Public Management

Onderwijs 'going Dutch'

Door Sietske Waslander | 19 juni 2017 | 1 min lezen

Internationaal bezien is het Nederlandse onderwijssysteem uniek omdat het excellentie weet te combineren met gelijke kansen. Nederlandse 15-jarigen blijken niet alleen over heel goede kennis en vaardigheid te beschikken in taal, wiskunde en natuurwetenschappen, zo blijkt al jaren uit de internationale benchmark van PISA (Programma voor International Student Assessment), maar zij behoren ook tot de gelukkigste kinderen van de wereld. Waarin is het Nederlandse onderwijs uniek, en wat is ook gangbaar in andere landen?

In het boek The Dutch Way in Education, teach, learn & lead the Dutch Way dat onlangs is uitgekomen, wordt het Nederlandse onderwijssysteem uitgebreid beschreven in al zijn facetten. Aan bod komen onder meer: 

  • Hoe werkt de vrijheid van onderwijs die honderd jaar geleden grondwettelijk is vastgelegd vandaag de dag door?
  • Welke functies kent het Nederlandse onderwijs?
  • Hoe wordt omgegaan met speciale zorg voor leerlingen?
  • Wat kenmerkt het Nederlandse beroepsonderwijs?
  • Hoe krijgt de emancipatiefunctie van het onderwijs vorm?
  • Hoe ontwikkelt het beroep van leraar zich?
  • Welke rol heeft de onderwijsinspectie? 
  • Hoe innoveert het Nederlandse onderwijs?

Ieder hoofdstuk eindigt met een portret van een onderwijsprofessional die ons onderwijs betekenis en kleur geeft. De geportretteerden geven een inkijk in de dagelijkse praktijk van ons onderwijs en een beeld van wat zij daarin waarderen. Een tiende hoofdstuk reflecteert op de in het boek besproken onderwerpen vanuit een internationaal perspectief. TIAS hoogleraren Edith Hooge, Marc Vermeulen en Sietske Waslander hebben de hoofdstukken geschreven over de vrijheid van onderwijs en over de emancipatiefunctie.

Leiding geven in een veranderend onderwijslandschap

Als manager of leidinggevende in het onderwijs heeft u te maken met een steeds veranderend landschap. Leer succesvol leiding te geven aan de veranderingen met de Master of Management in Education aan TIAS.
LEES MEER OVER DEZE MASTER

Groeien met uitdagend onderwijs bij TIAS: een top-ranked business school

Je wilt je blijven ontwikkelen om impact te creëren en te anticiperen op de snel veranderende wereld. Een programma volgen bij TIAS School for Business and Society betekent dat je het maximale uit jezelf en je beschikbare uren haalt.

Onze visie op leren

Brochure TIAS School for Business & Society

Meer lezen over TIAS School for Business & Society? Bekijk onze brochure.