Mw.prof.dr. Edith Hooge

Mw.prof.dr. Edith Hooge

Full Professor
Expertisegebieden: Family Business (Social Entrepreneurship), Health & Education (Education Management, Strategy), Management & Organisation (Leadership, Public Administration), Strategy & Innovation (Strategic Management, Strategy and Leadership)

Biografie

https://www.youtube.com/watch?v=kay2sUEWggA

Prof. dr. Edith Hooge is hoogleraar Onderwijsbestuur bij TIAS, Tilburg University sinds 2012. Haar onderzoeksactiviteiten richten zich op beleid, governance en management in onderwijssystemen en -organisaties. Ze doceert in TIAS-programma's voor professionalisering van bestuurders en toezichthouders, en in de executive Masters voor Public Management en voor Management in Education.

 

Professor Hooge is voorzitter van de Onderwijsraad, het onafhankelijke adviescollege voor regering en parlement op het terrein van onderwijs, onderwijsbeleid en -wetgeving en voorzitter van de Politieonderwijsraad, het wettelijke adviesorgaan van de minister van Justitie en Veiligheid met betrekking tot het Nederlandse politieonderwijs (https://www.politieonderwijsraad.nl/ ). Zij heeft meer dan vijfentwintig jaar ervaring als academisch onderzoeker en docent en diverse wetenschappelijke- en vakpublicaties op haar naam staan.

Tijdens haar loopbaan heeft ze altijd wetenschap, beleid en praktijk met elkaar verbonden. Zij participeert in onderzoeks- en adviestrajecten over onderwijs bij de OESO OECD (http://www.oecd.org/education/), begeleidt evaluaties van RvT’s/RvC’s en besturen, en is regelmatig voorzitter of lid van monitorings- of onderzoekscommissies op het terrein van goed bestuur en governancecodes.

Na een jaar vrijwilligerswerk in Parijs studeerde ze onderwijskunde aan de Universiteit van Amsterdam. Tijdens haar studie deed ze onderzoek aan de Braga Universiteit in Portugal en aan de Universiteit van Siena in Italië. Na een postdoctoraal programma Bestuurskunde promoveerde ze in 1998 aan de Universiteit van Amsterdam.

Publicaties

  • Hooge, E.H., Moolenaar, N.M., Look, C.J. van, Janssen, S.K. & Sleegers, P.J.C. (2019). The role of district leaders for organization social capital. Journal of Educational Administration, 57(3), 296-316. DOI: 10.1108/JEA-03-2018-0045
  • Waslander, S., Hooge, E. H., & Theisens, H. (2018). Steering  in complex education systems. Why similar aims can have dramatically different results. Journal of Education Policy, DOI: 10.1080/02680939.2018.1502895.
  • Hooge, E.H. & Plasmans, N. (2017). Copingstrategieën bij onderwijsbestuur: over hoe onderwijsbestuurders complexe vraagstukken of dilemma’s waarderen en hanteren. Beleid & Maatschappij, 44(3), 179-204
  • Hooge, E.H., Janssen, S., Van Look, K., Moolenaar, N. & Sleegers, P.J.C. (2016). Steering educational quality through people and policy alignment: a network view on organisational social capital. Paper presented at the 2016 ARNOVA Conference, November 17-19, Washington
  • Hooge, E. (2015). Connecting with the World of Work: horizontal accountability processes in institutions providing Vocational Education and Training (VET). European Journal of Education, 50(4), 478-496
  • Hooge, E.H., & Honingh, M.E. (2014). Are school boards aware of the educational quality of their schools? Educational Management Administration & Leadership, 42(3), 1-16
  • Hooge, E.H., Burns, T., & Wilkoszewski, H. (2012). Looking beyond the numbers. Stakeholders and multiple school accountability. OECD Working Papers, No. 85, OECD Publishing