Prof.dr. Charissa Freese

Prof.dr. Charissa Freese

Vice Dean
Expertisegebieden: Management & Organisation (Human Resource Management)

Biografie

Prof. dr. Charissa Freese is vice dean van TIAS School for Business & Society. In het Executive Management Team is zij verantwoordelijk voor Onderwijs, Faculty en Onderzoek. Haar expertise ligt op het gebied van arbeidsrelaties waarover ze lesgeeft in bijvoorbeeld de executive Master of Management and Organization, masterclasses en het programma voor directeuren in de publieke en non-profitsector. Ze geeft les over onderwerpen zoals psychologisch contractmanagement, organisatieverandering, de invloed van robots, AI en digitalisering op de werkplek en employer engagement bij inclusie op de werkplek.

Daarnaast is ze bijzonder hoogleraar aan Tilburg University op de leerstoel HRM en Sociale Zekerheid. Deze leerstoel wordt gefinancierd door Instituut Gak. Haar onderzoek gaat over het maatschappelijke vraagstuk hoe werkgevers, werknemers en instellingen kunnen bijdragen aan een optimale arbeidsparticipatie. Met haar onderzoeksteam, waarin ze promovendi en postdocs begeleidt, onderzoekt ze hoe HRM kan bijdragen aan fatsoenlijk werk voor niet-standaard werknemers, zoals werklozen, mensen met een beperking, vluchtelingen, arbeidsmigranten, flexwerkers en zzp’ers. Ze is ook buitengewoon hoogleraar aan de North-West University, Zuid-Afrika.

Publicaties

 • Borghouts, I., & Freese, C. (2023). De inclusieve arbeidsmarkt: Het samenspel tussen HRM en sociale zekerheid. Tijdschrift voor HRM, 26(3), 22-42. https://doi.org/10.5117/THRM2023.3.010.BORG
 • Borghouts, I., & Freese, C. (2023). HRM and social security: It takes two to create a transitional labour market. In: J. Ingold, & P. McGurk (Eds.), Employer engagement: Making active labour market policies work (pp. 182-200). Bristol University Press. https://doi.org/10.1332/policypress/9781529222999.003.0011
 • van Beurden, J., Borghouts, I., van den Groenendaal, S., & Freese, C. (2023). How Dutch higher HRM education prepares future HR professionals for the impact of technological developments in organizations. Advance online publication. https://doi.org/10.2139/ssrn.4482552
 • Kerti, K., Kroon, B., van Engen, M., Bleijenbergh, I., & Freese, C. (2022). Referentiekaders van Hongaarse arbeidsmigranten rond de kwaliteit van het werk in Nederlandse distributiecentra: Een narratieve benadering. Gedrag & Organisatie, 35(4), 455-483. https://doi.org/10.5117/GO2022.4.004.KERT
 • Kroon, B., Hooft, E., & Freese, C. (2022). De vogelvrije werkende: Inzichten in de gevolgen van flexwerk vanuit de sociale, arbeids- en organisatiepsychologie. Gedrag & Organisatie, 35(4), 383-396. https://doi.org/10.5117/GO2022.4.001.KROO
 • Borghouts-van de Pas, I., Bosmans, M.W.G., & Freese, C. (2021). Unemployment prevention: The role of Human Resource Management in job-to-job transitions in the event of redundancy. European Journal of Social Security, 23(2), 103-119. https://doi.org/10.1177/1388262721995209
 • Borghouts-van de Pas, I., & Freese, C. (2021). Offering jobs to persons with disabilities: A Dutch employers’ perspective. Alter, 15(1), 89-98. https://doi.org/10.1016/j.alter.2020.10.002
 • van den Groenendaal, S., Freese, C., & van Veldhoven, M. (2020). Een integraal contextueel perspectief op werkintensivering van beroepen. Tijdschrift voor HRM, 23(3), 40-65. https://doi.org/10.5117/THRM2020.3.GROE
 • van den Groenendaal, S., van Veldhoven, M., & Freese, C. (2020). Werkintensivering van beroepen (Working Paper nr. 37) [Working paper]. WRR. https://www.wrr.nl/publicaties/working-papers/2020/01/15/werkintensivering-van-beroepen
 • Kroon, B., Freese, C., & Schalk, R. (2018). A Strategic HRM Perspective on I-Deals. In: C. Cooper (Ed.), Current issues in work and organizational psychology (pp. 371-385). Routledge. https://doi.org/10.4324/9780429468339-22
 • Freese, C., Dekker, R., Kool, L., Dekker, F., & van Est, R. (2018). Robotisering en automatisering op de werkvloer: Bedrijfskeuzes bij technologische innovaties. Rathenau Instituut. https://www.rathenau.nl/sites/default/files/2018-04/robotisering%20op%20de%20werkvloer.pdf
 • van Rossum, A., Freese, C., & Borghouts, I. (2018). Duurzame arbeidsinzet van mensen met een arbeidsbeperking. Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken, 34(1), 34-48. https://doi.org/10.5117/2018.034.001.006
 • Freese, C., Dorenbosch, L., & Schalk, R. (2017). Flexible employment relations: Consequences for organizations and employees. Gedrag & Organisatie, 30(4), 235-243.