Strategy, Innovation & Leadership

’We willen bijdragen aan duurzame loopbaanontwikkeling’

2 februari 2024 | 5 min lezen
Tias-portretten-rond‘Wil je een loopbaanstap maken of verkennen, excelleren in een nieuwe rol of beter anticiperen op veranderingen in de organisatie? Dan is het Diplomatraject Leiderschap en Management mogelijk interessant voor jou.’ Aan het woord zijn dr. Merel Feenstra-Verschure en dr. Sjanne Marie van den Groenendaal. Sinds begin 2024 zijn deze twee vrouwen de nieuwe Academic Directors van dit programma voor professionals. Aansluiten bij een diversiteit aan ontwikkelwensen van professionals is volgens Merel en Sjanne Marie het bestaansrecht van het Diplomatraject Leiderschap en Management van TIAS School for Business and Society en helemaal van deze tijd. 

Diplomatraject in het kort

Binnen het diplomatraject Leiderschap en Management kiest een deelnemer 5 van in totaal 26 masterclasses, waarvan tenminste de masterclasses Leiderschap en Strategisch Management gevolgd worden. In aanvulling hierop wordt er een keuze gemaakt voor een module persoonlijk leiderschap óf een drietal coachingsessies. Tot slot is er nog een module Probleemanalyse die voorafgaat aan het opstellen van een eindpaper gericht op een probleem dat zich afspeelt binnen de organisatie waar men werkzaam is.

Een reis van anderhalf jaar

Merel: ‘Het diplomatraject is een reis waar je in anderhalf tot twee jaar doorheen gaat. Na de afronding van een masterclass laat je de inzichten die je hebt opgedaan eerst rustig op je inwerken voordat je de volgende masterclass volgt. Mijn advies is daarom eerst de verplichte modules Leiderschap en Strategie te volgen en daarna te inventariseren welke andere drie masterclasses je modulair wilt toevoegen. Zo hou je voor jezelf de flexibiliteit om op basis van opgedane nieuwe ideeën en inzichten de inhoud van je diplomatraject bij te stellen. Helemaal op maat gemaakt en zelf vormgegeven.’ 

Duurzame loopbaanontwikkeling

In hun nieuwe rol als Academic Director dragen Merel en Sjanne Marie bij aan de duurzame loopbaanontwikkeling van professionals, ieder vanuit hun eigen expertise. Merel richt zich daarbij specifiek op professionals werkzaam binnen de non-profit sector, Sjanne Marie op professionals in de profit sector. Merel: ‘Deelname aan het diplomatraject kan bijdragen aan het genereren van een duurzame doorstroom zodat mensen door de ontwikkeling die ze doormaken met plezier naar hun werk blijven gaan.’ Sjanne Marie focust zich op duurzame inzetbaarheid in de vorm van een goede balans tussen geluk, gezondheid en productiviteit. ‘Ik ben ervan overtuigd dat het diplomatraject kan bijdragen aan een betere werkbeleving omdat je je als professional comfortabeler voelt vanwege de nieuwe kennis en kunde die je in huis hebt. Door continu te leren, kun je steeds een verbeterde versie van jezelf op de werkvloer laten zien.’Wie zijn Merel Feenstra-Verschure en Sjanne Marie van den Groenendaal?

Merel Feenstra-VerschureAls organisatiepsycholoog bevindt Merel Feenstra-Verschure haar expertise zich op het snijvlak van leiderschap, duurzame inzetbaarheid en arbeidsmobiliteit. Na verschillende masteropleidingen is ze werkzaam in het bedrijfsleven als consultant waarna ze besluit om aan Tilburg University promotieonderzoek te doen. In 2022 promoveert ze op het fenomeen “opgesloten zitten in je baan”. Daarnaast heeft ze haar eigen bureau voor strategisch organisatieadvies, The People Society, van waaruit zij senior management adviseert op dit thema. ‘Vanuit deze expertise kan ik als Academic Director open en eerlijk met deelnemers in gesprek over welke masterclasses het beste aansluiten bij hun ontwikkelvraag of bijvoorbeeld de loopbaanstap die een deelnemer voor ogen heeft.’

Sjanne Marie van den GroenendaalSjanne Marie van den Groenendaal heeft na het afronden van de bachelor- en masteropleiding Personeelwetenschappen en Human Resource Studies aan Tilburg University een rijke ervaring opgebouwd als docent voor dezelfde studies. Daarnaast heeft zij in 2021 met succes haar promotieonderzoek naar zzp’ers op de Nederlandse arbeidsmarkt vanuit het loopbaanperspectief afgerond. De centrale vraagstelling was gericht op hoe zelfstandige professionals duurzaam inzetbaar blijven en de rol die organisaties hierin kunnen hebben. ‘Op basis van deze expertise en de rode draad van coaching, leren en ontwikkelen die door al mijn werkzaamheden heen loopt, vervul ik de Academic Director-rol. In deze functie heb je immers een belangrijke rol in de begeleiding van de persoonlijke, maar ook zeker de professionele ontwikkeling van de deelnemers.’


