Dr. Morris Oosterling

Dr. Morris Oosterling

Lecturer

Biografie

Binnen zijn eigen bedrijf Aizen combineert Morris eerdere ervaringen als beleidsonderzoeker, beleidsadviseur, controller en teamleider en verzorgt hij voornamelijk onderzoek en advies in relatie tot social value, kwaliteitsborging en strategie (in onderwijsorganisaties).

Morris is daarnaast als adviseur binnen KPC Groep betrokken bij verschillende trajecten, waarbij hij scholen/schoolleidingen begeleidt bij de ontwikkeling van of dialoog over de strategische koers en vertaling daarvan in het onderwijs en biedt hij trainingen aan over teamleiderschap aan docenten met ambitie om deze volgende stap in hun loopbaan te zetten.

Morris is als associé verbonden aan TIAS School for Business and Society. Hier is hij als kerndocent verantwoordelijk voor de module leiderschap binnen de Master of Public Management (MPM), verzorgt colleges op het gebied van Academic Reading and Writing, verzorgt werkgroepen op het gebied van Academic Reading and Writing en Strategy en begeleidt hij deelnemers uit o.a. de MPM, Master of Management in Education (MME) en MScBA (Master of Science in Business Administration)  aan het eind van hun opleiding bij het doen van onderzoek en het schrijven van hun thesis ter afronding van hun opleiding. 

Hiervoor heeft Morris gewerkt als beleidsonderzoeker, is hij als teamleider verantwoordelijk geweest voor de bedrijfsvoering, en is hij gepromoveerd bij TIAS met onderzoek naar selectie van bestuurders in non-profit organisaties.

Publicaties

  • Oosterling, M. (in press). De sociale winst en waarde van ontwikkeling van kinderen met EMB. De bijdrage van de OZ-groep van KC Borgele aan inclusiviteit in onderwijs en samenleving. ’s-Hertogenbosch: Whise.
  • Ritzen, H., Vermeulen, M., Hermanussen, J. & Oosterling, M. (2021). De derde leerweg in het mbo: Responsiviteit van roc’s. Resultaten uit het ECBO-TIAS Discussiepanel. De Nieuwe Meso, september 2021, nummer 3.
  • Oosterling, M. & Th.W.A. Camps (2021). Suboptimale uitkomsten in het selectieproces van bestuurders in non-profit organisaties. Resultaten van casestudy-onderzoek. M&O, 2, 4-22.
  • Oosterling, M. & Th.W.A. Camps (2020). Kleine teksten, grootse verwachtingen. De toename van eisen aan bestuurders in non-profit organisaties, Bestuurswetenschappen, (74)4, 44-63.
  • Vermeulen, M., Hermanussen, J., Oosterling, M. (2020). Governance in het mbo tijdens en na corona. Whitepaper, te downloaden via: https://www.aizen.nl/wp-content/uploads/2020/04/Governance-in-het-mbo-tijdens-en-na-corona_TIAS-ECBO.pdf.
  • Vermeulen, M., Hermanussen, J., Oosterling, M., Sluis, M. van der, Camps, T. (2020). Governance in het mbo tijdens en na corona. SchoolManagementTotaal.
  • Oosterling, M., Camps, Th.W.A. (2020). Grondiger op zoek naar een passende bestuurder.

    Verplicht verantwoording over het selectieproces door de Raad van Toezicht. Goed Bestuur & Toezicht.
  • Oosterling, M. (2019). Op zoek naar leiderschap. De top in non-profit organisaties bezien vanuit selectie  (dissertatie). Alblasserdam: Ridderprint.
Opleidingen