Informatie management & technologie

Verkort traject IT-auditing maakt RA betere gesprekspartner

14 juli 2015 | 1 min lezen

Een Registeraccountant kan zijn controle niet uitvoeren zonder dat hij kennis heeft van de automatisering. Daarom koos René van Oosterhout RA, Registeraccountant bij Flynth voor het verkorte traject van de TIAS Master of IT-Auditing.

“Tijdens mijn opleiding tot Registeraccountant en gedurende het werk merkte ik al dat de automatisering van processen steeds belangrijker wordt. Dit blijkt dan onder andere ook uit de diverse rapportages van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) met betrekking tot de onderzoeken naar de kwaliteit van wettelijke controles. De vraag die een Registeraccountant zich continue moet stellen is wat de impact is van een geautomatiseerde omgeving op de controle van de jaarrekening. Ik heb graag zelf de kennis in huis, wil niet afhankelijk zijn van anderen. Daarom koos ik voor de opleiding tot IT-auditor.”

Binding met de groep

Waarom koos je voor TIAS?

“TIAS stond als beste opleiding aangeschreven. Zo’n verkort traject is aantrekkelijk, vooral die 20 procent korting. Al heb ik er voor gekozen om het eerste blok, het blok waar ik vrijstelling voor kreeg, wel mee te volgen. Zo hield ik toch binding met de groep.
Mijn werkgever hecht grote waarde aan kwaliteit. De afgelopen jaren kregen ze de hoogste kwalificatie voor kwaliteit en om hieraan te blijven voldoen, moet er in geïnvesteerd worden. Vandaar dat ik de mogelijkheid kreeg om de opleiding te doen.”

Wie zit er bij je in de klas?

“Het is een gevarieerde groep, ik ben de enige Registeraccountant. Er zitten wel accountants in de klas, maar die werken in andere beroepsvelden. Die verschillende beroepsgroepen zijn leerzaam omdat je leert hoe mensen aankijken tegen verschillende onderwerpen.”

Technischer

Wat levert het je op?

“Ik moet nog twee modules volgen en een afstudeeropdracht uitvoeren, dan heb ik de opleiding afgerond. Die laatste twee modules zijn wel wat technischer. De opleiding maakt me een sterker gesprekspartner, dat merk ik nu al. Ik begrijp beter het denkproces van de IT-auditor. De IT-auditor moet in het kader van de jaarrekeningcontrole worden aangestuurd door de accountant. De accountant moet inschatten of het uitgevoerde werk voldoende is geweest om hierop te kunnen steunen. Als je geen kennis van de risico’s met betrekking tot de IT hebt, hoe je dit als organisatie kan beheersen en als accountant moet auditen, is deze beoordeling moeilijk te maken.”

Wat is het belangrijkste inzicht dat je verkregen hebt?

“Het benoemen van de risico’s gaat makkelijker. Ik kan beter inschatten welke risico’s belangrijk zijn en afwegingen maken hoe ik deze risico’s terugbreng naar een aanvaardbaar laag niveau. Zo kan ik de scope van een controleobject beter bepalen.”

Verkort traject voor RA's
Ook een steviger gesprekspartner worden voor IT-auditorcollega’s? Voor RA’s biedt TIAS een verkort traject binnen de Master of IT-Auditing. De opleidingsduur bedraagt dan 2 jaar in plaats van 2,5 jaar en u krijgt 20% korting op de programmaprijs.

Groeien met uitdagend onderwijs bij TIAS: een top-ranked business school

Je wilt je blijven ontwikkelen om impact te creëren en te anticiperen op de snel veranderende wereld. Een programma volgen bij TIAS School for Business and Society betekent dat je het maximale uit jezelf en je beschikbare uren haalt.

Onze visie op leren

Brochure TIAS School for Business & Society

Meer lezen over TIAS School for Business & Society? Bekijk onze brochure.