Informatie management & technologie

Cloud orchestration: de volgende stap in cloud computing

Door Erik Beulen | 30 augustus 2019 | 2 min lezen

Werken in de cloud is inmiddels mainstream, maar organisaties merken nu dat cloud computing niet alleen bestaat uit data inkopen op het moment dat het nodig is. De vraag die momenteel steeds luider wordt gesteld, is: Hoe zorg ik dat de data capaciteit in de cloud op de juiste manier beschikbaar wordt gesteld? Cloud orchestration is het antwoord.

DevOps teams leiden digitale transformaties

 De mogelijkheid om met cloud computing data capaciteit op te kunnen schalen en af te kunnen schalen op het moment dat het nodig is, is een belangrijke steunpilaar voor DevOps teams met hun agile manier van werken. De autonome zelfsturende multidisciplinaire DevOps teams ontwikkelen én implementeren nieuwe IT-functionaliteiten. De beschikbaarheid van cloud capacity is essentieel bij digitale transformaties.   

Waarom cloud orchestration

 De keerzijde van deze ontwikkeling is dat veel organisaties tegenwoordig een groot aantal DevOps teams opereren. Organisaties en hun Chief Information Officers en IT-managers zullen moeten nadenken over hoe de toenemende vraag naar cloud capaciteit georganiseerd wordt. Daarom cloud orchestration. Cloud capaciteit organiseren is niet alleen een technisch vraagstuk gekoppeld aan security en architectuur, maar vraagt ook om betrokkenheid van de inkoopafdeling. IT-sourcing vraagstukken zijn niet eenvoudig op te lossen; prijsmodellen van cloud aanbieders zijn complex en niet altijd transparant. Cloud orchestration zorgt bovendien voor alignment van business en IT en brengt vraag en aanbod bij elkaar. Daarmee is de weg vrij om waarde te creëren door het implementeren van nieuwe functionaliteiten.

Voorbereiden op cloud orchestration

 De meeste organisaties die gebruik maken van cloud computing, moeten de stap naar cloud orchestration nog maken. Er is een wereld te winnen. Het is dus zaak om expertise op te bouwen en IT-professionals aan te nemen die over deze kennis beschikken of bereid zijn daarin opgeleid te worden. Er moeten strategische afwegingen gemaakt worden over hoe de cloud capaciteit moet worden ingericht zodat je als organisatie continu over de juiste capaciteit beschikt. Bijvoorbeeld: Hoe wordt de data capaciteit verdeeld over de verschillende platformen; bijvoorbeeld Microsoft’s Azure versus Amazon’s AWS? Marktontwikkelingen en wijzigingen in de wet- en regelgeving maken dit tot een dynamisch proces. Het is aan Chief Information Officiers en IT-managers om dit proces te initieren, te monitoren en bij te sturen.

Cloud orchestration tip

 Zorg dat 80% van de door DevOps teams aangevraagde cloud capaciteit kan worden ingevuld met cloud diensten uit de catalogus van je organisatie. Gaat dit percentage omlaag, dan is het de vraag of er nieuwe cloud diensten aan de catalogus moet worden toegevoegd.  Dit is complex omdat alles in samenhang moet worden afgewogen: Past het in onze IT-architectuur? Wat zijn de gevolgen voor security en compliance? Maar ook welke ontwikkelingen zijn er gaande in organisatie? Welke (prijs)ontwikkelingen zijn er op de markt? Alles dient in ogenschouw te worden genomen voordat een afweging kan worden gemaakt in dienst van die ene hoofdvraag: Hoe zorg ik dat wat er aan cloud capaciteit nodig is, op de juiste manier beschikbaar is?

De grootste uitdaging

 De grootste uitdaging van cloud orchestration voor organisaties zit hem in het vinden van de IT-professionals die cloud orchestration op de juiste manier kunnen inrichten en kunnen organiseren. Ook in 2019 blijft het zoeken naar een speld in een hooiberg. 

Je kennis in cloud orchestration vergroten?

In onze deeltijd opleiding Executive Master Information Management wordt een brede basis gelegd voor de inzet van Information Techology. We reiken je kaders en modellen aan en je leert afgewogen beslissingen nemen over de inzet van nieuwe technologieën.

Lees meer over deze opleiding of neem contact op met onze Program Adviser.

 

 

Groeien met uitdagend onderwijs bij TIAS: een top-ranked business school

Je wilt je blijven ontwikkelen om impact te creëren en te anticiperen op de snel veranderende wereld. Een programma volgen bij TIAS School for Business and Society betekent dat je het maximale uit jezelf en je beschikbare uren haalt.

Onze visie op leren

Brochure TIAS School for Business & Society

Meer lezen over TIAS School for Business & Society? Bekijk onze brochure.