Public Management

Naar een nieuwe publieke zaak

Door Marc Vermeulen | 21 april 2021 | 1 min lezen

Door de coronacrisis, de toeslagenaffaire en door toenemende ongenoegen met de inrichting van onze samenleving wordt duidelijk dat de publieke zaak opnieuw ingericht moet worden. Burgers willen beter zien, voelen en beleven hoe de overheid en maatschappelijke instellingen hun diensten aanwenden voor een betere samenleving. Dat gaat over een betrokken en toegankelijk openbaar bestuur, over scholen waar basisvaardigheden aangeleerd worden, over volkshuisvesting die toegankelijk is en over het oplossen van wachtlijsten in de (jeugd-)ggz.

TIAS heeft samen met adviesbureau Whise een methodiek ontwikkeld –de social profit canvas - om initiatieven in de publieke omgeving beter te ontwerpen en helder te maken wanneer en voor wie wat te merken is van deze projecten, aanpakken, pacts of agenda’s. We bouwen daarmee door op de Public Value benadering van Harvard politicoloog Mark Moore, met wie TIAS al jaren samenwerkt.  In deze video doet TIAS hoogleraar Marc Vermeulen uit de doeken hoe deze aanpak werkt. Hij bespreekt kort waar de behoefte aan een andere aanpak in de publieke sector vandaan komt, wat de bronnen zijn waar de TIAS methodiek uit put en wat onze social profit canvas in de praktijk betekent.

Bekijk de video:

 

 

Ontdekken hoe je publieke waarde meetbaar kunt maken?

Het Social Profit Canvas biedt een concreet referentiekader waarop je jouw beslissingen stevig kunt onderbouwen en verantwoording kunt afleggen over de impact die je met de beoogde publieke waarde wilt creëren. Download de onepager van Prof.dr. Marc Vermeulen en ontvang een praktische tool voor explitering van publieke waarde.

Download onepager

Kennisgebieden