Public Management

Meerjarig Onderzoeksprogamma Impact

24 februari 2022 | 1 min lezen

Gisteren hebben ContourdeTwern, Avans Hogeschool, Het PON & Telos, TIAS School for Business and Society, Tilburg University (TiU) en WHISE een vierjarige samenwerkingsovereenkomst getekend voor het Meerjarig Onderzoeksprogramma Impact. Met dit onderzoeksprogramma willen de partners een impuls geven aan het impactgericht werken en denken binnen het sociaal domein. Het kunnen aantonen van de impact van sociaal werk – welke sociale winst en maatschappelijke waarde creëert sociaal werk voor de samenleving? – wordt steeds belangrijker. Door een verbinding tot stand te brengen tussen uitvoerings-praktijk, praktijkgericht onderzoek en theoretisch/wetenschappelijk onderzoek willen de partijen de impact van het sociaal werk aannemelijk maken en inzicht krijgen in het maatschappelijk rendement ervan: welk verschil maakt het sociaal werk voor mensen en wat levert het de samenleving op, ook in euro’s. 

Met de samenwerking ontstaat een nieuwe vorm van kennisproductie, kennisontwikkeling, kennisont-sluiting en kennisbenutting op het gebied van sociaal werk en impact. Binnen het meerjarige onderzoeks-programma wordt systematisch onderzoek verricht waarbij ontwerp, dataverzameling, analyse en conclusie in (iteratieve) cyclus worden gebracht (lerende biotoop). Het onderzoek vindt plaats binnen de context van de sociaal werk praktijk van ContourdeTwern en kent drie inhoudelijke lijnen: de conceptuele/academische lijn (Het PON & Telos, TIAS, TiU), de praktijklijn (Avans Hogeschool, ContourdeTwern, WHISE) en de politiek-bestuurlijke lijn (ContourdeTwern, Het PON & Telos, WHISE). 

Binnen het onderzoeksprogramma wordt nadrukkelijk samengewerkt vanuit gelijkwaardigheid en cocreatie en levert ieder vanuit de eigen expertise een bijdrage. De taakstelling wordt uitgevoerd binnen de heersende (financiële, inhoudelijke en beleidsmatige) kaders en capaciteit van iedere partner afzonderlijk. Verder zijn duidelijke afspraken gemaakt op het gebied van (intellectueel) eigendom, het in de markt zetten van afgeleide diensten en projectmatige inzet. In het geval publieke financiering ontbreekt, dragen de partners zelf zorg voor financiering of wordt naar externe financieringsbronnen gezocht. Het samenwerkingsverband draagt het karakter van een netwerkorganisatie. 

Prof. Dr. Marc Vermeulen, Academic Director van het Programma voor Bestuurders in Publieke & Non-Profit Sector bij TIAS School for Business & Society: “Dat het werk van ContourdeTwern van waarde is, staat wel vast. Maar tegelijkertijd kennen we ook het gezegde ‘Alles van waarde is weerloos’. Het is een goed idee om duidelijker te maken wat dan precies die waarde van ContourdeTwern is. Voor TIAS is dit een mooie gelegenheid om de praktijk te toetsen waar we als wetenschappers op dit vlak mee bezig zijn.”

Marco Kiezenberg, plv directeur|bestuurder ContourdeTwern: “Onze opdrachtgevers eisen steeds vaker een sterk onderbouwd verhaal vanuit de sociaal werk organisatie. Logisch, want de middelen om hun sociale beleidsdoelen te halen, worden steeds schaarser. Door impact gericht te werken en te meten kunnen we bijvoorbeeld vooraf expliciet zijn over wat we wel en niet kunnen leveren. Het helpt ons om scherpere en meer onderbouwde antwoorden te geven.”

Kennisgebieden

Groeien met uitdagend onderwijs bij TIAS: een top-ranked business school

Je wilt je blijven ontwikkelen om impact te creëren en te anticiperen op de snel veranderende wereld. Een programma volgen bij TIAS School for Business and Society betekent dat je het maximale uit jezelf en je beschikbare uren haalt.

Onze visie op leren

Brochure TIAS School for Business & Society

Meer lezen over TIAS School for Business & Society? Bekijk onze brochure.