Public Management

Webinar: Het bestuurlijk vermogen in primair onderwijs

22 oktober 2015

Naar onderwijsbestuurders en - besturen wordt met een kritisch oog gekeken. De vraag die gesteld wordt: lukt het bestuurders goed onderwijs te maken? Maar dat is geen sinecure in Nederland, stelt hoogleraar Edith Hooge. Dat komt ondermeer door het gelaagde systeem.

GovernanceLAB deed onderzoek naar het bestuurlijk vermogen van besturen van primaire onderwijsinstellingen. In dit webinar presenteert ze resultaten.

Relevante Artikelen