Public Management

Tweede Kamer evalueert Passend onderwijs

Door Sietske Waslander | 3 juli 2017 | 1 min lezen

Hoe gaat het met Passend onderwijs? Op woensdag 5 juli buigen staatssecretaris Dekker en de Tweede Kamer zich voor de elfde keer over die vraag. Opnieuw zal de pers aandacht besteden aan leerlingen en hun ouders ('logica van de praktijk'), terwijl de staatssecretaris zal redeneren vanuit een 'logica van het beleid'. In het debat gaan we zien of die beide logica's elkaar versterken, of dat ze met elkaar botsen. 

Prof. dr. Sietske Waslander doet onderzoek naar discussies over Passend onderwijs in pers en politiek. Het eerste rapport van dit onderzoek beslaat de periode van 1 augustus 2014 – toen de wet in werking trad - tot 1 januari 2017. Meer dan 800 parlementaire documenten, bijna 350 krantenartikelen en circa 50 uitzendingen op radio en tv zijn geanalyseerd. 

Twee logica's

Gevoed door de voortgangsrapportages aan de Tweede Kamer, besteedt de pers regelmatig aandacht aan Passend onderwijs. De pers volgt een 'logica van de praktijk': het gaat journalisten vooral om ervaringen met Passend onderwijs in het dagelijks leven van zorgleerlingen en hun ouders. Thuiszitters krijgen daarom relatief veel aandacht. Op het departement geldt logischerwijs een 'logica van het beleid': bewindslieden en ambtenaren benadrukken de uitgangspunten van het beleid, de rol van samenwerkingsverbanden en de voortgang bij het maken van bestuurlijke afspraken. In de Kamerdebatten komen beide logica's bij elkaar. Soms versterken ze elkaar, zoals bij thuiszitters, waardoor zo'n thema nog meer aandacht krijgt. Maar soms botsen ze met elkaar.

Botsende logica's

Doorzettingsmacht draait om de vraag wie een oplossing af kan dwingen als partijen er onderling niet uitkomen. Het uitgangspunt van de decentralisatie is dat daar op lokaal niveau afspraken over moeten worden gemaakt. Welke afspraken, dat is dan aan die lokale partijen. Geredeneerd vanuit het beleid, is er tijd nodig om doorzettingsmacht te regelen en is het vooral belangrijk dat er niet één opgelegde maatregel vanuit Den Haag komt. Geredeneerd vanuit de logica van de praktijk gaat het om leerlingen die tussen wal en schip raken en ouders die steeds weer tegen muren oplopen. Vanuit dat perspectief is iedere dag er één teveel. In Kamerdebatten botst de logica van de praktijk met de logica van het beleid. Om leerlingen en hun ouders te beschermen tegen willekeur, willen de Kamerfracties dat doorzettingsmacht bij wet wordt geregeld, overal op dezelfde manier. Maar de staatssecretaris benadrukt dat zo'n maatregel haaks staat op de uitgangspunten van Passend onderwijs.

Geld

Het is opmerkelijk dat het in de pers én in de politiek niet of nauwelijks over geld gaat. Is de verdeling van geld over samenwerkingsverbanden rechtvaardig? Hoe besteden samenwerkingsverbanden hun financiële middelen? We weten het niet.

Download het rapport Passend onderwijs in pers en politiek, deel I

Leiding geven in een veranderend onderwijslandschap

Als manager of leidinggevende in het onderwijs heeft u te maken met een steeds veranderend landschap. Leer succesvol leiding te geven aan de veranderingen met de Master of Management in Education aan TIAS.
LEES MEER OVER DEZE MASTER

Groeien met uitdagend onderwijs bij TIAS: een top-ranked business school

Je wilt je blijven ontwikkelen om impact te creëren en te anticiperen op de snel veranderende wereld. Een programma volgen bij TIAS School for Business and Society betekent dat je het maximale uit jezelf en je beschikbare uren haalt.

Onze visie op leren

Brochure TIAS School for Business & Society

Meer lezen over TIAS School for Business & Society? Bekijk onze brochure.