Programma voor Bestuurders in Publieke en Non-profit Sector

Locatie en startdatum
Tilburg: 
29 september 2018
Studieduur 10 maanden
Studielast 4 × 3 dagen + 1 week Harvard
Kosten € 22.500,- (fiscaal aftrekbaar)
Permanente educatie uren Aedes en NBA

Voor bestuurders van organisaties in het publieke domein

In het Programma voor bestuurders in publieke en non-profit sector staan de specifieke vraagstukken centraal waar organisaties opererend in een meervoudige complexe omgeving mee kampen. Deze organisaties hebben te maken met een krimpende overheid, schaarsere financiële middelen, mondigere burgers en media-democratie. Om de publieke en non-profit sector te vernieuwen en deze organisaties voor te bereiden op de toekomst is er behoefte aan bestuurders met inspirerende perspectieven, gefundeerde kennis en nieuwe vaardigheden.

Dit programma is speciaal ontwikkeld voor bestuurders van organisaties in het publieke domein. In het programma komen de meest recente wetenschappelijke inzichten op het gebied van strategie, innovatie, leiderschap en governance aan bod.

Waarom u kiest voor dit programma?

 • Krijg na afronding 2 certificaten: één van de Harvard Kennedy School en één van TIAS School for Business and Society.
 • Intensieve gedachtewisseling met collega-deelnemers. Net als u zijn dit bestuurders van publieke organisaties.
 • Goed te combineren met een bestuursfunctie.
 • Uitsluitend top academici en de beste praktijkexperts als docent.
 • 66 PE punten (voor NBA en Aedes)

Download de brochure

TIAS brochure

Meer informatie over programma opzet en inhoud?

Download brochure of meld je online aan.
Locatie en startdatum
Tilburg: 
29 september 2018
Studieduur 10 maanden
Studielast 4 × 3 dagen + 1 week Harvard
Kosten € 22.500,- (fiscaal aftrekbaar)
Permanente educatie uren Aedes en NBA

Met het Programma voor Bestuurders in Publieke & Non-Profit Sector worden bestuurders uitgedaagd om gezamenlijk na te denken over dilemma’s op strategisch niveau. 

Het programma is gericht op de strategische dilemma’s rondom het scheppen van publieke waarde in de driehoek: Overheid, Markt en Burger. Het gaat daarbij met name om die organisaties die in de kritische publieke arena uitgedaagd worden om aantoonbaar bij te dragen aan onderwijs en ontwikkeling, welzijn en gezondheid, rechtvaardigheid en sociale binding.

Strategische innovatie speelt in zulke processen een belangrijke rol. Een adequate governance-structuur en geïnspireerd leiderschap zijn daarvoor noodzakelijke voorwaarden.

  

Einddoelen

Als u dit programma met goed gevolg heeft afgerond, dan:

 • ervaart u een duidelijke vermeerdering van uw kennis en handelen op strategisch niveau,
 • beoordeelt u uw eigen situatie vanuit een breder perspectief waardoor u uw leiderschap versterkt,
 • komt u op een meer verantwoorde wijze tot strategische conclusies voor de eigen organisatie.

Resultaat: 2 certificaten

Deelnemers aan het Programma voor bestuurders in publieke en non-profit sector ontvangen 2 certificaten. Eén certificaat van de Harvard Kennedy School en één van TIAS School for Business and Society.

Deelnemers

Deelnemers zijn (aankomend) bestuurders van non-profit of overheidsorganisaties. Zij leren vanuit nieuwe invalshoeken te kijken naar uw organisatie en hedendaagse problematieken. Invalshoeken die verrijken en deelnemers in staat stellen om met nieuwe en betere oplossingen te komen, waar zij zelf en hun organisatie van profiteren. Geïnspireerd door de intensieve gedachtewisselingen met hun collega-deelnemers versterken zij hun leiderschap door de eigen situatie vanuit een breder perspectief te beoordelen. Daardoor komen zij op een meer verantwoorde wijze tot strategische conclusies voor de eigen organisatie.

Masterclasses

Het programma, aangeboden en uitgevoerd in samenwerking met de Kennedy School van Harvard, bestaat uit 5 meerdaagse masterclasses. Eén van deze masterclasses vindt plaats op de John F. Kennedyschool of Government/Harvard University in Cambridge (VS).

Masterclass 1: Masterclass Innovations in Governance (deze masterclass vindt plaats in de VS)
Masterclass 2: Masterclass Publieke waarde en maatschappelijk ondernemerschap
Masterclass 3: Masterclass Trends en dilemma’s rondom strategie en innovatie
Masterclass 4: Masterclass Governance, ontwikkeling en perspectief
Masterclass 5: Masterclass Strategisch leiderschap in complexe organisaties

Het programma is desgewenst ook op te splitsen. U kunt alleen masterclass 1 tot en met 4 volgen, of alleen deelnemen aan de buitenlandse studiereis (masterclass 5 bij Harvard). Uw programma adviseur vertelt u hier graag meer over.

Download de brochure

TIAS brochure

Meer informatie over programma opzet en inhoud?

