Master of Public and Non-Profit Management MPM

Haal uw master bij de beste academische masteropleider van Nederland!

De samenleving, het werkveld van publieke en non-profitorganisaties, verandert voortdurend. De overheid zoekt naar nieuwe vormen van sturing. Concurrentie en verzakelijking hebben definitief hun intrede gedaan. Burgers stellen hogere eisen. Dat vraagt van u als bestuurder of leidinggevende dat u het evenwicht moet zien te vinden tussen overheden, markten, netwerkpartners en burgers.

In de Master of Public Management & Non-Profit Management reiken we u hiervoor nieuwe kennis en nieuwe, concrete vaardigheden aan. U ontwikkelt een visie op de uitdagingen van uw organisatie vanuit meerdere invalshoeken. En u leert deze uitdagingen te beoordelen en aan te pakken vanuit de opgedane kennis.

 • Krijg inzicht in de veranderende verhouding tussen overheid, markt en burgers en ontwikkel een visie voor uw organisatie
 • Kijk vanuit verschillende perspectieven naar uw werk en organisatie en formuleer hieromheen strategieën en doelen
 • Leer van managers uit diverse gebieden binnen de publieke en non-profitsector in een open en kritische sfeer
 • Pas de nieuwe kennis en inzichten direct toe in uw organisatie om een verantwoord beleid te creëren
 • Een unieke geaccrediteerde deeltijd MSc opleiding

Download de brochure

Meer informatie over programma-inhoud, docenten en kosten?

Download brochure of meld u online aan.
Locatie en startdatum
Tilburg: 
27 september 2016
Locatie en startdatum
Utrecht: 
10 maart 2017
Studieduur 15 maanden
Studielast 8 uur per week, exclusief colleges
Kosten € 29.950,- (fiscaal aftrekbaar)
Accreditatie/titels MSc

Als manager of leidinggevende bij de overheid, in de publieke sector of de non-profitsector krijgt u steeds meer te maken met samenwerkingsverbanden met andere organisaties binnen en buiten het publieke domein. Dat vraagt veel van uw management- en leiderschapsvaardigheden. Daarom bieden wij de Master of Public Management & Non-Profit Management, een academische masteropleiding voor Leiderschap en Management in het publieke domein.

De opleiding Master of Public Management & Non-Profit Management geeft ruim inzicht in de ontwikkelingen in het publieke domein. U leert de spanningsvelden doorgronden waarmee u als publieke manager dagelijks te maken heeft. Na de opleiding bent u in staat om veranderingen te duiden. Zo reageert u niet alleen achteraf, maar kunt u juist zelf succesvol leiding geven aan de veranderingen. U ontwikkelt daarin uw eigen leiderschap.

Einddoelen van deze masteropleiding

Na afloop van de opleiding kunt u:
 • de veranderende verhoudingen tussen overheid, markt en burgers herkennen en deze vertalen naar uw eigen organisatie
 • relevante kennis en inzichten uit diverse wetenschapsgebieden toepassen op de praktijk
 • fundamentele vragen stellen en beantwoorden
 • vanuit verschillende perspectieven naar uw werk en organisatie kijken
 • open en kritisch samenwerken met managers en leidinggevenden uit verschillende gebieden binnen de non-profit en publieke sector

Resultaat: mastertitel (MSc)

Wanneer u het programma succesvol afrondt, kunt u achter uw naam de mastertitel MPM of de internationale graad MSc voeren. Het programma is geaccrediteerd als wetenschappelijke master door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie NVAO.

Deelnemersprofiel

Deelnemers aan de Master of Public Management & Non-Profit Management geven leiding in een non-profit-, publieke of overheidsorganisatie of ambiëren zo’n positie. Naast u in de collegebank vindt u zowel managers met een rijke werkervaring die interessante casuïstiek in kunnen brengen, als jonge high-potentials die vaak met een zeer verfrissende blik naar non-profit-, publieke of overheidsorganisaties kijken. Deze intersectorale benadering is uniek voor de opleiding en geeft u bovendien toegang tot een waardevol netwerk.

Modules en thema’s

Het deeltijd masterprogramma start met de voorbereidingsmodule, waarin wij u voorbereiden op de verschillende opdrachten en papers die aan bod komen in de opleiding. 

