Public Management

De barbaren komen terug (2)

Door Theo Camps | 28 februari 2017 | 2 min lezen

Op 22 februari 2017 publiceerde Unilever het volgende statement op de perspagina van haar website:

London / Rotterdam - Unilever is conducting a comprehensive review of options available to accelerate delivery of value for the benefit of our shareholders. The events of the last week have highlighted the need to capture more quickly the value we see in Unilever. We expect the review to be completed by early April, after which we will communicate further.

Dit bericht verscheen een paar dagen nadat het bod van Kraft op Unilever werd ingetrokken. Unilever reageert hiermee overduidelijk op de korte historie van het overnamebod en het intrekken ervan na 55 uur. Unilever geeft letterlijk aan dat het gaat zoeken naar opties om aandeelhouderswaarde te verhogen. Het overnamebod heeft voor Unilever duidelijk gemaakt dat het nodig is om de waarde, die men in Unilever ziet, versneld aan aandeelhouders duidelijk te maken en te materialiseren.

Hoe doet Unilever dit nu? Volgens de website van Unilever wordt aandeelhouderswaarde gecreëerd langs vier lijnen:

 1. Innovation
  Innovation gaat over het voortdurend vernieuwen van het portfolio van Unilever door research and development en samenwerking met (academische) onderzoekinstellingen. Door op deze manier in de voorhoede te opereren is het voor Unilever mogelijk om via innovatie bij te dragen aan de aandeelhouderswaarde.
 2. People
  People gaat over de kwaliteit en de toewijding van medewerkers van Unilever. Unilever beweegt zich in de top van de employers of choice. Het aantrekken en vasthouden van talent is een van de manieren waarop Unilever aandeelhouderswaarde verhoogt.
 3. Market development
  Unilever bedient 2 miljard klanten in  190 landen per dag. door gebruik te maken van alle kwalitatieve en kwantitatieve methoden die bij  het vermarkten van een portfolio helpen is Unilever in staat om de aandeelhouderswaarde te verhogen. 
 4. Continuous improvement
  Unilever benadrukt dat het voortdurend bezig is met het zoeken naar kostenreducties in de keten en in de overhead. Dergelijke aandacht moet ertoe leiden dat de aandeelhouderswaarde wordt verhoogd.

Deze vier factoren hebben volgens desite van Unilever invloed op de ontwikkeling van de aandeelhouderswaarde. Door hier goed op te letten is het voor Unilever mogelijk om de aantrekkelijkheid van de onderneming voor aandeelhouders te verzekeren. Binnen een week na het bod van Kraft maakt Unilever duidelijk dat het een studie gaat uitvoeren naar options available to accelerate delivery of value for the benefit of our shareholders. Dit is geen zelfgekozen pad. Het overnamebod speelt hierbij overduidelijk een rol.

Heeft de onderneming in het verleden deze mogelijkheden onvoldoende onderzocht? Is de onderneming onvoldoende scherp geweest op het creëren van aandeelhouderswaarde? Hebben checks and balances hun werk niet gedaan? Was een buitenstaander nodig om het bedrijf wakker te schudden? In ieder geval laat Unilever nu iets horen dat niet volgens planning is. Het bedrijf reageert op een gebeurtenis (een bod) uit de buitenwereld en versnelt acties. In de reactie van Unilever staat niets te lezen over de verhouding tussen shareholders value en stakeholders value. Hoe zit het met de afweging tussen saving the planet and boosting shareholders value? Het gaat alleen over shareholders value, en dat verschilt van de gebruikelijke uitingen van Unilever.

Wordt vervolgd.

 

Programma voor bestuurders in publieke en non-profitsector  

Prof.dr. Theo Camps is directievoorzitter van de Berenschot Groep en aan TIAS verbonden als hoogleraar en Academic Director van het Programma voor Bestuurders in de Publieke en Non-profit Sector. In dit programma komen de meest recente wetenschappelijke inzichten op het gebied van strategie, innovatie, leiderschap en governance aan bod.

LEES MEER OVER DIT PROGRAMMA

Kennisgebieden

Groeien met uitdagend onderwijs bij TIAS: een top-ranked business school

Je wilt je blijven ontwikkelen om impact te creëren en te anticiperen op de snel veranderende wereld. Een programma volgen bij TIAS School for Business and Society betekent dat je het maximale uit jezelf en je beschikbare uren haalt.

Onze visie op leren

Brochure TIAS School for Business & Society

Meer lezen over TIAS School for Business & Society? Bekijk onze brochure.