Download brochure of meld je online aan.

Overweegt u dit programma van TIAS School voor Business en Society? Om de kwaliteit van de opleiding te garanderen wordt de deelnemersgroep zeer zorgvuldig samengesteld door de academic directors.

Deelnemers zijn bestuurders van in non-profit of overheidsorganisaties, bijvoorbeeld:

 • leden uit het topmanagement van grotere instellingen uit de sectoren gezondheidszorg, onderwijs, kunst & cultuur, rechterlijke macht, volkshuisvesting en sociale zekerheid;
 • politieke of ambtelijke bestuurders van grotere gemeenten, provincies en waterschappen of van departementen of zbo’s;
 • commissarissen en bestuurders, uit de sfeer van nutsbedrijven, utilities of uit de zakelijke dienstverlening, die intensieve werkrelaties in of met het publieke domein onderhouden.

Download de brochure

TIAS brochure

Meer informatie over programma opzet en inhoud?

Download brochure of meld je online aan.
De masterclasses van het Programma voor bestuurders in publieke en non-profit sector
 worden verzorgd door vooraanstaande docenten met een rijke ervaring.

Theo Camps en Marc Vermeulen stellen het programma en het docententeam samen.

Academic Director

Theo Camps
Theo Camps
Full Professor
Theo Camps is als hoogleraar Organisatiekunde & Bestuurskunde aan Tias verbonden. Van 2003 tot aan 2017 was hij bestuursvoorzitter van de Berenschot Groep, een management consultancy bureau opgericht in 1938. Hij heeft een zeer ruime ervaring als management consultant voor zowel overheid- als (non-)profitorganisaties. Gedurende de laatste jaren... » lees meer
Marc Vermeulen
Marc Vermeulen
Full Professor
Prof. dr. Marc Vermeulen (1958) is academic director van de leergang Strategy, Innovation and Governance voor topbestuurders in het publieke domein. Daarnaast is hij verantwoordelijk voor enkele programma’s voor onderwijsmanagers. Aan TIAS doceert hij zowel over strategische ontwikkelingen in het publieke domein als over de methoden en technieken... » lees meer

Docenten

Mijntje Lückerath
Mijntje Lückerath
Full Professor
Prof. dr. Mijntje Lückerath is hoogleraar Corporate Governance aan de Universiteit van Tilburg/TIAS. Haar onderzoek richt zich op de rol van de Raad van Bestuur en corporate governance, met name waar het gaat om bestuurskamerdynamiek (inclusief onafhankelijkheid, evaluatie, transparantie en diversiteit). Ze is de auteur van de jaarlijkse... » lees meer

Docenten en gastsprekers uit vorige leergangen zijn onder andere:

 • Frans Timmermans, vicevoorzitter Europese Commissie 
 • Mark Moore, professor for Nonprofit Organizations
 • Wim van de Donk, commissaris van de koning Noord-Brabant
 • Marjanne Sint, voorzitter van de Vereniging STZ
 • Elies Lemkes-Straver, algemeen directeur ZLTO Nederland
 • Karl Dittrich, voorzitter VSNU
 • Paul Frissen, decaan en bestuursvoorzitter van de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur 
 • Eduard Kimman, hoogleraar Onderneming en Ethiek aan de Radboud Universiteit
 • Hein van Oorschot, voorzitter College van Bestuur NHTV Breda
 • Caroline Hummels, hoogleraar Design Theory of Intelligent Systems TU/e

Download de brochure

TIAS brochure

Meer informatie over programma opzet en inhoud?

Download brochure of meld je online aan.
Door het Programma voor bestuurders in publieke en non-profit sector verrijkt u niet alleen uw kennis en vaardigheden, u bouwt ook aan een uitgebreid professioneel netwerk. Daardoor vinden onze deelnemers en alumni het programma waardevol.
 • Ton Rombouts
  Burgemeester ’s Hertogenbosch
  Lid Eerste Kamer voor het CDA

  “Toen academic director Theo Camps mij vroeg voor het Programma voor Bestuurders in Publieke en Non-profit Sector, was ik meteen gegrepen. Allereerst omdat ik voorstander ben van een levenlang studeren. Ik was zestig toen ik startte met de opleiding en ik wist dat ik zeker tot mijn zeventigste wilde werken. Zeker voor overheidsbestuurders is een leven lang blijven leren belangrijk. Vaak worden zij in het diepe gegooid op een publieke functie en is training on-the-job noodzakelijk. Door formule is dit programma goed te combineren met een baan als overheidsbestuurder.

  Omdat ik naast mijn baan als burgemeester ook nog een aantal toezichtsfuncties en adviesfuncties bekleedde in 2011, had ik één belangrijke vraag tijdens de start van het programma, namelijk wie houdt toezicht op de toezichthouder? Een vraag die overigens nu nog steeds erg relevant is.