Het programma van deze masteropleiding is opgebouwd rond 3 thema’s: Positioneren, Organiseren en Verantwoording & leiderschap. Binnen deze thema’s volgt u verschillende modules waarin u nieuwe kennis en inzichten opdoet:

1) Positioneren
Strategisch management
Marketing & dienstverlening

2) Organiseren
Inrichten van organisaties
Mensen in organisaties

3) Verantwoording en leiderschap
Governance, finance & control
Leiderschap

Ieder thema van deze deeltijd master bestaat uit drie stappen:

 • verkennen: u formuleert uw eigen vraagstukken en scherpt deze aan
 • verdiepen: in modules doet u nieuwe kennis en inzichten op. Aan de hand van actuele wetenschappelijke theorieën en concepten worden vervolgens een of meer onderwerpen uitgediept
 • vertalen: u vertaalt de opgedane inzichten naar uw eigen praktijk en organisatie.

Download de brochure

Meer informatie over programma-inhoud, docenten en kosten?

Download brochure of meld u online aan.

Door het hanteren van toelatingseisen voor de Executive Master in Public and Non-Profit Management (MPM) zorgen we voor een deelnemersgroep met zeer veel talent én potentie. Dat zorgt voor een extra toegevoegde waarde aan wat u leert tijdens het programma.

Onze toelatingseisen
 • Een afgeronde universitaire of hbo opleiding
 • Minimaal 3 jaar relevante werkervaring, d.w.z. de praktische ervaring met strategische vraagstukken
 • Steun van de eigen organisatie.

Omdat onze deelnemers verschillende achtergronden hebben, vinden wij het belangrijk dat iedereen met een vergelijkbaar niveau aan kennis en vaardigheden aan de masteropleiding deelneemt. U dient daarom de voorbereidingsmodule succesvol af te ronden om het masterprogramma te kunnen vervolgen.  

Aanmeldingseisen

Na ontvangst van uw aanmeldingsformulier neemt de programma adviseur contact met u op om een afspraak te maken voor een intakegesprek. U heeft het intakegesprek met de academic director van het programma.

Download de brochure

Meer informatie over programma-inhoud, docenten en kosten?

Download brochure of meld u online aan.
"Uw docenten zijn geselecteerd op basis van drie uitgangspunten: academische kwaliteit (rigour), praktijkervaring (relevance) en didactische vaardigheden (responding). Alledrie zijn belangrijk in een wetenschappelijke opleiding. Onze docenten zijn in staat om de kwaliteit van wetenschappelijk onderzoek te beoordelen vanuit hun academische achtergrond (als hoogleraar en/of doctor) en kunnen deze oordeelsvorming overbrengen aan de deelnemers. Praktijkervaring stelt dezelfde docenten in staat om bij de selectie van het studiemateriaal tevens de praktische relevantie van goed academisch onderzoek in te schatten zodat de deelnemers de binding blijven voelen met hun beroepspraktijk. Didactische vaardigheden zijn noodzakelijk om de onderlinge interactie en reflectie optimaal te laten plaatsvinden en deelnemers ook individueel uit te dagen en tot hun recht te laten komen."
Prof. Dr. Marc Vermeulen, academic director

Academic Director

Daniëlle Verschuren
Daniëlle Verschuren
Associate Professor

Dr. Danielle Verschuren (1963) is academic director van de leergang Master of Management in Education. Aan TIAS doceert zij zowel over leiderschap en leiderschapsontwikkelingen (met name in de educatieve sector) als over organisatiecultuur.
Naast haar functie bij TIAS is Danielle als freelancedocent werkzaam bij Avans plus (Master HRM) en is zij vrijgevestigd adviseur met opdrachten in het publieke domein. Zij is of was betrokken bij coachings- en organisatieadviestrajecten op het gebied van onder meer Management Development, strategie en organisatie. 

Naast haar werkzaamheden is Danielle lid van de Raad van Toezicht van het Frenckencollege (Havo-VWO school in Oosterhout).

Marc Vermeulen
Marc Vermeulen
Full Professor
Prof. Dr. Marc Vermeulen is hoogleraar Onderwijssociologie, gespecialiseerd in toegepast onderzoek op het gebied van het onderwijsstelsel en de relatie met omliggende sociale en economische systemen. Aan TIAS doceert hij zowel over strategische ontwikkelingen in het publieke domein als over de methoden en technieken om deze ontwikkelingen te analyseren en te voorspellen. Naast zijn hoofdfunctie bij TIAS werkt hij als vrij gevestigd adviseur en toezichthouder in het publieke domein.

