Public Management

Webinar: Onderwijs in krimpregio's

Door Marc Vermeulen | 19 mei 2014 | 1 min lezen

Wat zijn de gevolgen van demografische krimp voor de inrichting en kwaliteit van het onderwijs? Dit onderwerp bespreekt hoogleraar Onderwijssociologie Marc Vermeulen in dit beknopte videocollege.

Beeld: © Nationale Beeldbank

Dit webinar werd opgenomen ten behoeve van een onderdeel van de leergang onderwijskunde van de Open Universiteit.

Vermeulen maakt gebruik van de theorie van Mark Moore over het scheppen van publieke waarde om na te gaan wat de gevolgen zijn van dalende leerlingaantallen voor onderwijskwaliteit. Deze risico’s zijn  van onderwijskundige, bestuurlijke en operationele aard. Tegelijkertijd presenteert hij een aantal opties voor krimpregio’s om juist interessante onderwijsvernieuwingen door te voeren die de kwaliteit versterken. Hij roept op om tijdig aan het werk te gaan met deze vernieuwingen en om daarbij intensief samen te werken met andere instellingen binnen en buiten het onderwijs.

Studenten van de Open Universiteit hebben deze conferentie bijgewoond in het kader van een cursus uit de leergang onderwijskunde.

Lees meer

Krimp en onderwijskwaliteit, Marc Vermeulen (2014) 

 

Relevante artikelen
Kennisgebieden