Accounting, finance & control

Het cruciale belang van effectieve keuzes

14 maart 2024 | 3 min lezen
“Het leven is kiezen” was een uitspraak van mijn tandarts al heel wat jaren geleden. Bij haar draaide de business inderdaad om de kiezen in de mond. Maar steeds meer komt mij bij mij het besef op dat het succes en het voorkomen van falen van organisaties rondom het kiezen, het maken van keuzes, draait. Bij de klassieke plan-do-check-act cyclus waar financials mee zijn opgegroeid, ligt de nadruk heel erg op het ondersteunen van de plan- en check fases. Het vertalen van doelstellingen in activiteiten en het monitoren van deze plannen met Specifieke, Meetbare, Acceptabele en Realistische en Tijdgebonden (SMART) indicatoren.  Met behulp van scorecards moet er dan worden gerapporteerd over de resultaten en kan er tijdig worden bijgestuurd als de doelstellingen niet worden gehaald. 

Uitdagingen in modern management: een analyse

Maar in de huidige tijd lopen managers bij het doen, de do en act, tegen allerlei knelpunten aan. Het is moeilijk om geschikt personeel te werven, medewerkers vallen uit door ziekte en burn-outs. De doorlooptijd van het leveren van de benodigde materialen neemt toe en veranderingen in wet- en regelgeving verhindert het uitvoeren van de voorgenomen activiteiten.

Strategieën voor succes: navigeren door managementknelpunten

Een goed voorbeeld hiervan zijn de uitdagingen in de zorg. Zowel in België als Nederland is er een schrijnend tekort aan verpleegkundigen en is het ziekteverzuim en het verloop van medewerkers hoog. In Nederland zijn er daarom plannen opgesteld om per regio de uitdagingen het hoofd te bieden. In deze plannen wordt er gesproken over een ‘quadruple aim’, doelstellingen op het gebied van gezondheid, betaalbaarheid, medewerkers en kwaliteit. 

Zorguitdagingen: een diepgaande blik op beleidsplanning

Deze doelstellingen, die mooi zijn uitgewerkt in activiteiten en concreet gemaakt in KPI’s, zoals ‘verzuimpercentage met x% omlaag’, ‘beperken van stijging verrichtingen tot x%’, ‘verkleinen van de gezondheidsverschillen met x%’ en ‘door digitalisering verminderen met fysieke zorg met x%’. Al met al zijn dit goed onderbouwde plannen van ieder meer dan 70 slides. Maar wat nu als er externe omstandigheden zijn die roet in het eten gooien? Het kan zijn dat door een ongezonde leefstijl obesitas juist toeneemt, dat de digitalisering toch lastiger te implementeren valt door de personeelskrapte in de IT-branche of dat de capaciteit van medewerkers wordt beperkt doordat werknemers ook tijd en aandacht moeten besteden als mantelzorg voor hun naasten. Dan gaat blijken dat deze thema’s met elkaar gaan samenhangen en het monitoren van de KPI’s periodiek leidt tot de constatering dat de doelstellingen steeds verder uit het zicht raken.

Wellicht vraag je je nu af wat dit met keuzes te maken heeft? Niet alleen worden doelstellingen niet bereikt, maar er zullen steeds meer schrijnende en gevaarlijke situaties optreden. Dit terwijl de huidige situatie nu al onaanvaardbaar is.  Dit betekent volgens mij dat naast doelstellingen het voorkomen van het zakken door ondergrenzen centraal moet komen te staan. Deze ondergrenzen moeten worden vastgesteld en wellicht gezien de capaciteitsbeperkingen helaas ook naar beneden moeten worden bijgesteld. Uiteindelijk gaat een tekort aan medewerkers en het niet bereiken van de gezondheidsdoelstellingen ten koste van de kwaliteit van de zorg. Belangrijk is dat hierbij de meest schrijnende, gevaarlijke en ongewenste situaties worden voorkomen. Quadruple aim, klinkt mooi en wie kan er nu tegen de mooie doelstellingen zijn? Maar uiteindelijk gaat het over de samenhang tussen de doelstellingen en mag het nastreven en vasthouden aan het bereiken van de enkelvoudige doelstellingen niet het maken van de moeilijke keuzes in de weg staan. 


Dit artikel is oorspronkelijk verschenen als column van Prof.dr Arco van de Ven in CFO Magazine België, maart 2024.

FACULTY MET ERVARING IN BUSINESS EN SOCIETY

Bij TIAS werken we met gepassioneerde, ervaren en gerenommeerde professoren, learning & development professionals en docenten uit het binnen- en buitenland. Allen zijn diep verankerd in het bedrijfsleven, de maatschappij en de wetenschap en goed op de hoogte van de meest actuele inzichten.

OVER ARCO VAN DE VEN

Arco van de VenProf.dr. Arco van de Ven RA is hoogleraar Bestuurlijke Informatievoorziening aan TIAS School for Business and Society. Hij heeft vele (interim) functies als financieel directeur, controller en adviseur vervuld en is vice-voorzitter van de Raad van Commissarissen van Trivire en voorzitter van de Raad van Commissarissen van het Supermarktfonds. 

Bij TIAS doceert Van de Ven onder andere in de volgende programma’s: de Executive Master of Finance and Control/Register Controller (EMFC), de Executive Master of Management in Education (MME), de Executive Master of Public and Non-Profit Management (MPM), de Masterclass Risicomanagement & Gedrag en het Women Corporate Directors Program.
 

Groeien met uitdagend onderwijs bij TIAS: een top-ranked business school

Je wilt je blijven ontwikkelen om impact te creëren en te anticiperen op de snel veranderende wereld. Een programma volgen bij TIAS School for Business and Society betekent dat je het maximale uit jezelf en je beschikbare uren haalt.

Onze visie op leren

Brochure TIAS School for Business & Society

Meer lezen over TIAS School for Business & Society? Bekijk onze brochure.