Docenten

Jos Blommaert
Jos Blommaert
Full Professor
Prof. dr. Jos Blommaert is hoogleraar Financial Accounting aan de Universiteit van Tilburg en hoogleraar Bedrijfseconomie aan de Universiteit Leiden. Daarnaast is hij verbonden aan bureau vaktechniek van BDO accountants en adviseurs en lid van de vaktechnische staf van de Raad voor de Jaarverslaggeving. Zijn onderzoeksbelangstelling gaat uit naar geconsolideerde jaarrekeningen, bedrijfscombinaties en goodwill, financiële rapportage en analyse, verslaggeving van non-profit organisaties en International Financial Reporting Standards (IFRS).
Theo Camps
Theo Camps
Professor
Prof. dr. Theo Camps is ondernemer, manager, hoogleraar en professional. Hij combineert de besturing van de Berenschot Groep met zijn academische activiteiten bij TIAS School for Business and Society. Als consultant wordt hij veel gevraagd voor complexe governance- en leiderschapsvraagstukken. Hij heeft veel ervaring op het gebied van publiek private organisaties. Zijn onderwijs- en onderzoeksactiviteiten bewegen zich op het vlak van strategie, governance en leiderschap.
Jo Caris
Jo Caris
Distinguished Professor
Prof. dr. Jo Caris is als bestuurder, toezichthouder en adviseur actief in de zorgsector. Hij was Academic Director van de Executive Master en Masterclasses in Health Administration aan TIAS. De bijzondere belangstelling van Jo Caris ligt bij leiderschap en organiseren waarbij  de verbinding tussen de instelling en de omgeving en de daaruit ontstane dynamiek belangrijk is . Een andere belangstelling ligt in de relatie tussen de kwaliteit van de dienstverlening en de balans tussen interne en externe competitie en coöperatie. Hij werkte voor en verricht nog steeds onderzoek organisaties in de zorg, voor de overheid  en in het bedrijsleven.
Edith Hooge
Edith Hooge
Full Professor and Vice Dean
Prof.dr. E. (Edith) H. Hooge is vice decaan en hoogleraar ‘Boards and governance in education’. Ze is gespecialiseerd in onderwijsbestuur en doet onderzoek naar beleidsvoerend en bestuurlijk vermogen, sturen en sturingsdynamiek binnen onderwijs organisaties en systemen. Goed bestuur in relatie tot onderwijskwaliteit en publieke waardencreatie, (horizontale) verantwoording, intern toezicht zijn centrale thema's in haar onderzoek en publicaties.
Eelco van Hout
Eelco van Hout
Lecturer
Dr. van Hout promoveerde in 2001 op een onderzoek naar fundamentele veranderprocessen in het openbaar bestuur. Hij is bijna 20 jaar actief als adviseur en procesmanager en heeft een zeer brede ervaring in vrijwel alle sectoren van het publieke domein. Hij is bestuurskundige en gespecialiseerd in innovatief organisatie- en netwerkdesign en de effecten daarvan op leiderschap, HRM, management en veranderprocessen in de publieke sector. Hij is in het bijzonder geïnteresseerd in publiek-private netwerkallianties en de strategische dilemma’ die hieruit ontstaan voor managers en bestuurders.
Patrick Kenis
Patrick Kenis
Full Professor
Prof.dr. Patrick Kenis is als hoogleraar Beleids- en Organisatiewetenschappen aan de Universiteit van Tilburg verbonden. Hij heeft een brede sociaal-wetenschappelijke onderzoekservaring op het gebied van organisaties, inter- en intra-organisatorische relaties en beleidsnetwerken. De focus van zijn onderzoek richt zich momenteel op de effectiviteit van netwerken. Op dat terrein heeft hij zowel een groot aantal publicaties op zijn naam staan alsook een groot aantal onderzoeksopdrachten uitgevoerd  voor verschillende organisaties binnen de VN en voor de Europese Commissie.
Theo Poiesz
Theo Poiesz
Full Professor
Theo Poiesz is als hoogleraar Economische Psychologie en hoogleraar Healthcare Management verbonden aan TIAS. Zijn belangstelling is breed en betreft thema’s als strategie, marketing, klantgerichtheid en gedragsmanagement. Binnen deze thema’s probeert hij complexe vraagstukken te reduceren tot een hanteerbare omvang en structuur. Regelmatig treedt hij op als adviseur, coach en spreker. Hij was voorzitter van de Raad van Toezicht van GGZ Breburg van 2003 tot 2012.
 
Sandra Schruijer
Sandra Schruijer
Full Professor
Sandra Schruijer is hoogleraar Organisatiepsychologie aan TIAS. Zij verzorgt onderwijs op gebied van samenwerking tussen organisaties, organisatieverandering en -ontwikkeling, leiderschap en organisatiepsychologie. Haar onderzoek richt zich op het begrijpen van de sociale dynamiek van multipartijensamenwerking, zoals de rol van diversiteit, vertrouwen, en, conflict.

