Informatie management & technologie

Digitale nomaden

Door Rob Fijneman | 20 december 2017 | 2 min lezen

De technologische veranderingen van de komende 5 jaar zullen groter zijn dan die van alle voorgaande decennia. Er bestaan allerhande voorspellingen, maar het is duidelijk dat veel technologische veranderingen met impact nog moeten plaatsvinden. Hoe bereidt u zichzelf voor op deze veranderingen?

Al vele jaren vormt de Wet van Moore de belangrijkste benadering van technologische veranderingen. Deze wet – dat de rekenkracht van computers elke 18 maanden verdubbelt – is correct gebleken. Vandaag de dag zien we niet alleen een toename van het aantal veranderingen, maar ook van de snelheid ervan. Het wordt voor bedrijven steeds meer een vraag hoe en wanneer ze zich aanpassen. Bij webwinkeliers draait alles om het klanttraject en de klantbeleving. Deze zijn vooral gebaseerd op technologie, hoewel sommige producten nog steeds een fysiek contactmoment vereisen. De webwinkeliers bereiden zichzelf goed voor. Inzichten op basis van data-analyses voorspellen de vraag van de markt. Vervolgens worden ze gebruikt om marketingprocessen en logistieke processen uit te stippelen. Deze aanpak leunt sterk op technologie en vereist dat datawetenschappers en creatieve designers samenwerken.

Explosieve toename

Op dit moment zien we in de academische wereld een explosieve toename van het aantal programma's voor datawetenschappers. Er worden speciale programma's gelanceerd en er komen steeds meer PhD-programma's. Dat gebeurt niet alleen meer op technische universiteiten, maar ook op tal van traditionele faculteiten. De faculteit voor rechtsgeleerdheid aan Tilburg University heeft bijvoorbeeld een team dat zich richt op technologie en dat de impact van technologie op de samenleving en het bedrijfsleven onderzoekt. Deze groep kijkt niet alleen naar de juridische aspecten van technologie, maar bespreekt ook ontwrichtende elementen van technologie en de impact op onderwijsmodellen. 

We zien veranderingen plaatsvinden die gevolgen hebben voor vaardigheden en vermogens. Je kunt jezelf afvragen of je over de juiste vaardigheden beschikt voor de vierde industriële revolutie. Professor Klaus Schwab, oprichter en uitvoerend voorzitter van het Wereld Economisch Forum, beschrijft de impact van de vierde industriële revolutie treffend. Eerdere industriële revoluties maakten massaproductie mogelijk en boden miljarden burgers digitale mogelijkheden. Schwab beschrijft de vierde revolutie echter als iets heel anders. Nieuwe technologieën laten fysieke, digitale en biologische werelden samensmelten, raken iedereen en tarten zelfs ideeën over wat mens-zijn precies inhoudt.

Kunt u met de grote technologische veranderingen omgaan? Ik ben van mening dat je moet investeren om het potentieel van technologie te begrijpen en dat je het in het ideale geval niet uitbesteedt aan een groepje experts. Vandaag de dag maakt de digitale agenda deel uit van onze kernprocessen. Dat vereist een fundamenteel kennisniveau van iedereen.

Ambitie?

Het kan een ambitie zijn om een digitale nomade te worden. Een digitale nomade reist en werkt overal – op welk moment dan ook. Hij heeft geen kantoor en werkt op afstand wanneer hij dat wil, vaak in ruimten die gericht zijn op samenwerking. Misschien is dit te ambitieus. Ontwikkel dan in elk geval een leertraject voor technologie. Als deze in uw organisatie nog niet bestaat, kunt u daarin de leiding nemen. Investeer in inzicht in de basisprincipes van technologie en zorg voor specialistische kennis.

De snelheid waarmee technologie wordt omarmd, wordt beïnvloed door het concept van de 'overals' en 'ergens'. In zijn boek 'The road to somewhere' richt David Goodhart zich op het bredere concept van de cognitieve elite (de 'anywheres') ten opzichte van de meer lokaal en traditioneel georiënteerde 'somewheres'. Dit boek werd primair geschreven naar aanleiding van de Brexit en draait om politiek, maar is tegelijkertijd verbonden met bredere veranderingen die wereldwijd plaatsvinden. Je hoeft het niet met alle stereotypen eens te zijn, maar het boek kan u helpen bij het vaststellen van een agenda in uw eigen organisatie en in het ecosysteem waarin u werkt. Ik wens u een geweldige digitale reis.

Prof.dr. R.G.A. Fijneman is partner bij KPMG N.V. en lid van de Raad van advies. Hij is professor IT-auditing aan Tilburg University en aan de Tias School for Business and Society. 

Executive Master of IT Auditing

Met de Executive Master of IT Auditing versterkt u uw IT-kennis en ontwikkelt u een unieke combinatie van technische en communicatieve vaardigheden.

Lees meer over deze master

Groeien met uitdagend onderwijs bij TIAS: een top-ranked business school

Je wilt je blijven ontwikkelen om impact te creëren en te anticiperen op de snel veranderende wereld. Een programma volgen bij TIAS School for Business and Society betekent dat je het maximale uit jezelf en je beschikbare uren haalt.

Onze visie op leren

Brochure TIAS School for Business & Society

Meer lezen over TIAS School for Business & Society? Bekijk onze brochure.