Meedenken op de inhoud

De rol van Academic Director gaat voor beide vrouwen vooral over de proceskant van de programma-inhoud. Sjanne Marie: ‘We waarborgen de kwaliteit van de inhoud van het diplomatraject, passend bij de standaard die TIAS School for Business and Society naar buiten wil brengen. Daarnaast hebben we persoonlijk contact met alle deelnemers, zodat we met onze expertises van toegevoegde waarde kunnen zijn in hun ontwikkeltraject. We denken bijvoorbeeld mee over welke masterclasses bij iemands drijfveren, actuele werksituatie of -context passen.’ Merel: ‘Dat kunnen ook kritische vragen zijn, zoals “Wat denk je uit dit diplomatraject te halen? En waarom maak je deze keuzes?”’ 

Een mooi signaal

Naast de expertises die beide Academic Directors bij TIAS inbrengen, benadrukt Merel dat de keuze die de business school heeft gemaakt met het aanstellen van de twee nieuwe Academic Directors een mooie boodschap is naar de arbeidsmarkt en de maatschappij. ‘Dat er nu twee vrouwen van onze leeftijd, in de carrièrefase waarin we ons bevinden, deze stap kunnen maken, laat zien dat TIAS investeert in en de meerwaarde ziet van diversiteit bij het ontwikkelen en uitvoeren van opleidingen en programma’s.’ 

De purpose van TIAS

 “We develop leaders to serve society by transforming business”, de purpose van TIAS, is voor zowel Sjanne Marie als Merel van betekenis in verschillende dimensies. Sjanne Marie begint bij de impact van het diplomatraject. ‘Het is misschien cliché’, maar het spreekwoord “Verbeter de wereld, begin bij jezelf”, is er niet voor niets. Ik denk dat hetgeen deelnemers leren in de masterclasses niet alleen over de buitenwereld gaat, maar dat deelnemers juist kunnen ervaren dat ze groeien door hun eigen visie op vraagstukken te ontwikkelen. Op basis daarvan kunnen ze op een authentieke manier in dialoog met stakeholders een positieve verandering in gang zetten.’

Relatie tussen onderzoek en praktijk

Merel noemt de Society-poot van TIAS. ‘Dat vinden wij allebei van groot belang. Want naast de rol van Academic Director doen we wetenschappelijk onderzoek. Het is voor ons belangrijk dat de onderzoeken die we uitvoeren direct toepasbaar zijn in de praktijk en daarvoor is het ook van belang dat we weten wat er speelt. Kortom, de sterke relatie tussen TIAS en de praktijk past ons heel goed.’ 

Koppeling naar wicked problems

‘Daarnaast heeft TIAS ook voortdurend aandacht voor social responsibility en de koppeling naar de wicked problems die vandaag de dag spelen’, voegt Sjanne Marie daaraan toe. ‘Oog voor wat er vandaag de dag speelt in de maatschappij zit er bij de opleidingen, programma’s en masterclasses op alle niveaus doorheen geweven. Deelnemers kunnen met de inzichten die ze opdoen in het Diplomatraject Leiderschap en Management niet alleen een positieve impact hebben op complexe vraagstukken in het dagelijkse werkleven, maar ook op wicked problems die in de organisatie of zelfs daarbuiten afspelen. Ik denk dat alleen al het begrijpen van de complexiteit van vraagstukken en het bewustzijn dat je vraagstukken vanuit verschillende perspectieven kunt bekijken en benaderen, een mooi startpunt is om een positieve bijdrage te leveren aan de maatschappij.’

De menselijke maat

‘Vanuit mijn rol als Academic Director kan ik soms echt het verschil maken bij deelnemers’, vertelt Merel. ‘In de zoektocht naar een passende masterclass kan er een ontwikkelvraag naar voren komen bijvoorbeeld. Of ik kan iemand een zetje in de juiste richting geven. Dat is waar het mij om gaat’, benadrukt ze het belang van de menselijke maat in haar rol en de duidelijk link met haar onderzoeksinteresse. ‘Die betekenisvolle momenten in gesprekken geven mij voldoening in mijn baan. Dan ga ik aan het einde van mijn werkdag met een goed gevoel naar huis.’

Groeien met uitdagend onderwijs bij TIAS: een top-ranked business school

Je wilt je blijven ontwikkelen om impact te creëren en te anticiperen op de snel veranderende wereld. Een programma volgen bij TIAS School for Business and Society betekent dat je het maximale uit jezelf en je beschikbare uren haalt.

Onze visie op leren

Brochure TIAS School for Business & Society

Meer lezen over TIAS School for Business & Society? Bekijk onze brochure.