Informatie management & technologie

Zorg dat u de beste beslissingen neemt!

Door Freek Aertsen | 9 augustus 2017 | 2 min lezen

De planning van de verkoop en operationele processen is een belangrijk besluitvormingsproces waarin kan worden ingespeeld op continu veranderende markt- en leveringsomstandigheden. Bedrijven hanteren een S&OP-proces om de eisen van de klant in balans te brengen met de mogelijkheden van de toeleveringsketen en met hun financiële en strategische ambities.

S&OP is aan het einde van de jaren negentig uitgegroeid tot een geïntegreerd proces voor de bedrijfsvoering met elementen zoals de financiële planning en planning van nieuwe producten. De planning van de verkoop en operationele processen (S&OP) vormt een reeks samenhangende bedrijfsprocessen en technologieën die organisaties in staat stellen om op basis van harde cijfers tijdig te reageren op veranderingen in vraag en aanbod en eventuele risico's.

Kwaliteit meten 

Bij al deze definities staat besluitvorming centraal. In publicaties met betrekking tot S&OP wordt echter nauwelijks over de kwaliteit van deze beslissingen gesproken. Misschien komt dat omdat het een moeilijk onderwerp is. Hoe meten we de kwaliteit van S&OP-beslissingen? Op het moment dat we de beslissingen nemen, kennen we de uitkomst niet. En als we de uitkomst kennen, brengen we deze niet meer in verband met de beslissing!

Laten we eens kijken naar een andere discipline waarin besluitvorming uiterst belangrijk is: de medische wereld. Stel je een omgeving voor waarin zeven verschillende specialisten samenwerken om een leven te redden! De lucht is er zwanger van beslissingen. Er staan levens op het spel en daarom is het uiterst belangrijk om kwalitatieve beslissingen te nemen. Bovendien ken je het resultaat ook pas als het zich heeft voorgedaan. In deze wereld werd het concept 'Decision Quality' (DQ) ontwikkeld. Je kunt de kwaliteit van een beslissing niet meten op het moment waarop je deze neemt, maar je kunt wel alle voorwaarden scheppen om er zeker van te zijn dat je op een bepaald moment de best mogelijke beslissing neemt.

Belangrijkste elementen 

Het concept van kwaliteit van de besluitvorming kijkt (1) naar het 'juiste' antwoord en (2) of de belangrijkste partijen deel uitmaken van het besluitvormingsproces, zodat er sprake is van afstemming en inzet. De belangrijkste elementen voor het nemen van de beschreven best mogelijke oplossing zijn:

  • 1 proceskwaliteit – de mate waarin een proces continu garandeert dat de regels voor validatie van de informatie en voor besluitvorming gedegen zijn; procedurele kwaliteit – controle van de mate waarin het proces is gedefinieerd en uitgevoerd;
  • 2 informatiekwaliteit – de mate waarin correcte en actuele informatie beschikbaar is ter ondersteuning van de besluitvorming;
  • 3 gedragskwaliteit – de mate waarin tegenmaatregelen worden getroffen om het effect van afwijking van het planningsproces te beperken.

Wie naar de S&OP-vergadering een controlelijst met deze aspecten meeneemt, garandeert dat de beslissingen zo goed zijn als maar mogelijk is!

Wilt u uw S&OP optimaliseren?

TIAS biedt de Executive Master of Operations & Supply Chain Excellence aan in een programma met elf modules over een periode van 22 maanden. De Master biedt u de nieuwste theorieën, technieken en vaardigheden die nodig zijn om de operationele strategie van uw bedrijf succesvol te definiëren en uit te voeren.

Lees meer over deze Master 

Groeien met uitdagend onderwijs bij TIAS: een top-ranked business school

Je wilt je blijven ontwikkelen om impact te creëren en te anticiperen op de snel veranderende wereld. Een programma volgen bij TIAS School for Business and Society betekent dat je het maximale uit jezelf en je beschikbare uren haalt.

Onze visie op leren

Brochure TIAS School for Business & Society

Meer lezen over TIAS School for Business & Society? Bekijk onze brochure.