Download de brochure

Meer informatie over programma-inhoud, docenten en kosten?

Download brochure of meld u online aan.
Door de Executive Master in Public and Non-Profit Management verrijkt u niet alleen uw kennis en vaardigheden, u bouwt ook aan een uitgebreid professioneel netwerk. Daardoor vinden onze deelnemers en alumni het programma waardevol.
 • Annemiek Jetten
  Burgemeester gemeente Sluis

  "In een leven lang leren en ontwikkelen is TIAS een uitstekende keuze. Mijn hernieuwde kennismaking met de academische wereld was bij TIAS verfrissend en verjongend. Je leert weer jezelf te verwonderen en vragen te stellen. Vragen waarvan je eerder dacht alle antwoorden wel te weten.

  TIAS heeft mij een nieuwe blik op de wereld gegeven en een fris elan voor de toekomst. Eigenlijk is het een grote onderhoudsbeurt voor de hedendaagse ervaren professional die zich graag wil blijven ontwikkelen. De opdrachten zijn uitdagend, de collega-studenten inspirerend en de colleges diepgaand en ‘to-the-point’. Het heeft mij als professional én als mens veel gebracht."

 • Arno Schepers
  Manager Strategie en Bestuur gemeente Zeist

  "Ruim een jaar na het examen geniet ik nog elke dag van het grote inzicht dat binnenkwam tijdens de studie. Het blijkt van grote betekenis te zijn geweest voor mijn denken en mijn perspectieven. Ik verkeer in de gelukkige omstandigheid dat ik in een werkomgeving zit, die de ruimte biedt om dat denken ook te praktiseren.
  En wat is dat dan? Scherpte in het bepalen van de strategische positie van een (lokale) overheid. Dat verwerf je niet door de literatuur voor de proft sector te vertalen naar je eigen praktijk. Daar heb je de docenten, staf en mede-studenten van MPM voor nodig!"

 • Hildelies Balk – Pennington de Jongh
  Head of Research Innovation and Development Koninklijke Bibliotheek
  http://youtu.be/22LHbybfRj0

Download de brochure

Meer informatie over programma-inhoud, docenten en kosten?

Download brochure of meld u online aan.

De programmaprijs bedraagt € 29.950,- (fiscaal aftrekbaar).
Deze master is inclusief:

 • Twee studiereizen
 • Alle zorgvuldig uitgezochte studieboeken
 • Al het leesmateriaal
 • Toegang tot de Virtual Campus
 • Toegang tot de alumni-website voor webinars en must-reads binnen uw vakgebied

De opleiding is vrijgesteld van btw.

Bijkomende kosten:

 • kosten voor reis en verblijf tijdens de studiereizen (± €1.500,-, exclusief vliegticket)

Overtuig uw werkgever met de voordelen voor de organisatie

 • Een professional binnen de organisatie die weet in te spelen op de nieuwste ontwikkelingen in de publieke en non-profitsector.
 • Inzicht in de veranderende verhouding tussen overheid, markt en burgers en de betekenis daarvan voor uw eigen organisatie.
 • Een blik op uw werk en organisatie vanuit verschillende perspectieven.
 • Direct profiteren door de papers die u gaat schrijven over actuele topics binnen uw organisatie.
 • De organisatie haalt de laatste inzichten en kennis in huis.
 • Topdocenten. Onze hoogleraren zijn toppers in hun eigen vakgebied. Ze publiceren en doen onderzoek: TIAS is een university-based opleidingsinstituut.
 • Begeleiding van uw thesis door onze topdocenten. Zij denken mee over oplossingen en modellen in uw bedrijfssituatie.
 • Erkende business school: volgens de Financial Times is TIAS het beste opleidingsinstituut van Nederland voor Open Executive programma’s.

Fiscale aftrek voor uw studiekosten

Wist u dat u als zelfstandig ondernemer of als werknemer altijd gebruik kunt maken van de persoonsgebonden aftrek of de fiscale aftrek voor studiekosten? Dit houdt in dat de kosten van scholing, met inachtneming van een drempel op uw inkomen, in mindering gebracht kunnen worden. Op deze manier betaalt de fiscus een gedeelte van uw opleiding. Bekijk ook onze flyer met handige voorbeelden van de financieringsopties.

Download de brochure

Meer informatie over programma-inhoud, docenten en kosten?

Download brochure of meld u online aan.
Esther van Zijp
Esther van Zijp
Programma-adviseur
+31 13 466 86 41

Bezoek TIAS

Maak kennis tijdens de informatieavond
21 jun. 18:00 - 21:00, Tilburg