Governance

Delicate verbanden: regionale onderwijsnetwerken

Door Sietske Waslander | 11 april 2024 | 1 min lezen
Een team onderzoekers van TIAS, de Haagse Hogeschool en Oberon bestudeerde in opdracht van de PO-Raad hoe regionale netwerken Samen Opleiden & Professionaliseren in de praktijk functioneren. Het onderzoek is een aanvulling op het meerjarige project 'Sturen met Ruimte'.  

Het onderzoek bij tien regionale netwerken Samen Opleiden & Professionaliseren toont vooral het organische karakter van deze delicate verbanden. De netwerken zijn vaak gaandeweg ontstaan, uitgebreid, gesplitst, en samengegaan met andere netwerken. Zo zijn in de loop der tijd gelaagde, complexe bouwwerken ontstaan van onderlinge relaties, vele vormen van overleg, en eigen manieren van werken. Coördinatoren vervullen een sleutelrol: zij leiden zonder macht en zoeken voortdurend een balans tussen iedereen aangehaakt houden en voortgang boeken. Passend bij hun organische karakter verschillen de netwerken van elkaar. Deels door omstandigheden - bijvoorbeeld wisselingen in organisaties en mensen - maar zeker ook door eigen keuzes. Netwerken verschillen bijvoorbeeld in hoe ze omgaan met besturen met één school, zogeheten éénpitters. In het ene netwerk doen die besturen mee net als andere besturen, in een ander netwerk doen ze mee onder de paraplu van een groter bestuur, en in weer een ander netwerk doen ze niet mee. Ook de ambitie van netwerken Samen Opleiden & Professionaliseren verschilt, net als de manier waarop geld een rol speelt binnen het netwerk. 

Leden van hetzelfde netwerk zijn het onderling sterk met elkaar eens hoeveel impact hun netwerk heeft op aanstaande leraren en goed onderwijs. En die ingeschatte impact verschilt tússen de netwerken. Die verschillen tussen de netwerken lijken niet samen te hangen met hoe lang een netwerk bestaat of hoeveel besturen er deel vanuit maken. De verschillen in impact lijken wel samen te hangen met de mate waarin een netwerk vanuit een gedeelde visie werkt, en of wordt bewaakt dat gemaakte besluiten ook worden nageleefd. 

Lees hier het hele rapport

Projectteam

Prof.dr. Edith Hooge, hoogleraar Onderwijsbestuur
Prof.dr.ing. Tim de Leeuw, hoogleraar Samenwerking, Innovatie en Ondernemerschap
Prof.dr. Sietske Waslander, hoogleraar Sociologie
Dr. Henno Theisens, lector Public Governance bij de Haagse Hogeschool 
Suzanne Gerritsen (MSc), onderzoeker bij Oberon

Gerelateerde artikelen: 

Regionale sturingsnetwerken in het onderwijs »
Eerste resultaten onderzoeksproject 'Sturen met Ruimte' »

Kennisgebieden

Groeien met uitdagend onderwijs bij TIAS: een top-ranked business school

Je wilt je blijven ontwikkelen om impact te creëren en te anticiperen op de snel veranderende wereld. Een programma volgen bij TIAS School for Business and Society betekent dat je het maximale uit jezelf en je beschikbare uren haalt.

Onze visie op leren

Brochure TIAS School for Business & Society

Meer lezen over TIAS School for Business & Society? Bekijk onze brochure.