Artikelen

Business Analytics

Het Business Analytics LAB is een open platform waarin kennis wordt ontwikkeld en gedeeld op thema’s die op het snijvlak liggen van (big) data, data-gerelateerde analyse, en data-gedreven bedrijfsvoering. Het Business Analytics LAB is opgezet om de vraagstukken die voortvloeien uit deze thematiek te duiden, en u te helpen beslissingen te nemen die uw bedrijf of organisatie een stap verder brengen.

Het team van medewerkers in het Business Analytics LAB is samengesteld uit hoogleraren en docenten, aangevuld met relevante experts uit de Business Analytics praktijk. Deze mix van professionals maakt het mogelijk inhoudelijk en praktisch het verschil te maken voor uw organisatie.

Dossiers Business Analytics

Blog Operations & Supply Chain

SPONSOREN