Prof.dr. Rob Fijneman RE RA

Prof.dr. Rob Fijneman RE RA

Expertisegebieden: Accounting & Control (Accounting Information Systems, Auditing), Business & Society (Global Sourcing), Information Technology (COBIT, Data Center Management, Information Security Management, IT Compliance, IT Governance, IT Infrastructure, IT Innovation, IT Managing Implementation, IT Managing Operations, IT Security, IT Trends), Management & Organisation (IT Management), Strategy & Innovation (Information Strategy)

Biografie

https://youtu.be/EuKHkkS5YjI
Rob Fijneman is sinds 1997 verbonden aan de Economische Faculteit, departement Accounting & Auditing van Tilburg University. Hij heeft zijn opleidingen aan Tilburg University doorlopen. Na afronding van de studie Bestuurlijke Informatiekunde in 1986 heeft hij vervolgens de postdoctorale opleiding Accountancy en IT-Auditing gevolgd. In 1999 is hij gepromoveerd op het ontwikkelen van een common body of knowledge voor accountants op ICT-gebied.

Sinds 1986 is Rob Fijneman werkzaam bij KPMG IT Advisory. Zijn klantenportefeuille bevat een mix van multinationals en middelgrote organisaties, waarbij het gehele werkterrein van IT-audit aan de orde is. Binnen het IT-auditwerkterrein houdt Rob zich specifiek bezig met de integratie tussen IT-audit en financial audit, alle voorkomende ICT compliance vraagstukken (o.a. Sarbanes Oxley) en ICT governance. Professor Dr. Fijneman is lead partner voor een aantal multinationals en daarnaast lid van de raad van bestuur bij KPMG N.V. Binnen de raad van bestuur is hij verantwoordelijk voor Advisory.

Publicaties

  • Fijneman, R.G.A. (2015). Het organiseren van inzicht en toezicht; informatietechnologie en de raad van commissarissen in de financiële sector, KPMG Compact,  Februari 2015

  • Fijneman, R.G.A. (2014). Innovatie in professional service firms, KPMG Compact, December 2014
  • Fijneman, R.G.A. (2014).  Van inzicht naar toezicht, MCA, December 2014
  • Fijneman, R.G.A. (2014). Business analytics: being business relevant, MCA, August 2014
  • Fijneman, R.G.A. (2013). Publicatie ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum van de Executive Master of IT-auditing: The future is certain, TiasNimbas Business School, September 2013