de start van de Executive Masters in het najaar in de periode september.

Kosten

De kosten voor de Pre-master bedragen € 300,- per module. Ben je niet verplicht om deel te nemen, maar wil je jouw basiskennis weer ophalen? Dan is inzage in de online materialen zonder kosten mogelijk. Als je toch mee wil doen met alle onderdelen zonder dat dit verplicht is (colleges, beschikking over literatuur, en toetsing en feedback) dan kan dat ook maar tegen het gebruikelijke tarief van €300,- per module.

Meer informatie

Heb je nog vragen? Neem dan contact op met de program advisor.  

 De Pre-master is voor deelnemers aan:

Contact
Esther van Zijp
Esther van Zijp
Programma-adviseur