Public Management

Van wie is de zorgacademie Midden-Brabant?

13 februari 2014 | 1 min lezen

De zorgsector krijgt in de toekomst te maken met een tekort aan personeel. Daarom werken in Midden-Brabant zorginstellingen en beroepsonderwijs voor zorgopleidingen aan een ‘Zorgacademie’. In deze Zorgacademie wordt de kennis en kunde van de zorg en de onderwijsinstellingen gebundeld om tijdig voldoende goed personeel op te leiden. In het voorlopig ontwerp van de academie is gekozen voor een netwerkorganisatie.

Beeld: © Nationale Beeldbank

Marjolein de Leeuw-Reulen was ten tijde van het schrijven van de thesis regievoerder van de Zorgacademie en directeur van ROC Tilburg, dat een van de betrokken partijen is. Zij deed onderzoek naar de principes van netwerkgovernance en de mate waarin het voorlopig ontwerp van de Zorgacademie aan deze principes voldoet.

De wetenschappelijke literatuur biedt geen kant en klaar antwoord op de vraag: wat is netwerkgovernance? Wel kunnen antwoorden gevonden worden op de vragen: 'Wat zijn de principes van een netwerkorganisatie?' en 'Wat zijn de principes van (good) governance?'. Door deze antwoorden te verenigen hoopt de Leeuw-Reulen zicht te krijgen op de principes van de Zorgacademie Midden-Brabant en deze principes te benutten om het voorlopig ontwerp voor de Zorgacademie te toetsen en verder te ontwikkelen.

In haar artikel 'Van wie is de Zorgacademie Midden-Brabant?' doet de Leeuw-Reulen verslag van haar bevindingen. Zij legt het belang bloot van gedeeld eigenaarschap als voorwaarde voor gedeelde verantwoordelijkheid en gezamenlijke verantwoording. Dit belang onderkent ook Ad van Mierlo in zijn bijdrageaan het thema 'Verantwoorden'. Deel 2 van deze reeks gaat in op zijn bijdrage : 'Bestuur gevraagd'.

Kennisgebieden

Groeien met uitdagend onderwijs bij TIAS: een top-ranked business school

Je wilt je blijven ontwikkelen om impact te creëren en te anticiperen op de snel veranderende wereld. Een programma volgen bij TIAS School for Business and Society betekent dat je het maximale uit jezelf en je beschikbare uren haalt.

Onze visie op leren

Brochure TIAS School for Business & Society

Meer lezen over TIAS School for Business & Society? Bekijk onze brochure.