Sjanne Marie van den Groenendaal

Sjanne Marie van den Groenendaal

Assistant Professor
Expertisegebieden: Management & Organisation (Human Resource Management)

Biografie

Dr. Sjanne Marie van den Groenendaal is Assistant Professor bij TIAS School for Business and Society en Tilburg University. Bij TIAS School for Business and Society is zij werkzaam als Academic Director van de Masterclasses (Profit). Zij heeft een achtergrond in Human Resource Studies met een specialisatie in professionele ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid van (zelfstandige) professionals. Het thema leren en ontwikkelen vormt de rode draad in haar loopbaan, zowel in haar werkzaamheden in het academisch onderwijs, wetenschappelijk onderzoek als in de praktijk.

Zo heeft Sjanne Marie een rijke ervaring als universitair docent in Bachelor- en Masteropleidingen met de focus op thema’s gerelateerd aan coaching en ontwikkeling. Naast haar werkzaamheden in het academisch onderwijs heeft ze haar promotieonderzoek naar de loopbaanontwikkeling van zelfstandige professionals (zzp’ers) en de rol van inclusief HRM-beleid in 2021 succesvol afgerond bij Tilburg University. Momenteel zet zij haar wetenschappelijk onderzoek naar de rol van (inclusief) HRM-beleid in duurzame loopbanen van flexibele arbeidskrachten en zzp’ers voort onder leiding van Prof. Charissa Freese en Prof. Irmgard Borghouts (Tilburg University, Leerstoel HRM & Sociale Zekerheid, gefinancierd door Instituut Gak). Verder is zij oprichter van haar onderneming de Gouden Schil van waaruit ze onderzoek en praktijk verbindt door middel van lezingen en masterclasses rondom de thema’s duurzame inzetbaarheid en Inclusief HRM-beleid voor organisaties en zelfstandige professionals.

Publicaties

  • van Beurden, J., Borghouts, I., van den Groenendaal, S.M.E., & Freese, C. (2023). How Dutch higher HRM education prepares future HR professionals for the impact of technological developments in organizations. Advance online publication. 

  • van Beurden, J., van den Groenendaal, S. M.E, Borghouts, I., & Freese, C. (2023). De Impact van Technologische Ontwikkelingen op HR-professionals en het HRM-onderwijs. Tijdschrift voor HRM, 26(3), 54-80.
  • van den Groenendaal, S. M.E (2023). Loopbaanperspectief voor de zzp’er: Op weg naar duurzame loopbanen. Tijdschrift voor HRM, 26(1), 1-28.

  • van den Groenendaal, S. M. E., Akkermans, J., Fleisher, C., Kooij, D. T., Poell, R. F., & Freese, C. (2022). A qualitative exploration of solo self-employed workers' career sustainability. Journal of Vocational Behavior, 134, 103692.

  • Van den Groenendaal, S. M. E., Freese, C., Poell, R. F., & Kooij, D. T. (2023). Inclusive human resource management in freelancers' employment relationships: The role of organizational needs and freelancers' psychological contracts. Human Resource Management Journal, 33(1), 224-240.


  • van den Groenendaal, S.M.E., Freese, C., & van Veldhoven, M. (2020). Een integraal contextueel perspectief op werkintensivering van beroepen. Tijdschrift voor HRM, 23(3), 40-65. 

  • Van Den Groenendaal, S. M. E., Rossetti, S., Van Den Bergh, M., Kooij, T. A. M., & Poell, R. F. (2021). Motivational profiles and proactive career behaviors among the solo self-employed. Career Development International, 26(2), 309-330.

  • van den Groenendaal, S.M.E., van Veldhoven, M., & Freese, C. (2020). Werkintensivering van beroepen (Working Paper nr. 37) [Working paper]. WRR. https://www.wrr.nl/publicaties/working-papers/2020/01/15/werkintensivering-van-beroepen