Public Management

Nicolette van Gestel benoemd als SER-kroonlid

Door Nicolette van Gestel | 19 augustus 2014 | 1 min lezen

Hoogleraar Nicolette van Gestel is benoemd als kroonlid van de Sociaal Economische Raad (SER). Sinds 2012 is Van Gestel verbonden aan Tilburg University/TIAS als hoogleraar Nieuwe Sturingsvormen in Sociale Zekerheid en Arbeidsvoorziening. De SER benoemde nog 3 andere kroonleden, namelijk Saskia Klosse, Fieke van der Lecq en Ed Nijpels.

Beeld: © Nationale Beeld

Prof.dr. N.M. (Nicolette) van Gestel (1957) is afgestudeerd in de sociale geografie en gepromoveerd in de bestuurskunde aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Een leidend thema in het werk van Van Gestel is het debat over de verdeling van taken en verantwoordelijkheden tussen overheid, markt en maatschappelijk middenveld in het publieke domein. Van Gestel gaf leiding aan vele nationale en internationale onderzoeksprojecten naar de mogelijkheden voor samenwerking van private en publieke partijen in sectoren zoals de sociale zekerheid, arbeidsmarkt, onderwijs, transport en energie. Van 2006-2012 was Van Gestel voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Arbeidsverhoudingen.

De SER is samengesteld uit vertegenwoordigers van werkgevers- en werknemersorganisaties en uit zogenoemde kroonleden (door de regering benoemde deskundigen). Omdat er drie partijen (geledingen) in de SER zitten, wordt ook gesproken van een tripartiete samenstelling.

Kennisgebieden

Groeien met uitdagend onderwijs bij TIAS: een top-ranked business school

Je wilt je blijven ontwikkelen om impact te creëren en te anticiperen op de snel veranderende wereld. Een programma volgen bij TIAS School for Business and Society betekent dat je het maximale uit jezelf en je beschikbare uren haalt.

Onze visie op leren

Brochure TIAS School for Business & Society

Meer lezen over TIAS School for Business & Society? Bekijk onze brochure.