  Het programma in Tilburg was een uitermate boeiend programma. We hadden colleges van allerlei gastsprekers uit allerlei branches. Maar na al die sessies had ik nog steeds niet het antwoord op de vraag die ik bij de start van het programma had. Toen ik Marc Vermeulen daarop attendeerde, stelde hij voor dat ik het tijdens de studiereis naar Harvard zou vragen aan Marc Moore. Dat heb ik gedaan, in een pauze vroeg ik hem: wie houdt toezicht op de toezichthouder? Moore antwoordde: “the dead hand on your shoulder”. De hand van een skelet dus. Een skelet kan zijn hand niet op een schoulder leggen, dat zul je zelf moeten doen. Daarom zul je dat nooit zelf fysiek doen. De conclusie die ik uit het antwoord van Moore haalde was daarom dat je zelf als toezichthouder moet nadenken waartoe is mijn organisatie op aard. Voor wie doe je het? Uiteraard heb ik heel veel inzichten opgedaan tijdens de studie en veel interessante lezingen gehoord. Maar het ultieme antwoord kreeg ik tijdens de Hardvard-reis op de vraag die me het meest bezighield.”

 • Rob Kreutz
  Manager Bestuursondersteuning Evides Waterbedrijf

  "Het Programma voor bestuurders in publieke en non-profit sector kon ik concreet benutten bij de herrijking van onze bedrijfsstrategie. Evides is een publieke onderneming, en een bewuste, evenwichtige positionering in de driehoek Overheid, Markt en Burger is vitaal. Dit programma biedt daarvoor de handvatten. Je kunt als publiek manager het verschil maken door actief en voortdurend de balans te zoeken tussen de publieke waarde van je bedrijf of instelling, de stakeholders waaraan je verantwoording aflegt en die het bestaansrecht van de organisatie legitimeren en tenslottede capaciteiten van de organisatie. Met de groep, de theorie en het weekje Harvard is dat zaadje voorgoed geplant!”

 • Eveline Ruinaard
  Directeur Bestuursrechtspraak Raad van State
  “Het boeiende van het programma is de regelmatige ontmoeting met inspirerende sprekers én met inspirerende deelnemers. Je krijgt van binnenuit een betrokken beeld van de uitdagingen van de (semi)publieke organisaties waar de collega-deelnemers werkzaam zijn. Hun perspectief biedt weer een nieuw perspectief op je eigen organisatie. ‘How to be a value increasing manager in the public field’ was voor mij een grondthema van het programma, met de ‘strategic triangle’ en de ‘value chain’ als terugkerende toetsstenen. Voor wie doen we wat we doen en doen we dat op de juiste manier. De ruimte nemen daar over door te denken, even weg van de hectiek van alle dag, maakt het programma de moeite waard. Ik beveel het van harte aan!”
 • Dorthe Schipperheijn
  Directeur Programma's Gemeente Heerlen

  "Ik heb het programma als zeer leerzaam en inspirerend ervaren. Tijdens de course kregen we veel modellen en inzichten aangereikt om beter strategisch en tactisch te kunnen sturen. In de praktijk maak ik vooral gebruik van de Strategic Triangle en Public Value Chain van Mark H. Moore, hoogleraar aan de HKS. Deze modellen zijn zeer toepasbaar om inzicht te krijgen in ingewikkelde maatschappelijke en organisatorische vraagstukken. Mijn effectiviteit in het zoeken naar mogelijke oplossingsrichtingen is daardoor toegenomen, voor mijn eigen organisatie en in de samenwerking met bedrijven en maatschappelijke instellingen. De ontmoetingen en gesprekken met mijn medecursisten vond ik door alle verschillende achtergronden verrijkend. Als alumnus van TIAS maak ik bovendien dankbaar gebruik van voor ons toegankelijke kennis en netwerken."

Download de brochure

TIAS brochure

Meer informatie over programma opzet en inhoud?

Download brochure of meld je online aan.

De programmaprijs bedraagt € 22.500,- (fiscaal aftrekbaar).

De opleiding is inclusief:

 • literatuur
 • lunches, koffie, thee en fris
 • diner op woensdag en donderdag
 • het verblijf bij Harvard University van maandag t/m donderdag

De opleiding is vrijgesteld van btw.

Additionele kosten:

 • Vlucht en hotelkosten tijdens de studiereis

Voordelen voor de organisatie

 • Een bestuurder binnen de organisatie met de laatste wetenschappelijke inzichten op het gebied van strategie, leiderschap, innovatie en governance.
 • Topdocenten. Onze groep hoogleraren bestaat vaak uit bekende namen. Ze zijn toppers in hun eigen vakgebied. Ze publiceren en doen onderzoek: TIAS is een university-based opleidingsinstituut.
 • Erkende business school: volgens de Financial Times is TIAS een van de beste opleidingsinstituten van Nederland voor Open Executive programma’s.

Meer informatie of advies?

Heeft u nog vragen over het financieren van de opleiding? Neem dan contact op met een programma-adviseur. Bekijk ook onze flyer met handige voorbeelden van de financieringsopties.

Download de brochure

TIAS brochure

Meer informatie over programma opzet en inhoud?

Download brochure of meld je online aan.
Esther van Zijp
Esther van Zijp
Programma-adviseur
+31 13 466 86 41