Dr. Merel Feenstra-Verschure

Dr. Merel Feenstra-Verschure

Assistant Professor/Academic Director

Biografie

dr. Merel Feenstra-Verschure is Assistant Professor organisatiespsychologie en organisational behavior aan TIAS School for Business and Society. Vanaf 2023 is zij Academic Director van het Masterclasses Diplomatraject Non-profit en van het Startend Leiderschap en Management Programma. Feenstra-Verschure rondde een Master sociale wetenschappen en arbeids- en organisatiepsychologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam af. Daarna bekleedde zij diverse adviesrollen binnen corporate organisaties maar ook overheidsinstanties en promoveerde in 2022 als buitenpromovenda aan Tilburg University op het fenomeen waarbij mensen ‘opgesloten zitten in hun baan’ of ook wel ‘locked at the job’; een staat waarin het individu ontevredenheid ervaart over de huidige baan alsmede de perceptie heeft dat er beperkte baankansen zijn om de huidige ontevreden situatie te verlaten.

Aan het begin van haar wetenschappelijke carrière lag de focus van Feenstra-Verschure op organisatieveranderingen en de rol van leiderschap hierin. Vervolgens heeft zij haar expertise uitgebreid in de richting van het stimuleren van duurzame doorstroom binnen organisaties, door haar onderzoeken te focussen op thema’s als arbeidsmobiliteit, duurzame inzetbaarheid alsmede de rol van leiderschap, met als specialisatie het fenomeen waarbij mensen ‘opgesloten zitten in hun baan’. In haar promotieonderzoek voerde Feenstra-Verschure o.a. een literatuurstudie uit, ontwikkelde ze een conceptueel model en nieuwe schaal voor het opgesloten zitten in de baan, gebaseerd op zowel kwantitatief als kwalitatieve data verzameling. Concrete toepasbaarheid van haar wetenschappelijke onderzoek in de praktijk is voor Feenstra-Verschure essentieel. Met het bevorderen van arbeidsmobiliteit richt zij zich op het individu met als doel het verlagen van de verzuimcijfers, het verhogen van de productiviteit én het bieden van nieuwe inzichten voor senior management om op een duurzamere manier hun personeelsbestand vorm te geven.  Daarnaast is Feenstra-Verschure oprichter en eigenaar van The People Society een strategisch organisatieadviesbedrijf op het gebied van bevordering van duurzame doorstroom en het ontwikkelen van soft skills bij managers.

Publicaties

  • Feenstra-Verschure, M. (2024). Hoe creëer je beweging? Opgesloten zitten in een baan. Tijdschrift voor ontwikkeling in organisaties, 14(1), 58-63.

  • Feenstra-Verschure, M.T., Kooij, D., Freese, C., (2023). Opgesloten werknemer ook nadelig voor werkgever. Tijdschrift voor HRM, 26(2), 73 - 90.

  • Feenstra-Verschure, M.T., Kooij, D., Freese, C., Van der Velde, M. & Lysova, E.I., (2023). Building on job immobility concepts: a conceptual model and future research agenda on “locked at the job” Journal of Organizational Effectiveness: People and Performance.

  • Feenstra-Verschure, M.T., Kooij, D., Freese, C., Van der Velde, M. & Lysova, E.I., (2022). “Locked at the job”: a qualitative study on the process of this phenomenon. Career Development International, 28(1), 92-120.

  • Feenstra-Verschure, M.T., (2022). Wat als floreren (even) niet lukt? Tijdschrift Positieve Psychologie.

  • Feenstra-Verschure, M.T., (2022). Locked at the job: Examining antecedents, consequences and it's process. Doctoral Thesis, Tilburg University, Tilburg, The Netherlands. (link: https://research.tilburguniversity.edu/en/publications/locked-at-the-job-examining-antecedents-consequences-and-its-proc )

  • Maar beluister zeker óók de: ‘Op je plek’ podcast waarin verschillende gasten, vaak anoniem, hun verhaal deelden over hun opgesloten situatie. (link: http://open.spotify.com/show/0iqTU3Z5wGT7sWGyKvKwZm?si=F8QyBOTQCu03MgS2OzIZA )