Voorbereidingsmodule (VoMo)
Executive-MBA

De voorbereidingsmodule is een programma ter voorbereiding op de vakspecifieke modules van de master. De module is ontwikkeld om de kennis en vaardigheden van alle deelnemers in de groep op een gelijk niveau te krijgen, zodat iedereen optimaal profiteert van de inhoudelijke modules van de master.

De voorbereidingsmodule bestaat uit drie vakonderdelen:

  • Accounting and Finance
  • Quantitative Methods
  • Academic Reading and Writing

Doel van de voorbereidingsmodule

Heb je een HBO-diploma? Dan is deelname aan de colleges verplicht (geen vrijstelling). Je dient de toetsen van de voor jouw geldende onderdelen van de voorbereidingsmodule met een voldoende af te ronden, voordat je kunt starten met de Executive Master.

Heb je een WO-diploma (bachelor of master)? Dan biedt de voorbereidingsmodule je de mogelijkheid om de noodzakelijke basiskennis weer wat op te poetsen. Deelname is niet verplicht. Toch raden we je aan om de online modules te bestuderen en deel te nemen aan de colleges en assessments.  

Vrijstelling

De Academic Director van de master kan vrijstelling verlenen voor de toetsen van de onderdelen Accounting and Finance en Quantitative Methods. Eventuele vrijstellingen worden tijdens het intakegesprekbepaald.

Heb je een WO-diploma? Dan kan de Academic Director bepalen dat een of meer onderdelen van de voorbereidingsmodule voor jou wel van toepassing zijn. Dit kan voorkomen als je een WO-diploma hebt op een ander gebied dan de Executive Master.

Kosten

De kosten voor de voorbereidingsmodule bedragen € 300,- per onderdeel. Ben je niet verplicht om deel te nemen, maar wil je jouw basiskennis weer ophalen? Dan is deelname zonder kosten mogelijk.

Meer informatie

Heb je nog vragen? Neem dan contact op met de program advisor.  

 De voorbereidingsmodule is voor deelnemers aan:

Contact
Esther van Zijp
Esther van Zijp
Programma-adviseur