Public Management

Marc Vermeulen lid Raad van Toezicht HU

30 juli 2019 | 1 min lezen

Prof. dr. Marc Vermeulen is benoemd tot lid van de Raad van Toezicht van de Hogeschool Utrecht met ingang van 1 september 2019. 


Marc opereert op het snijvlak van theorie, beleid, praktijk en strategie in het onderwijs met een focus op de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt.

Hij is aan TIAS/Tilburg University verbonden als Academic Director en hoogleraar onderwijssociologie. Ook is hij hoogleraar aan de Open Universiteit Nederland. Hij is extraordinary professor public leadership aan Stellenbosch University (ZA).

Binnen de onderwijssociologie ligt zijn specialisme in het toegepast onderzoek op het gebied van de relatie tussen onderwijs, arbeidsmarkt en economie. Hij is voorzitter van de Zuidelijke Rekenkamer en vicevoorzitter van de raad van commissarissen bij Zayaz, woningcorporatie te ’s-Hertogenbosch. Ook is hij lid van de adviescommissie Macrodoelmatigheid MBO die de minister van OCW adviseert over vraagstukken van macrodoelmatigheid en voorzitter van het curatorium van de brandweeropleidingen.