Prof.dr. Peter van der Voort

Prof.dr. Peter van der Voort

Professor Health Care
Expertisegebieden: Health & Education (Health Care Management, Innovation, Strategy), Management & Organisation (Quality Management), Quantitative Methods (Business Research Methods)

Biografie

https://www.youtube.com/watch?v=TdIGYBz465c
Peter van der Voort is Academic Director van de MHA opleiding en hoogleraar Health Care bij TIAS sinds 2013. Hij is opgeleid tot arts aan de VU en tot internist-intensivist in het AMC en OLVG. Hij behaalde een master degree in epidemiologie in 2006. Hij is sinds 2019 hoogleraar Intensive Care Geneeskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en afdelingshoofd van de intensive care volwassenen van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG). Peter van der Voort heeft hieraan voorafgaand leiding gegeven aan de intensive care afdeling van het Medisch Centrum Leeuwarden en die van het OLVG alwaar hij tevens 10 jaar opleider is geweest. Vanuit deze posities heeft hij ruime ervaring in management van de intramurale curatieve zorg. Hij is voorzitter geweest van stichting Venticare en is nauw betrokken geweest bij de ontwikkeling van telemedicine. Hij heeft vele commissies voorgezeten over kwaliteitsbeleid en organisatie van zorg. Vanuit het werk als intensivist en zijn brede visie op de gezondheidszorg heeft Peter van der Voort de overtuiging ontwikkeld dat organisatie en bestuur van een afdeling of zorginstelling als geheel zeker zoveel effect heeft op de kwaliteit van zorg als de directe inhoudelijke zorg. Daarnaast is hij senator voor D66 met oa portefeuille VWS zodat hij op patiëntniveau, organisatieniveau en landelijk politiek niveau in samenhang beleid probeert uit te zetten ten behoeve van verbetering van zorg en bestuur daarvan. Vanuit die overtuiging begeleidt hij de deelnemers van de MHA en doet hij onderzoek bij het Health cluster van TIAS.