Mw.prof.dr. Edith Hooge

Mw.prof.dr. Edith Hooge

Full Professor
Expertisegebieden: Family Business (Social Entrepreneurship), Health & Education (Education Management, Strategy), Management & Organisation (Leadership, Public Administration), Strategy & Innovation (Strategic Management, Strategy and Leadership)

Biografie

https://www.youtube.com/watch?v=kay2sUEWggA

Prof. dr. Edith Hooge is hoogleraar Onderwijsbestuur bij TIAS, Tilburg University sinds 2012. Haar onderzoeksactiviteiten richten zich op beleid, governance en management in onderwijssystemen en -organisaties. Ze doceert in TIAS-programma's voor professionalisering van bestuurders en toezichthouders, en in de executive Masters voor Public Management en voor Management in Education.

 

Professor Hooge is voorzitter van de Onderwijsraad, het onafhankelijke adviescollege voor regering en parlement op het terrein van onderwijs, onderwijsbeleid en -wetgeving en voorzitter van de Politieonderwijsraad, het wettelijke adviesorgaan van de minister van Justitie en Veiligheid met betrekking tot het Nederlandse politieonderwijs (https://www.politieonderwijsraad.nl/ ). Zij heeft meer dan vijfentwintig jaar ervaring als academisch onderzoeker en docent en diverse wetenschappelijke- en vakpublicaties op haar naam staan.

Tijdens haar loopbaan heeft ze altijd wetenschap, beleid en praktijk met elkaar verbonden. Zij participeert in onderzoeks- en adviestrajecten over onderwijs bij de OESO OECD (http://www.oecd.org/education/), begeleidt evaluaties van RvT’s/RvC’s en besturen, en is regelmatig voorzitter of lid van monitorings- of onderzoekscommissies op het terrein van goed bestuur en governancecodes.

Na een jaar vrijwilligerswerk in Parijs studeerde ze onderwijskunde aan de Universiteit van Amsterdam. Tijdens haar studie deed ze onderzoek aan de Braga Universiteit in Portugal en aan de Universiteit van Siena in Italië. Na een postdoctoraal programma Bestuurskunde promoveerde ze in 1998 aan de Universiteit van Amsterdam.

Publicaties

  • Hooge, E. (2020). The school leader is a make‐or‐break factor of increased school autonomy. European Journal of Education55(2), 151-153. https://doi.org/10.1111/ejed.12396
  • Hooge, E., & Pont, B. (2020). School leadership in unpredictable times. European Journal of Education55(2), 135. https://doi.org/10.1111/ejed.12397
  • Hooge, E.H., Moolenaar, N.M., Look, C.J. van, Janssen, S.K. & Sleegers, P.J.C. (2019). The role of district leaders for organization social capital. Journal of Educational Administration, 57(3), 296-316. DOI: 10.1108/JEA-03-2018-0045
  • Waslander, S., Hooge, E. H., & Theisens, H. (2018). Steering  in complex education systems. Why similar aims can have dramatically different results. Journal of Education Policy, DOI: 10.1080/02680939.2018.1502895.
  • Hooge, E.H. & Plasmans, N. (2017). Copingstrategieën bij onderwijsbestuur: over hoe onderwijsbestuurders complexe vraagstukken of dilemma’s waarderen en hanteren. Beleid & Maatschappij, 44(3), 179-204.
  • Theisens, H., Hooge, E., & Waslander, S. (2016). Steering dynamics in complex education systems. An agenda for empirical research. European Journal of Education, 51(4), 463-477. https://doi.org/10.1111/ejed.12187
  • Waslander, S., Hooge, E., & Drewes, T. (2016). Steering dynamics in the Dutch education system. European Journal of Education51(4), 478-494. https://doi.org/10.1111/ejed.12188