Prof.dr. Mirella Minkman

Prof.dr. Mirella Minkman

Endowed Professor
Expertisegebieden: Health & Education (Health Care Management, Innovation, Strategy), Strategy & Innovation (Strategic Innovation, Strategic Management)

Biografie

https://www.youtube.com/watch?v=KVqQS3IYM9s
Prof. dr. Mirella M.N. Minkman bekleedt de Vilans leerstoel Innovatie van Organisatie en Governance van Integrale Zorg als bijzonder hoogleraar aan Tilburg University / TIAS.

Naast haar werk bij TIAS, is Mirella voorzitter van de Raad van Bestuur van Vilans, de Kennisorganisatie voor zorg en ondersteuning. Deze kennisorganisatie verbindt de werelden van wetenschap, praktijk, beleid en onderwijs middels grootschalige innovatie- en implementatieprogramma’s op actuele vraagstukken in met name de langdurende zorg en domein overstijgende samenwerkingsverbanden. Daarnaast host Vilans met partners een aantal veel bezochte publieke kennisplatforms voor professionals in de praktijk en burgers met zorgtaken. Mirella haar expertise richt zich op hoe persoonsgerichte integrale zorg vorm te geven en organiseren en welke innovatie in governance daarbij hoort. Andere manieren van organiseren, samenwerken in netwerken, allianties, ketens en zorgzame communities. Focus hierbij is hoe governance, in de vorm van leiderschap, toezicht, verantwoording hieraan bijdraagt. Zij heeft tevens een brede veranderkundige ervaring, gericht op het toepassen van kennis en versterking van kennisinfrastructuren.

Zij is de voorzitter van de landelijke Governance Innovatie- en Advies commissie van de BoZ en de voorzitter van de Wetenschappelijke Advies Raad van de NVTZ (Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Zorg). Zij is toezichthouder in de zorg, bij RIBW Brabant en Ziekenhuis Rivierenland in Tiel. Samen met twee collega-hoogleraren vormt zij de commissie van deskundigen van de VGN.

Mirella is internationaal actief en bestuurslid van de International Foundation for Integrated Care (IFIC) en redactielid van het International Journal of Integrated Care. Tevens is zij Advisory Group member van de WHO’s Integrating the Health and Care Workforce groep en recent trad zij toe tot de Critical Friends Group van het UK Center for Evidence IMPACT. Geregeld geeft zij (inter)nationale lezingen en keynotes en verschijnen er boeken en academische publicaties van haar hand. In 2023 verschenen de boeken ‘Toezien op samenwerken’ vanuit de WAR-NVTZ en ‘Zorg voor Transitie’ met collega-redactieleden Peter van der Voort en Nardo van der Meer.

Publicaties

 • van der Voort, P., van der Meer, N., & Minkman, M. (Reds.) (2023). Zorg voor transitie: Naar passend leiden, organiseren en waarderen in de gezondheidszorg. Boom.
 • Suijkerbuijk, S., Nap, H., IJsselstein, W., Minkman, M., & de Kort, Y. (2023). ‘I already forgot half of it’ - Interviewing people with dementia for co-designing an intelligent system. Human Computer Interactionhttps://doi.org/10.1080/07370024.2023.2240791
 • Minkman, M., Janssen, R., van Dijk, G., Rink, F., Tonkens, E., Houwen, L., Kokx, B., van Montfort, C., Kenis, P., Lindemann, B., Keijser, W., Schruijer, S., Grobbe, F., & van der Steen, M. (2023). Toezien op samenwerken: Naar een verantwoord samenspel. Mediawerf.
 • Minkman, M.M.N. (2023). The time is now, but mind the gaps: Communities – governance – implementation.  International Journal of Integrated Care, 23(1), 32, 1-4. https://doi.org/10.5334/ijic.7687
 • Lukkien, D.R.M., Nap, H.H., Buimer, H.P., Peine, A., Boon, W.P.C., Ket, J.C.F., Minkman, M.M.N., & Moors, E.H.M (2023). Towards responsible artificial intelligence in long-term care: A scoping review on practical approaches. The Gerontologist, 63(1), 155-168. https://doi.org/10.1093/geront/gnab180
 • Governance Innovatie- en Adviescommissie (2022). Meer sturing bij belangenverstrengeling. Aanpassingen Governancecode Zorg 2022. Goed Bestuur en Toezicht,3, 41-45.
 • Governance Innovatie- en Adviescommissie (2022). Impact samenwerkingen op Governancecode Zorg: Niet samenwerken is geen optie meer. Goed Bestuur en Toezicht,3, 48-55.
 • Michgelsen, J., Glimmerveen, L.M., Pittens, C.A.C.M., & Minkman, M.M.N. (2022). Decision-making dilemmas within integrated care service networks: A systematic literature review. International Journal of Integrated Care, 22(4), 11, 1-15. http://doi.org/10.5334/ijic.6458
 • van Kemenade, E., de Kuiper, M., Booij, M., & Minkman, M. (2022). How different quality paradigms undermine a shared value base for integrated care: The need for collective reflexivity. International Journal of Integrated Care, 22(1), 5, 1-6. http://doi.org/10.5334/ijic.5935
 • Saltkjel, T., Andreassen, T.A., & Minkman M. (2022). Conceptualising service integration for inclusive activation: Exploring transferal and translation of models from healthcare. International Journal of Social Welfare, 32(2), 149–163. https://doi.org/10.1111/ijsw.12539
 • Minkman M. (2022). Slowing down to accelerate: The innovation of the fundamentals of integrated care governance. International Journal of Integrated Care, 22(1), 24, 1-4. https://doi.org/10.5334/ijic.6548
 • Zonneveld, N., Glimmerveen, L., Kenis, P., Toro Polanco, N., Johansen, A.S., & Minkman, M.M.N. (2022). Values underpinning integrated, people-centred health services: Similarities and differences among actor groups across Europe. International Journal of Integrated Care, 22(3), 6, 1-16. https://doi.org/10.5334/ijic.6015
 • van Beek-Peeters, J.J.A.M., van den Ende, Z., Faes, M.C., de Vos, A.J.B.M., van Geldorp, M.W.A., Van den Branden, B.J.L., van der Meer, B.J.M., & Minkman, M.M.N. (2022). Decision making in treatment of symptomatic severe aortic stenosis: A survey study in Dutch heart centres. Netherlands Heart Journal, 30, 423-428. https://doi.org/10.1007/s12471-022-01676-w
 • Pel-Littel, R. E., Snaterse, M., Teppich, N. M., Buurman, B. M., van Etten-Jamaludin, F. S., van Weert, J. C., Minkman, M. M., & Scholte op Reimer, W. J. S. (2021). Barriers and facilitators for shared decision making in older patients with multiple chronic conditions: a systematic review. BMC geriatrics21(1), 1-14. https://doi.org/10.1186/s12877-021-02050-y
 • Zonneveld, N., Pittens, C., & Minkman, M. (2021). "Appropriate leadership in nursing home care: a narrative review", Leadership in Health Services, 34(1), 16-36. https://doi.org/10.1108/LHS-04-2020-0012